Літнє оздоровлення

 

 

       З 1 червня по 31 серпня 2017 року в дошкільному закладі № 148 проводиться літньо-оздоровча компанія.

 

     Проведення літнього оздоровлення передбачає розв’язання навчально-виховних завдань, що досягається організацією змістовної діяльності дітей.

 

    З метою збереження та зміцнення здоров’я кожного вихованця систематично проводяться інструктажі з усіма категоріями працівників. Педагоги повторно ознайомлені з посадовими інструкціями, з нормами дотримання техніки безпеки під час проведення прогулянок.

 

   У дитячому садку  створені безпечні умови для дітей під час літнього оздоровлення, з дітьми проводяться заняття з питань засвоєння правил дорожнього руху, пожежної безпеки, отруєння рослинами та грибами.  З вихованцями проводиться робота з ігрової, трудової, природо-дослідницької діяльності за допомогою різноманітних методів та прийомів: спостереження, досліди, ігри (рухливі, народні, ігри-забави, дидактичні, ігри з піском та водою тощо), розваги, спортивні свята, різноманітні конкурси, виставки. Прогулянки в режимі дня займають основне місце, їх кількість та умови проведення відповідають санітарним нормам.

 

 

ЗАВДАННЯ ЛІТНЬОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ

 

 

1. Для укріплення здоров'я дітей та загартування дитячого організму максимально  використовувати природні фактори: сонце, повітря, воду.

2. Закріплювати   та   вдосконалювати   основні   види   рухів   дітей,  систематично використовувати комплекси коригуючої гімнастики, комплекси вправ на прогулянці, спортивні розваги, змагання.

3. Приділяти особливу увагу ігровій діяльності дітей, розвивати дитячу творчість,    збагачувати    знання    дітей    про    навколишній  світ.

4. Продовжувати поглиблено працювати над ознайомленням дітей з   живою та неживою природою, проводити пошуково-дослідну діяльність дітей у   природі,  увагу приділяти екологічному вихованню дітей, виховувати   естетичні та моральні почуття, працелюбність.

5. Систематично  проводити роботу  по  вихованню  почуттів  патріотизму, дружби,  доброти,   взаємодопомоги,   відповідальності   за   свої   вчинки   перед   товаришами   та   дорослими, повагу до праці дорослих.

6. Приділяти    увагу    розвитку    творчої    уяви    та  творчих    здібностей дітей.

7. Систематично проводити з дітьми індивідуальні заняття згідно рівня обізнаності дитини.

8. Дати рекомендації батькам щодо організації діяльності  дітей вдома.

 

 

Нормативна база щодо літнього оздоровлення

 

 

1.  Закон України «Про дошкільну освіту».

2.  Закон  України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

3. Програма оздоровлення та відпочинку дітей у м.Дніпропетровську на 2013-2017 роки (рішення Дніпропетровської міської ради від 14.11.2012 №19/28 (із змінами).

4. Інструктивно-методичні рекомендації "Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період", затверджені листом МОН України №1/9-198 від 16 березня 2012 року.

5. Лист МОН України № 1/9-413 від 28 травня 2012 року «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період». Інструктивно-методичні рекомендації "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період".

6. Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 31.03.2017р. № 88 «Про оздоровлення дітей дошкільного віку у 2017 році».

7. Наказ департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 25.05.2017 № 347/0/212-17 "Про організацію безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на час літніх канікул".

 

Комунальний заклад освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 148»  Дніпровської міської ради

 

Н А К А З  

 

19.05.2017                                                                      м.Дніпро                                                            № 34-од

 

Про  підготовку та організацію

літнього оздоровлення дітей

у дошкільному навчальному закладі

 

На виконання Законів України «Про дошкільну освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Положення про дошкільний навчальний заклад, наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради від 31.03.2017р. № 88 «Про оздоровлення дітей дошкільного віку у 2017 році» та з метою організації повноцінного оздоровлення вихованців дошкільного навчального закладу влітку 2017 року

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести виробничу нараду  працівників дошкільного навчального закладу щодо  організації та проведення літнього оздоровлення дітей дошкільного віку та підготувати матеріально-технічну і навчально-методичну базу для оздоровлення.

