Сторінка завідувача


 

 
 ВОРОНОВА ЛЮДМИЛА ПАНТЕЛІЇВНА

 

Завідувач  КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №148" ДМР

 

 

Народилася  4 вересня  1957 року у селі Благодатне Криничанського району Дніпропетровської області.

 

Освіта:

1976–1978 –Дніпропетровське  педагогічне училище, спеціальність «Дошкільне виховання».

1979–1985 – Харківський державний університет, спеціальність «Історія».

Має вищу кваліфікаційну категорію  та педагогічне звання «вихователь-методист».

Досвід роботи:

08.1978  – 03.1995  –   «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 306»  Індустріального відділу освіти  – вихователь, 09.1993 призначена на посаду вихователя-методиста.

03.1995 – 08.2005 «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 181», «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 258», «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 306» Індустріального відділу освіти – вихователь-методист.

08.2015 – 12.2005 – «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 217»  Індустріального відділу освіти –  завідувач.

12.2005 – 01.2007 – «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 306» Індустріального відділу освіти – вихователь-методист.

01.2007 по теперішній  час – Комунальний  заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 148»   Дніпровської  міської ради  –  завідувач.

Нагороди:

2000 рік – грамота управління освіти і  науки Дніпропетровської міської ради;

2010 – 2012 роки –  грамоти відділу освіти Індустріальної  районної у місті ради;

2009, 2010, 2012, 2013, 2015 роки – подяки голови Індустріальної районної у місті ради;

2016 рік – подяка міського голови  Б.А.Філатова.

 

 

    

 

   Звіт керівника

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 148»

Дніпровської міської ради

 

«Про роботу керівника КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 148» ДМР

у 2018-2019 навчальному році»

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №148» Дніпровської міської ради знаходиться у пристосованому приміщенні. За проектною потужністю заклад розраховано на  90 місць (5 груп) для дітей від 2 до 6 років.

У дошкільному навчальному закладі протягом 2018/2019 навчального року  працювало 5 груп, в яких виховується  118 вихованців:

· дві групи    - для дітей раннього віку(3-го року життя);

· одна група - для дітей молодшого дошкільного віку (4-го року життя);

· одна група - для дітей середнього дошкільного віку (5-го року життя);

· одна група - для дітей старшого дошкільного віку (6-го року життя).

            Режим роботи   дошкільного закладу відповідає санітарно-гігієнічним нормам щодо навантаження дітей протягом навчального тижня згідно Санітарного регламенту.

            У 2018/2019 навчальному році колектив закладу керувався основними положеннями Законів  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про захист дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Базовим компонентом дошкільної освіти у новій редакції. Організація навчально-виховного процесу здійснювалась відповідно до  комплексної Програми виховання і навчання дітей  «Дитина у дошкільні роки», Програми виховання і навчання дітей  від двох до семи років «Дитина»,  впроваджувались елементи  інноваційних програм:  авторської програми  М.Єфименка «Казкова фізкультура», систем  М.Монтессорі та ТРВЗ.    

            У дошкільному закладі протягом навчального року працював гурток хореографії.

            Упродовж 2018/2019 навчального року дошкільний навчальний заклад був укомплектований педагогічними кадрами на 90%.(вакансія – 1 вихователь).  

          У закладі працює  25 працівників: 10 педагогів,  15 технічних працівників,  1 сестра медична старша. Дошкільний навчальний заклад повністю забезпечено  обслуговуючим персоналом.

           Якісний склад педагогічних кадрів:

               Звання «вихователь-методист»   - 3 особи

                Вища категорія                             - 2 особи

               9-й тарифний розряд                    - 5 осіб          

               8-й тарифний розряд                     - 3 особи

               1  вихователь - навчається  на ІІІ курсі  Дніпропетровського педагогічного коледжу.

У 2019 році  пройшли курсову перепідготовку: вихователі Коваленко К.В., Макогончук Г.С.  та музичний керівник  Кизима І.А.

У 2019 році були атестовані вхователі Уралов А.І. - встановлено  11-й тарифний розряд, Гайдус Л.М.- пдтверджено 11-й тарифний розряд, Воронова Л.П. - підтверджено вищу категорію та звання "вихователь-методист".

 Педагогічний  колектив дошкільного  навчального  закладу  протягом 2018-2019 навчального року  працював над такими   пріоритетними завданнями:

1.  Виховання національно-духовних цінностей дошкільників на засадах патріотичного виховання.

2. Екологічне виховання особистості  шляхом ігрової та дослідницької діяльності.

3. Формування основ здорового способу життя вихованців шляхом єдності здоровязберігаючих заходів .

Методична робота з педагогічними кадрами була спрямована на реалізацію основної мети: створення оптимальних умов для підвищення результативності і якості освітнього-виховного процесу.

          Згідно з  річним планом роботи підготовлено і проведено 4 педагогічні ради,  на яких розглянуто 14 питань з 4-х тем.

