Фінансова діяльність

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 №57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі:

Два мільйона шістсот шістдесят

шість тисяч п'ятсот тридцять

вісім гривень 00 копійок

(2 666 538,00 грн.)      

 

Начальник управління освіти

Департаменту гуманітарної політики

Дніпровської міської ради

О.В.Марусов

10.02.2017

           

КОШТОРИС

на 2017 рік

34498439 (код за ЄДРПОУ)

Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 148"

Дніпровської міської ради (найменування бюджетної установи)

м.Дніпро

 

Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)              

 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

                                              

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

1011010 Дошкільна освіта

(грн.)

 

Найменування

 

 

РАЗОМ

загальний фонд

Код

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

2 410 699,00

255 839,00

2 666 538,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

2 410 699,00

X

2 410 699,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

X

255 839,00

255 839,00

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

 

 

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

 

 

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

- інші надходження, у тому числі:

 

X

 

 

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

X

 

 

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

X

 

 

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

 

 

 

X

**

**

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

2 410 699,00

255 839,00

2 666 538,00

Поточні видатки

2000

2 410 699,00

255 839,00

2 666 538,00

Оплата праці

2110

1 658 929,00

 

1 658 929,00

Заробітна плата

2111

1 658 929,00

 

1 658 929,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

364 964,00

 

364 964,00

Використання товарів і послуг

2200

385 451,00

255 839,00

641 290,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

1 288,00

 

1 288,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

930,00

 

930,00

Продукти харчування

2230

201 914,00

255 839,00

457 753,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

26 854,00

 

26 854,00

Видатки на відрядження

2250

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

153 705,00

 

153 705,00

Оплата теплопостачання

2271

79 159,00

 

79 159,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

15 768,00

 

15 768,00

Оплата електроенергії

2273

58 778,00

 

58 778,00

Оплата природного газу

2274

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

 

 

 

Оплата енергосервісу

2276

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

760,00

 

760,00

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

760,00

 

760,00

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

 

 

Поточні трансферти

2600

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

690,00

 

690,00

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

 

 

Стипендії

2720

 

 

 

 

Інші виплати населенню

2730

690,00

 

690,00

 

Інші поточні видатки

2800

665,00

 

665,00

 

Капітальні видатки

3000

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

 

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

 

 

Нерозподілені видатки

9000

 

 

 

 

                   

 

Керівник                                                                                  Л.П.Воронова

 

Начальник відділу ЦБ Індустріального району                              В.П.Матвієнко

 

10.02.2017

 

 

**********

 

Інформація ДНЗ № 148

щодо використання депутатських коштів в 2017 році

 

 

1. Депутат Верховної ради України Безбах Я.Я.:

- капітальний ремонт по заміні вікон на металопластикові (19 шт.) -  90389,00 грн.

 

2. Депутат Дніпровської міської ради Каптєлова Т.Л.

- придбання пісочниць з кришкою (5 шт.) – 25000,00 грн.

- придбання зонтів з тентом (5 шт.) – 12500,00 грн.

- придбання комп’ютерної техніки – 35544,00 грн.

- придбання меблів – 51787,00 грн.

 

***********

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Пропонуємо до Вашої уваги

звіт  батьківського комітету ДНЗ № 148

про залучення та використання позабюджетних та благодійних коштів

за  листопад 2017р.

 

Що придбано

Сума витрат

 

1

Лампи електричні 5 шт.

24,95

чек

2

Оплата послуг Інтернету

142,00

чек

3

Проведення вимірів в електроустановках

420,00

чек

4

Відеозйомка  ролика «Діяльність ДНЗ № 148»

250,00

Акт виконаних робіт

5

Господарчі товари (мітла, граблі тощо)

70,50

чек

6

Ремонт картриджа принтера

30,00

чек

7

Охорона закладу (тривожна кнопка та патрулювання)

383,00

чек

 

                 Всього

1320,45 грн

 

 

Дякуємо за співпрацю!!!

 

З повагою, завідувач ДНЗ, батьківський комітет

 

**********

 

Звіт про використання бюджетних коштів ДНЗ № 148

за 10 місяців 2017 року

 

 

КЕКВ

Найменування

Сума, грн.