Травень 2017,  завідувач, вих.-методист,

завгосп, медсестра старша

            2. Забезпечити неухильне дотримання санітарно-гігієнічних вимог згідно Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.04.2016 за № 563/28693.

постійно, завідувач, вих.-методист,

медсестра старша, завгосп,

вихователі, пом.вихователів

3. Провести інструктажі з питань охорони життя і здоров’я дітей, правил дорожнього руху, пожежної безпеки, попередження отруєння рослинами та грибами.

До 19.05.2017, вих.-методист, вихователі

4. Поновити відповідно до сезону ігрове середовище, необхідні засоби для забезпечення якісного медичного обслуговування та проведення загартування дітей.

До 01.06.2017, завгосп, вих.-методист,

вихователі, медсестра старша

5. Організувати змістовне дозвілля дітей під час літнього періоду: розробити конкретні плани роботи з дітьми, врахувавши зміни у режимі дня дітей на літній період (збільшення відповідно до віку дітей тривалості сну, годин для перебування дітей на свіжому повітрі, кількість розваг, екскурсій тощо, передбачити достатню рухову активність дітей протягом дня).

До 01.06.2017, вих.-методист, вихователі

6. Обговорити на засіданні  педагогічної  ради план проведення медико-педагогічних заходів на період літнього оздоровлення.

До 19.05.2017, вих.-методист, медсестра старша

7. Провести батьківські збори щодо організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей.

До 01.06.2017, вих.-методист, вихователі

8. Провести інвентаризацію майна на майданчиках ДНЗ.

До 01.06.2017, завгосп

9. Забезпечити своєчасне проходження медичного огляду працівниками дошкільного навчального закладу.

Згідно графіку, медсестра старша

10. Проводити рейди перевірки груп, майданчиків щодо охорони життя та здоров’я дітей, заповнювати відповідні журнали.

Щоденно, завгосп, медсестра старша

11. Здійснювати контроль за організацією прогулянок з дітьми.

Постійно, вих.-методист, медсестра старша

12. Здійснювати  профілактичні  заходи  щодо  питань  охорони життя і здоров’я дітей, засвоєння ними правил  дорожнього  руху, пожежної безпеки, попередження  отруєнь ядовитими  рослинами, грибами (оформити відповідні стенди, провести бесіди з дітьми на відповідну тематику).

Постійно, вихователі

13. Створити умови для відпочинку дітей, які не охоплені суспільним дошкільним вихованням (короткотривале відвідування ДНЗ, прогулянкові групи).

До 01.06.2017, вих.-методист

14. Проводити обстеження будівель щодо їх технічного стану.

Щомісячно, техн.комісія з обстеження

приміщень і споруд, робітник з обсл.будівлі

15. Здійснювати дієвий контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог під час транспортування, зберігання, термінів реалізації, кулінарної обробки продуктів харчування, технології приготування їжі для дітей з метою попередження шлунково-кишкових та інфекційних захворювань.

Постійно, завгосп, медсестра старша

16. Здійснювати постійний контроль за станом організації та виконанням норм харчування дітей у дошкільному навчальному закладі, у т.ч. дітей пільгових категорій.

Постійно, завгосп, медсестра старша

17. Забезпечити організацію дієтичного харчування дітей у дошкільному навчальному закладі.

Постійно, медсестра старша

18. Організувати додатковий прийом їжі - другий сніданок з 10.00 до 11.00 у вигляді фруктів, соків.

Постійно, медсестра старша

19. Здійснювати дієвий контроль за дотриманням питного режиму.

Постійно, медсестра старша

20. Суворо заборонити проведення святкових заходів та днів іменинника із залученням продуктів, що були виготовлені поза межами ДНЗ.

Постійно, вих.-методист, медсестра старша

21. Посилити контроль за попередженням шлунково-кишкових захворювань.

Постійно, медсестра старша

            22. Провести антропометричні вимірювання дітей та зробити порівняльні таблиці на початку та в кінці оздоровчого сезону.

Медсестра старша

23.  Забезпечити гарячою проточною водою групові приміщення.

Постійно, завгосп

24. Провести свято до Дня захисту дітей із залученням батьків та представників громадськості.

01.06.2017, музичний керівник, вихователі

25. Активізувати роботу щодо інформованості батьків щодо проведення літнього оздоровлення дітей у 2017 році,  розміщати інформацію на сайті дошкільного навчального закладу про хід літнього оздоровлення дітей.

Протягом літа, вих.-методист,

відп.особа за роботу сайту

26. Підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року обговорити на серпневій педагогічній нараді.

Серпень 2017р., вих.-методист

27. Надати до управління освіти інформацію про підсумки оздоровлення дітей у закладах.

до 08.09.2017, вих.-методист

28. Координацію за виконанням  цього  наказу  покласти на вихователя-методиста Кизиму І.А.

29. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  залишаю за собою.

 

Завідувач  ДНЗ № 148                                       Л.П.Воронова

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Комунальний заклад освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 148» Дніпровської міської ради

 

Н А К А З

 

29.05.2017                                                       м.Дніпро                                                         № 41-од

   

 

Про організацію безпеки життєдіяльності

учасників навчально-виховного процесу

на час літнього періоду

 

На виконання вимог Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», листа Міністерства освіти і науки України від 23.05.2017 № 1/9-288 «Щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на час літніх канікул», наказів департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 12.02.2015 № 80/0/212-15 «Про вдосконалення  заходів   безпеки у навчальних закладах області», від 25.05.2017 № 347/0/212-17 «Про організацію безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на час літніх канікул», листа управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 29.05.2017 № 7/2019 «Щодо надання інформації», наказу ДНЗ № 148 від 22.05.2017 № 34-од «Про  підготовку та організацію літнього оздоровлення дітей у дошкільному навчальному закладі», з метою посилення контролю за збереженням життя та здоровя вихованців, здійснення заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, попередження надзвичайних ситуацій в дошкільному закладі

 

НАКАЗУЮ:

 

 

1. Призначити відповідальною за організацію безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на час літнього періоду вихователя-методиста Кизиму І.А.

2. Провести інструктажі з працівниками та вихованцями дошкільного закладу щодо безпеки життєдіяльності під час літнього періоду (щодо дотримання правил пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього руху, охорони здоров’я, норм виробничої санітарії, а також правил поведінки в громадських місцях, поводження з незнайомими людьми та предметами, користування громадським транспортом, небезпеку перебування на річках і водоймах тощо) за змістовними та затвердженими інструкціями з реєстрацією у відповідних журналах.

До 05.06.2017, завідувач, вих.-методист, вихователі

3. Здійснювати  контроль за організацією режиму в закладі на літній період.

Постійно, вихователь-методист

4. Провести позапланові інструктажі із сторожами та черговими щодо додержання правил пожежної безпеки та збереження майна.

До 01.06.2017, завідувач

5. Вжити заходи щодо відновлення комплектування приміщень дошкільного закладу відповідно додатку 2 до Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (пункт 8 розділу VI) (забезпечення первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, іншим пожежним інструментом).

До 09.06.2017, завгосп

6. Провести роз’яснювальну роботу з батьками та опікунами вихованців щодо запобігання випадків перенагріву, навчання з надання першої медичної допомоги при утепленнях та сонячних (теплових) ударах.

Червень 2017, медсестра старша

7. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на вихователя-методиста Кизиму І.А.

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Завідувач ДНЗ № 148                                     Л.П.Воронова

 

 

 

 

 

 

Літо – чудова пора відпусток, відпочинку, сезон місцевих вітамінів з грядки і нескінченного задоволення від нових вражень! А для багатьох мам і тат це ще й час організації літньої програми поїздок для улюбленого карапуза. І метою № 1 є, звичайно, не захоплення дитини від нових розваг і не раннє знайомство з комфортом закордонних курортів (це теж, але другорядне), а максимальне оздоровлення дитячого організму.