2111

Заробітна плата

1 174 151,43

2120

Нарахування на оплату праці

285 505,08

2230

Продукти харчування

318 669,47

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

3 771,62

 

Вивіз твердих побутових відходів

3 771,62

2271

Оплата теплопостачання

76 587,57

2272

Оплата водопостачання та відовідведення

7 957,90

2273

Оплата електроенергії

57 579,79

 

 

 

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Пропонуємо до Вашої уваги

звіт  батьківського комітету ДНЗ № 148

про залучення та використання позабюджетних та благодійних коштів

за  жовтень 2017р.

 

Що придбано

Сума витрат

 

1

Лампи електричні 5 шт.

24,95

чек

2

Програма «Шахи» (для роботи гуртка з шахів)

75,00

чек

3

Освітня програма «Дитина в дошкільні

роки» - 1 шт.

95,00

чек

4

Передплата періодичних видань – комплект журналів «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога»

960,00

чек

5

Передплата періодичного видання «Рятувальник»

167,84

чек

6

Оплата послуг Інтернету

142,00

чек

7

Охорона закладу (тривожна кнопка та патрулювання)

383,00

чек

 

                 Всього

1847,79 грн

 

 

В жовтні 2017 р. за позабюджетні кошти придбано чистячі, миючі засоби, засоби гігієни, канцелярію, твердий та м'який інвентар, постільну білизну, водонагрівачі (3 шт.) на суму 13638,66 грн. (акт придбання матеріальних цінностей № 5 від 10.10.2017).

 

 

Дякуємо за співпрацю!!!

 

З повагою, завідувач ДНЗ, батьківський комітет

 

 

 

Шановні батьки!

Пропонуємо Вам звіт ДНЗ № 148

про залучення та використання позабюджетних та благодійних коштів

за  вересень 2017р.

 

Що придбано

Сума витрат

 

1

Сушарка для білизни

291,90

чек

2

Оплата послуг Інтернету

140,00

чек

3

Наклейки на клавіатуру

35,00

чек

4

Навчання з пожежної безпеки, пожежні знаки

460,00

чек

5

Охорона закладу (тривожна кнопка та патрулювання)

383,00

чек

 

                 Всього

1309,90 грн

 

 

Дякуємо за співпрацю!!!

 

Завідувач ДНЗ № 148  Воронова Л.П.,

представник батьківського комітету Волошко А.О.

 

 

 

Шановні батьки!

Пропонуємо Вам звіт ДНЗ № 148

про залучення та використання позабюджетних та благодійних коштів

за  серпень 2017р.

 

Що придбано

Сума витрат

 

1

Фарба біла (для пральні)

64,50

чек

2

Лампа настільна, антимоскітна завіса (2 шт.)

69,90

чек

3

Будматеріали (валіки, щітки)

31,50

чек

4

Покос трави

100,00

акт

5

Фарба

148,00

чек

6

Будматеріали для косметичного ремонту пральні

450,00

чек

7

Фарба

165,00

чек

8

Рушники паперові

10,95

чек

9

Провод електричний, коробки

87,40

чек

10

Граблі

38,00

чек

11

Цемент

61,00

чек

12

Книга обліку (2 шт.)

26,00

чек

13

Перепліт

35,00

чек

14

Оплата послуг Інтернету

139,00

чек

15

Охорона закладу (тривожна кнопка та патрулювання)

303,00

чек

 

                 Всього

1426,25 грн

 

 

Дякуємо за співпрацю!!!

 

Завідувач ДНЗ № 148  Воронова Л.П.,

представник батьківського комітету Волошко А.О.

 

 

Шановні батьки!

Пропонуємо Вам звіт ДНЗ № 148

про залучення та використання позабюджетних та благодійних коштів

за  липень 2017р.

 

Місяць

Що придбано

Сума витрат

 

1

липень

Термометри, манометри (по 2 шт.)

400,00

чек

2

 

Цемент

122,00

чеки

3

 

Фарба

228,00

чек

4

 

Методична література

60,00

чек

5

 

Миючий засіб (харчоблок)

29,00

чек

6

 

Сантехнічні вироби

150,00

чек

7

 

Охорона закладу (тривожна кнопка та патрулювання)

303,00

чек

 

 

                 Всього

1292,00 грн

 

 

Дякуємо за співпрацю!!!

 

Завідувач ДНЗ № 148  Воронова Л.П.,

представник батьківського комітету Волошко А.О.

 

 

Шановні батьки!

Пропонуємо Вам звіт ДНЗ № 148

про залучення та використання позабюджетних та благодійних коштів

за  червень 2017р.