 

 

Куди ж їхати з дитиною, як відпочивати, до чого прагнути?

 

 

Класичний варіант літніх заходів - відпочинок на морі.Так, дійсно, морське повітря, солона вода, гірський мікроклімат надають приголомшливий вплив на здоров’я дорослих і дітей. Однак, не варто забувати, що оздоровчий ефект настає лише при перебуванні на узбережжі протягом більше трьох тижнів.

 

І ще одна важлива умова оздоровлення – доступ до його джерел! Неможна зрозуміти батьків, які вивозять малюків до моря і не дозволяють в ньому купатися, обмежуючись надувним басейном. Або тих, які вважають за краще весь день лежати в затінку і тримають дитину поряд з собою «на прив’язі». Потрібно пам’ятати про головну небезпеку на морі – активне сонце. Якщо дотримуватися розумного режиму дня, і використовувати засоби захисту від ультрафіолету, сонечко принесе вам і вашим дітям тільки користь.

 

Проте, є діти, які погано переносять спеку. Для них і для тих, хто просто хоче урізноманітнити морські відпустки, існує чудодійний за вкладом в здоров’я та емоційний стан відпочинок в лісі. Багате киснем повітря дасть таку порцію продуктивної енергії, яка змусить працювати організм, як годинник. Як правило, відпочивати відправляються в ті лісові місця, де неподалік розташоване озеро або протікає річка. Багато малят, ще не звикли до великої кількості води, бояться бурхливої поведінки моря, а тому, не зайвим буде спочатку познайомити їх з більш спокійними водами річки або озера.

 

До головних обережностей відпочинку в лісі слід віднести питання профілактики та боротьби з укусами комах.

 

Відпочивати з дитиною можна і не на курортах, а на звичайнісінькій заміській дачі або в селі у бабусі, якщо це місце вирішує  головні завдання оздоровлення:

 

·       Повітря і сонце.У міському дворі, навіть якщо гуляти з ранку до ночі, не взяти користі від цих стихій. А значить, необхідно їхати туди, де вихлопні гази автомобілів і промислові викиди не псують атмосферу своєю присутністю.

 

·        Вода.Басейн, звичайно, теж вихід, але тільки при відсутності живих водойм. Корисні властивості мікроелементів і мінералів природних водойм, вологе повітря поблизу них здатні колосально оздоровити наших діток.

 

·        Активність. Всі ми знаємо про користь фізкультури. Так ось дитяча активність протягом дня – це нескінченна зарядка. Заохочуйте і залучайте малюка до активності, не осмикуйте свого невгамовного карапуза із закликами заспокоїтися і посидіти в затінку. Рух – це життя!

 

·        Харчування.Так, діти – не аматори овочів і фруктів, але хитрі підприємливі мами завжди знайдуть те блюдо, яке малюк з’їсть із задоволенням. Овочі ховаємо в м’ясний фарш, фрукти – в солодкий сирок, молочний коктейль. А може, когось привабить барвистий фруктовий салат в красивій формочці!

 

 

 

 

ЗАГАРТУВАННЯ ДІТЕЙ

 

 

Загартування – це система дій, спрямованих на підвищення опірності організму, розвиток здатності швидко і без шкоди для здоров'я пристосуватись до різноманітних умов життя.

 

При загартуванні потрібно керуватись такими принципами: послідовність, систематичність, врахування індивідуальних особливостей, без страху, негативних почуттів. В загартуванні дитячого організму використовуються такі фактори: повітря, вода, сонячне тепло.

 

 

Повітряні ванни

 

 

Повітряні ванни - це м’які загартовуючі процедури. Місцеву повітряну ванну дитина отримує, коли її одяг залишає оголеними окремі частини тіла, а загальну - під час переодягання, після нічного та денного сну. Рекомендуються не статичні повітряні ванни, а поєднані з помірною м’язовою активністю - фізкультурними вправами, ходьбою, рухливими іграми. Надворі діти мають приймати повітряні ванни в надійно захищеному від вітру місці. Обов’язкова умова - контроль за самопочуттям дітей. Для дітей до 2 років повітряні ванни розпочинають при температурі 23 градуси, доводячи її до 21-20 градусів; для дітей 3-4 років - від 22 до 20; 5-7 років - від 22 до 18 градусів. Тривалість ванн - двічі-тричі на день по 3-4 хв., доводячи до 10-15 хв.

 

 

Сонячні ванни

 

 

З усіх факторів, що впливають на організм, сонце - наймогутніший, тому сонячні ванни необхідно суворо дозувати. Сонячні ванни приймаються дітьми в помірному русі, голову малюка при цьому необхідно захистити від прямої дії сонячних променів. Після ванни тіло дитини облити або обтерти водою 20-25 градусів і дати їй відпочити 20-30 хв. у затінку. Вихователі і медсестри повинні пильно спостерігати за самопочуттям дітей. Найоптимальніші для сонячних ванн є ранкові години: від 8 до 11 години. Для здорових дітей тривалість першої ванни повинна бути 4-5 хв., поступово доводити до 10 хв. одномоментного та 20-25 хв. сумарного перебування на сонці дітей молодшого та 30-40 хв. старшого дошкільного віку. Ослабленим дітям рекомендуються місцеві сонячні ванни, починаючи з 2 хвилин, кожного дня додаючи по 1 хв.

 

 

Прогулянки

 

 

Прогулянки на свіжому повітрі - також ефективний засіб загартовування дітей. Дитина потребує максимально тривалого перебування на свіжому повітрі. Для прогулянки одягати дитину треба відповідно до температури повітря, вологості, сили вітру, пам’ятаючи, що за умови однакової температури вологе повітря охолоджує більше, ніж сухе, а вітер посилює дію повітря. Одяг повинен бути зручним, не утруднювати рухів. Не слід припиняти прогулянки під час хвороби дитини, якщо лікар їх не відмінив. Свіже повітря - добрий помічник у боротьбі з інфекцією.

 

 

Ходьба босоніж

 

 

Привчати до неї дитину треба поступово. Спочатку тривалість ходіння босоніж не повинна перевищувати 30-40 хв на день. Поступово її збільшують, поєднуючи з ігровими вправами, гімнастикою. Особливо корисно ходити по дрібних камінцях на березі моря, річки.

 

  

Обливання ніг

 

 

Місцеве загартовування стоп робить їх менш чутливими до охолодження, що допомагає уникнути цілої низки захворювань. Обмивання стоп слід робити щоденно, краще перед сном. Початкова температура води становить 20 °С, для дітей молодшого віку - 25 °С. Тривалість процедури - 10-20 с. Поступово температуру води знижують, а з часом користуються водою з-під крана. Привчивши дитину до таких процедур, обережно збільшують їх тривалість до 0,5 хв, а потім переходять до ножних ванн. Приймаючи ножні ванни, необхідно безперервно переступати з ноги на ногу. Це активізує кровообіг у судинах, підвищує загартовувальний ефект.

 

Можна використовувати контрастні ванни. Для цієї процедури готують два тази. В одному - вода температури 37 °С, в іншому - 20 °С. Спочатку тримають ноги у теплій воді (30 с), потім - у холодній (15 с). Після 2 - 3 таких змін ноги слід інтенсивно розтерти рушником до почервоніння. У подальшому температуру теплої води поступово підвищують до 42 °С, а холодної знижують до 15 °С.

 

Дітям молодшого віку та ослабленим краще починати з обтирання стоп трохи віджатою губкою або рушником, дотримуючи при цьому поступовості у зниженні температури води.

 

 

Полоскання горла

 

 

Також досить ефективна процедура місцевого загартовування. Її можна виконувати вранці під час умивання та ввечері перед сном. Починати полоскання слід водою температури 25-27 °С, знижуючи її щотижня на 1 °С. У подальшому можна полоскати горло водою із-під крана. Дія процедури посилиться, якщо у склянці води розчинити 1 десертну ложку кухонної або морської солі.