 

Місяць

Що придбано

Сума витрат

 

1

червень

Електролампа, ножиці кухонні

54,70

чек

2

 

Арматура для огорожі

206,00

чек

3

 

Картридж для принтера

285,00

чек

4

 

М’ячі футбольні 2 шт.

208,00

чек

5

 

Фарба

228,00

чек

6

 

Розчинник

20,00

чек

7

 

Навчання відповідальної особи за обслуговування теплових мереж

290,00

квитанції

8

 

Оплата послуг Інтернету

142,00

квитанція

9

 

Охорона закладу (тривожна кнопка та патрулювання)

303,00

чек

 

 

                 Всього

1736,70 грн

 

 

Дякуємо за співпрацю!!!

 

Завідувач ДНЗ № 148  Воронова Л.П.,

представник батьківського комітету Волошко А.О.

 

 

 

Шановні батьки!

Пропонуємо Вам звіт ДНЗ № 148

про залучення та використання позабюджетних та благодійних коштів

за  травень 2017р.

 

Місяць

Що придбано

Сума витрат

 

1

травень

Чорнило для принтера

99,00

чек

2

 

Цемент

84,00

чек

3

 

Будівельні матеріали (шпаклівка, ґрунтовка, фарба) (для ремонту харчоблоку)

564,00

чек

4

 

Респіратор

25,00

чек

5

 

Сантехнічні вироби (фітинг)

95,50

чек

6

 

Ревізія опалювальної системи

200,00

Акт виконаних робіт

7

 

Оплата послуг Інтернету

142,00

квитанція

8

 

Охорона закладу (тривожна кнопка та патрулювання)

384,00

чек

 

 

                 Всього

1593,50 грн

 

 

В травні 2017 р. за позабюджетні кошти придбано деззасоби, пральний порошок на суму 439,80 грн. (акт придбання матеріальних цінностей № 4 від 11.05.2017).

 

Дякуємо за співпрацю!!!

 

Завідувач ДНЗ № 148  Воронова Л.П.,

представник батьківського комітету Волошко А.О.

 

 

Шановні батьки!

Пропонуємо Вам звіт ДНЗ № 148

про залучення та використання позабюджетних та благодійних коштів

за  квітень 2017р.

 

Місяць

Що придбано

Сума витрат

 

1

квітень

Фарба, розчинник

119,00

чек

2

 

Пломбування, розпломбування електрообладнання(лічильник)

176,16

чек

3

 

Автомат електричний

 ІІІ Фазовий/ 25А

147,00

чек

4

 

Граблі

47,00

чек

5

 

Мило господарче

21,95

чек

6

 

Копіювальні послуги

15,90

чек

7

 

Дезинфікуючий засіб «Санітаб»

200,00

чек

8

 

Підстригання кущів

500,00

акт виконаних робіт

9

 

Рукавички гумові

15,99

чек

10

 

Цемент

40,00

 

11

 

Оплата послуг Інтернету

142,00

квитанція

12

 

Охорона закладу (тривожна кнопка та патрулювання)

384,00

чек

 

 

                 Всього

1809,00 грн

 

 

В квітніі 2017 р. за позабюджетні кошти придбано чистячі, миючі засоби, засоби гігієни, канцелярію, деззасоби на суму 3735,75 грн. (акт придбання матеріальних цінностей № 3 від 07.04.10.2017).

 

 

Дякуємо за співпрацю!!!

 

Завідувач ДНЗ № 148  Воронова Л.П.,

представник батьківського комітету Волошко А.О.

 

 

 

Шановні батьки!

Пропонуємо Вам звіт ДНЗ № 148

про залучення та використання позабюджетних та благодійних коштів

за  березень 2017р.

 

Місяць

Що придбано

Сума витрат

 

1

березень

Мітла

28,00

чек

2

 

Метизні вироби (до витяжки на харчоблоці)

124,00

чек

3

 

Виклик електрика (перевірка сили струму в щитовій)

100,00

акт виконаних робіт

4

 

Переплетіння книг наказів (2 шт.)

110,00

чек

5

 

Вивіска (нова)

63,00

акт виконаних робіт

6

 

Автомат електричний

 ІІІ Фазовий/ 80А (в щитову)

400,00

чек

7

 

Оплата послуг Інтернету

139,00

квитанція

8

 

Ремонт холодильника (харчоблок)

1500,00

акт виконаних робіт

9

 

Охорона закладу (тривожна кнопка та патрулювання)

384,00

чек

 

 

                 Всього

2848,00 грн

 

 

Дякуємо за співпрацю!!!