 

 

Денний сон при відкритих вікнах

 

 

Загартовування дітей в дитячому саду обов'язково включає в себе денний сон у добре провітреному приміщенні. Через 15 хвилин після засинання дитини необхідно відкрити кватирку, за півгодини до пробудження кватирка повинна бути закрита.

 

 

 

Витяг з Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом МНС України від 03.12.2001 № 272, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.02.02 за № 95/6383
 

 

2.7. Громадянам, які відпочивають у місцях масового відпочинку, забороняється:
 
запливати за огороджувальні буї;
 
підпливати до моторних суден, вітрильників, веслових човнів та інших плавзасобів;
 
залізати на технічні та попереджувальні знаки, буї та інші предмети; використовувати рятувальні засоби і спорядження не за призначенням; стрибати в воду зі споруд, не пристосованих для цього і в місцях, де невідомі глибина та стан дна;
 
розпивати спиртні напої і купатись в нетверезому стані; організовувати у воді ігри, пов’язані з пірнанням та захватом тих, хто купається;
 
забруднювати і засмічувати водойми та територію пляжів; подавати обманні сигнали тривоги заради жарту; залишати без нагляду малолітніх дітей;
 
використовувати для плавання автомобільні камери, надувні матраци, лежаки, дошки та ін.;
 
використовувати моторні, вітрильні, веслові човни, інші гребні і моторні плавзасоби, водні велосипеди, швидкісні моторні плавзасоби, водні мотоцикли в зонах пляжів, у громадських місцях купання при відсутності буйкового огородження пляжної зони і в межах цієї зони; приводити з собою собак та інших тварин.
 
2.8. Забороняється купання в затоплених кар’єрах, каналах, озерах, пожежних водоймах, ставках, морських акваторіях і інших водоймах, які не мають обладнаних пляжів сезонними рятувальними постами, не визначені місцевою держадміністрацією як місця масового відпочинку громадян біля води.
 
7.6. При користуванні громадянами самохідними, несамохідними плавзасобами та вітрильниками забороняється:
 
завантажувати плавзасоби понад визначену вантажопідйомність і пасажиромісткість;
 
заходити на плавзасобах в акваторії, відведені для купання; плавати і підходити до берега в місцях масового відпочинку людей; підходити до інших (не малих і не маломірних) плавзасобів, що рухаються, і перетинати їх курс на небезпечній відстані (менше 500 м); порушувати правила розходження плавзасобів; пірнати з плавзасобів;
брати на плавзасоби дітей віком до 7 років;
 
видавати на прокат плавзасоби і кататись на них дітям до 16 років без супроводу дорослих;
 
розпивати спиртні напої і користуватись плавзасобами в стані сп’яніння; сидіти на носі, кормі чи бортах човна, звісивши ноги за борт плавзасобу; використовувати рятувальні засоби не за призначенням; користуватись плавзасобами особам, які не вміють плавати; віддалятись від берега на відстань, більшу, ніж указано в судовому квитку;
 
купатись з борту плавзасобу, переходити під час руху з плавзасобу на плавзасіб, з місця на місце в плавзасобі.
 
7.7. Громадяни, які користуються плавзасобами, зобов’язані надавати допомогу людям, які потерпають на воді.
 
7.8. До користування моторними човнами і вітрильниками допускаються особи, які мають відповідні документи на право керування цими плавзасобами. Забороняється керувати моторними плавзасобами особам, які не мають на це права.
 
Додаток 1
до Правил охорони життя людей на водних об’єктах України
 
Дії при рятуванні та наданні першої медичної допомоги

 

Рятування потерпілих на воді:
 
Потопаючий
 
Потопати може людина, яка не вміє добре плавати, фізично ослаблена або стомлена, хвора або поранена, а також людина, яка опинилась в холодній воді або випадково впала у воду. Якщо не допомогти цій людині, вона може загинути. Про те, що людині потрібна допомога, можуть свідчити такі ознаки:
 
спроба плисти не призводить до просування вперед; на обличчі з’являється вираз відчаю;
 
людина кличе на допомогу або махає руками, щоб привернути увагу; хвора або поранена людина може триматись однією рукою за уражену частину тіла;
 
людина намагається наблизитись до берега або човна, хапається за пліт або борт човна;
 
потопаюча людина хаотично махає руками, намагаючись висунутись із води, щоб набрати повітря, замість того, щоб намагатись плисти; подібні намагання мимовільні та продовжуються недовго; тіло у воді перебуває у вертикальному положенні, ноги не виконують плавальних рухів.
 
Прийняття рішення
 
У такій ситуації особливе значення має правильний вибір способу надання допомоги потерпілому. Огляд місця події з метою виявлення реальної та потенційної загрози відіграє в такому випадку важливу роль. Слід розуміти, що потопаюча людина діє несвідомо та інстинктивно. Навіть якщо це дитина, ваш приятель чи близька вам людина, вони можуть учепитись у вас мертвою хваткою та будуть тягнути вас під воду навіть тоді, коли вони перебувають вже під водою, але ще не знепритомніли. У такому разі ви не тільки не допоможете, але й самі можете потонути. Ось чому, допомагаючи потопаючому, ніколи не підходьте до нього близько спереду. Слід наближатись до потопаючого спереду, тримаючи поперед себе рятувальний круг, жердину чи інший плавучий засіб (рятувальний жилет, рятувальний нагрудник і таке інше). Тому потрібно швидко оцінити обставини і прийняти найбезпечніше рішення.
 
Способи надання допомоги потопаючому
 
Завжди розпочинайте із самого простого, а в разі невдачі перед тим, як приступити до більш ризикованих дій, краще подумайте, як зменшити ризик.
 
Словесний метод
 
Перебуваючи у безпечному для вас місці, ясно, чітко та коротко скажіть потопаючому, що і як він має робити, підбадьорюйте його словами, намагайтесь заспокоїти його, тоді він швидше зрозуміє ваші поради.
 
Метод дистанційної подачі рятувальних засобів та витягання
 
Якщо поблизу вас є який-небудь плавучий предмет (краще рятувальний круг), киньте його так, щоб потопаючий міг за нього вхопитися. Краще, якщо встигнете прив’язати до нього вірьовку (пасок), за яку потім зможете підтягнути потерпілого до берега чи на мілину.
 
Якщо ви знайшли вірьовку, то один кінець її закріпіть на плавзасобі або за береговий предмет, а інший — за рятувальний круг чи інший плавучий предмет, який ви подаєте потопаючому. Перед витягуванням потопаючого станьте так, щоб у вас була гарна опора або ухопіться за плавзасіб чи за береговий предмет, щоб ви самі не впали у воду і потопаючий не потягнув вас за собою.
 
Вхід у воду на мілководді
 
Якщо нещастя трапилось на мілководді, можливо ви зможете наблизитись до потерпілого вбрід, щоб подати рятувальний засіб, але тримайте рятувальний засіб так, щоб він був між вами та потерпілим. Міцно стійте ногами на дні, тримайтесь однією рукою за яку-небудь опору, наприклад причал (кущ, гілку дерева), та протягніть довгу жердину потерпілому. Якщо присутніх багато, утворіть живий ланцюжок, міцно взявшись за руки.
 
Використання човна
 
Спробуйте наблизитись до потопаючого на човні так, щоб кинути йому який-небудь плаваючий предмет або простягнути жердину. Якщо човен невеликий, подавати жердину треба з носа або з корми, щоб при підтягуванні потопаючого човен не перекинувся. Якщо човен такого розміру, що можна на
нього взяти постраждалого, підходити до потерпілого також потрібно носом або кормою, щоб при втягуванні його в човен, човен не перекинувся.
 
Ніколи не стійте у човні на повний зріст під час рятування потопаючого.
 