 

Завідувач ДНЗ № 148  Воронова Л.П.,

представник батьківського комітету Волошко А.О.

 

 

Шановні батьки!

Пропонуємо Вам звіт ДНЗ № 148

про залучення та використання позабюджетних та благодійних коштів

за  лютий 2017р.

 

Місяць

Що придбано

Сума витрат

 

1

лютий

Технічна діагностика вогнегасників

420,00

чек

2

 

Віник

33,00

чек

3

 

Сантехнічні вироби

247,00

чек

4

 

Стериліум

81,60

чек

5

 

Оплата послуг Інтернету

129,00

чек

6

 

Охорона закладу (тривожна кнопка та патрулювання)

384,00

чек

 

 

                 Всього

1294,60 грн

 

 

В лютому 2017 р. за позабюджетні кошти придбано чистячі, миючі засоби, засоби гігієни, деззасоби на суму 693,00 грн. (акт придбання матеріальних цінностей № 2 від 14.02.2017).

 

 

Дякуємо за співпрацю!!!

 

Завідувач ДНЗ № 148  Воронова Л.П.,

представник батьківського комітету Волошко А.О.

 

 

Шановні батьки!

Пропонуємо Вам звіт ДНЗ № 148

про залучення та використання позабюджетних та благодійних коштів

за  січень 2017р.

 

Місяць

Що придбано

Сума витрат

 

1

січень

Виготовлення печатки, штампу закладу

500,00

чек

2

 

Бланки меню

130,00

чек

3

 

Стілець

294,85

чек

4

 

Лампи розжарювання

34,75

чек

5

 

Підключення, оплата послуг Інтернету

233,00

чек

6

 

Охорона закладу (тривожна кнопка та патрулювання)

384,00

чек

 

 

                 Всього

1576,60 грн

 

 

В січні 2017 р. за позабюджетні кошти придбано меблі, двері, вікно на суму 6780,85 грн. (акт придбання матеріальних цінностей № 1 від 26.01.2017).

 

 

Дякуємо за співпрацю!!!

 

Завідувач ДНЗ № 148  Воронова Л.П.,

представник батьківського комітету Волошко А.О.

 

 

Комунальний заклад освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 148» Дніпровської міської ради

 

Н А К А З  

 

15.05.2017                                                                    м.Дніпро                                                         № 30-од

    

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних (добровільних) внесків

від юридичних та фізичних осіб

 

Відповідно до ст.53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» та від 09.04.2012 № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків», листів Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків» та від 28.11.2013 №1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах», рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 № 22/14 «Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 10.05.2017 № 123 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб» та з метою дотримання вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем працівниками, забезпечення доступності, безоплатності освіти у закладі

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

Постійно, завідувач, всі учасники НВП

2. Не допускати збір будь-яких готівкових внесків працівниками закладу.

3. Проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед педагогічної громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

 Постійно, завідувач, вих.-методист

4. Тримати на контролі питання щодо створення батьківським комітетом дошкільного навчального закладу благодійного рахунку у казначействі відповідно до чинного законодавства.

Постійно, завідувач

5. Здійснювати отримання внесків (благодійних, спонсорських тощо) від фізичних та юридичних осіб відповідно до Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1222 (зі змінами).

Постійно, завідувач, вихователь-методист

6. Довести до відома громадськості та батьків реквізити благодійного розрахункового рахунку (для зручності, у разі бажання, надання добровільної допомоги дошкільному навчальному закладу).

У разі створення батьківським комітетом

закладу благодійного рахунку

7. Своєчасно проводити оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих дошкільному навчальному закладу як благодійна допомога.

Завідувач, завгосп

8. Інформувати громадськість про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті дошкільного навчального закладу, на інформаційних стендах.

Постійно, завідувач, вихователі,

відп.особа з роботу сайту

9. Проводити звітування про використання бюджетних та благодійних коштів перед педагогічним колективом, радою дошкільного навчального закладу, батьківською громадськістю.

Систематично, 1 раз на півріччя, завідувач

10. Оновлювати інформацію у розділі «Фінансова діяльність», розміщувати на сайті звіти про використання коштів.

Постійно, завідувач, відп.особа з роботу сайту

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Завідувач ДНЗ № 148                                     Л.П.Воронова

 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12