Рятування уплав
 
При наближенні до потопаючого уплав слід тримати поперед себе будьякий плаваючий предмет (краще рятувальний круг), щоб потопаючий хапався за нього, а не за вас, і подавати його на витягнутих руках, щоб потопаючий не зміг до вас дотягнутись. Підтримуйте з ним зоровий та голосовий контакт. Підбадьорюйте потерпілого, намагаючись примусити його працювати ногами в той час, коли за допомогою плаваючого предмета будете тягти його до берега чи до найближчої мілини.
 
Буксирування потерпілого
 
При буксируванні вплав потерпілий може бути не в змозі працювати ногами, щоб допомогти вам, але може вхопитись за вас руками. Тому потрібно буксирувати його на якомога більшій відстані від себе і бути готовим у будьякий момент ухилитись від його спроб вхопитись за вас руками. Спробуйте умовити його лягти на спину або перевернути його самому, якщо маєте такий досвід.
 
Якщо ви не маєте нічого під руками, намагайтесь підпливти до нього •ззаду, попросивши когось на березі відвертати його увагу від вас. Коли це не вдасться, спробуйте розвернути його спиною до себе, схопивши його лівою рукою за ліву руку, якщо можливо, вище ліктя і різким рухом розвернути його спиною до себе і захопити його зігнутою в лікті лівою рукою під підборіддя. Утримуючи його лежачим на спині, буксируйте до берега або до найближчої мілини, одночасно спробуйте умовити його допомагати своїми ногами вам плисти. При цьому ніколи не забувайте про особисту безпеку. Якщо ви відчули, що втрачаєте контроль над своїми рухами або відчуваєте, що потерпілий осьось схопиться за вас руками, різко відштовхнувшись, тимчасово віддаліться від нього, а відновивши координацію своїх дій, спробуйте знову надати допомогу потерпілому.
 
Серцево-легенева реанімація
 
Утоплення — одна з форм механічної асфіксії, що розвивається в результаті попадання рідини в дихальні шляхи або внаслідок ларингоспазму і припинення дихання чи з зупинкою серця в результаті психічної (страх) і рефлекторної (удар об воду, холодовий шок) дії.
 
Невідкладна допомога повинна бути спрямована на якнайшвидше відновлення дихання і кровообігу.
 
Витягши потерпілого з води, необхідно:
 
швидко очистити верхні дихальні шляхи від піску, мулу та водоростей, для чого, ставши на праве коліно, покласти потерпілого вниз обличчям його черевом на своє ліве стегно, лівим передпліччям натиснути на спину, щоб вивільнити від води та предметів дихальні шляхи, одночасно пальцями правої руки вичищати порожнину рота від мулу, піску та водоростей;
одночасно з очищенням ротової порожнини подразнювати корінь язика та глотку пальцями, щоб викликати блювання, яке прискорить відновлення життєвих функцій;
 
покласти потерпілого на спину, щоб голова була відкинута назад для розправлення дихальних шляхів, для цього можна використати валик з одежі, дитячий рятувальний круг тощо;
 
визначити наявність дихання протягом 5 секунд;
 
якщо воно відсутнє, почати робити штучну вентиляцію легень потерпілого способом “з рота в рот";
 
визначити наявність пульсу на сонній артерії протягом 10 секунд; за його відсутності водночас із штучним диханням виконувати непрямий масаж серця (на одне вдування робиться від п’яти до п’ятнадцяти масажних поштовхів на грудну клітину /на грудину між ребрами в районі серця/), і цей цикл повторювати до появи ознак дихання і серцебиття;
 
разом із штучним диханням здійснювати нагрівання тіла розтиранням. Добре тренований рятувальник починає робити штучну вентиляцію легенів методом “з рота в рот” або “з рота в ніс” під час доставки потерпілого до катера або на берег.
 
Одночасно з наданням допомоги необхідно викликати “швидку медичну допомогу” або якнайшвидше, не припиняючи реанімації, доставити потерпілого до лікарні.
 

 


1
2
3
4