Протягом року з педагогами проводились різноманітні форми роботи: семінар-практикум «Формування патріотичного світогляду дошкільнят засобами взаємодії сімї та соціального оточення.», модеративний семінар-практикум «Двигун прогресу або гра як джерело розвитку дошкільника»,  психолого-педагогічні тренінги «Емоції під контролем», 8 консультацій , 5 відкритих практичних показів, з них  проведено на високому рівні – 5. Проведені заходи і їх зміст сприяли підвищенню професійної майстерності педагогів.

Музичний керівник Кизима І.А. працює за програмою «Дитина» та втілює в практику роботи авторську  програму  Т.С.Науменко  «Музичний  розвиток  дітей  від 2 до 7 років в  умовах  дошкільного  закладу».

З метою ефективної реалізації  завдань Програми виховання і навчання дітей  «Дитина у дошкільні роки»  тричі на рік здійснювався моніторинг рівня розвитку дітей.

      Моніторинг рівня готовності до шкільного навчання дітей-випускників показав, що з 30 обстежених дітей до шкільного навчання готові 30 дітей; з них -32 % мають високий рівень підготовки, 41% – достатній, 27 %  – середній.              

У ДНЗ розроблені заходи щодо охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою . Педагогічним колективом проводилась робота з даного питання разом з дитячою поліклінікою, КЗО «НВО № 113» та КЗ «Будинок дитячої творчості». 

У мікрорайоні ДНЗ всі діти 5-річного   віку  відвідують дошкільні заклади (100 %), а охоплення дітей інших вікових категорій складає - 93 %.

Збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – одне із найважливіших завдань колективу дошкільного навчального закладу, забезпечення якого було раціонально організовано розпорядок дня згідно Санітарного регламенту.

У дошкільному навчальному закладі в наявності  пристосований медичний кабінет  все обладнання відповідає нормативним вимогам.

           Медичне обслуговування дітей здійснює сестра медична старша  Єрмак В.В., в листках здоров’я дітей кожної вікової групи,  вказана група здоров’я та рівень фізичного розвитку дитини для здійснення індивідуального, диференційованого підходу у навчанні та вихованні педагогами кожної дитини. .

ДНЗ забезпечений медикаментами  у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів .

Упродовж року сестрою медичною старшою Єрмак В.В. та вихователями груп  проводилась оздоровчо-профілактична робота, яка сприяла покращенню здоров’я дітей та попередженню застудних захворювань. Відвідування дітей дошкільних груп досягало до 100% спискового складу.

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі, яке здійснювалося на підставі законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (ст.35), «Про охорону дитинства» (ст.5), «Про дитяче харчування», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 № 298/227, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (із змінами).

Аналіз харчування дітей за 2018/2019 навчальний рік показав, що у дошкільному закладі  створені необхідні умови для організації харчування  дітей. Харчування дітей організовує ТОВ «Контакт Продрезерв 5». Роботу харчоблоку забезпечують: 2 кухарі та підсобний робітник. Приміщення забезпечене проточною гарячою та холодною водою, оснащене необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму виконувалися. Забезпечено необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів, посуду, спецодягу,ремонт сантехніки.  Забезпечення дітей питною водою здійснюється за допомогою системи водоочищення, яку обслуговує ПП «Тесьолкіна» за рахунок  бюджетних коштів. За рахунок бюджетних коштів було  проведено аналізи піску,клімату приміщень,освітлення. Аналізи питної води зроблено за рахунок батьківських коштів.

 Завідувач виробництвом та сестра медична старша  контролюють якість продуктів харчування, про що свідчить наявна документація. Систематично здійснювався чіткий контроль за умовами зберігання та дотриманням строків реалізації продуктів, за технологією приготування страв, дотриманням Санітарного регламенту, про що свідчать записи в щоденниках контролю. Регулярно проводиться  відбір добових проб, ведеться необхідна документація.

   Двотижневе меню з метою забезпечення збалансованого харчування погоджується з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. 

Щоденне меню складається відповідно до  цього меню та картотеки страв.

Діти одержували різноманітне харчування, а саме:

- м’ясо та м’ясопродукти – щодня;

- молоко – щодня;

- яловичина,риба, печінка куряча  – два рази на тиждень;

- сметана, сир кисломолочний – два рази на тиждень;

- яйця – два рази на тиждень;

- овочі,картопля,крупи – щодня;

- сир твердий - 3 рази на тиждень;

- фрукти, соки - щодня;

- кондитерські вироби - 3 рази на тиждень.  

Результати бракеражу  сирих продуктів, що надходять до харчоблоку фіксуються сестрою медичною старшою в Журналі бракеражу сирої продукції. Видача готової їжі дозволялась тільки після зняття проби медичною сестрою згідно графіка. Результати зняття проб заносились в Журнал бракеражу готової продукції. Ці журнали прошиті, пронумеровані  та скріплені печаткою.

Працівники харчоблоку суворо виконують санітарно-гігієнічні вимоги утримання харчоблоку, комори та овочесховища, технологічного обладнання та інвентарю; правила кулінарної обробки продуктів та технології приготування їжі.

Середня вартість харчування з 2 січня 2019  року становить:

ранній вік -  всього: 31.05 грн (для батьків – 12.73 грн)- 41%,

дошкільні групи:  50.05 грн (для батьків – 20.52  грн)-41%.

У закладі організоване пільгове харчування дітей, а саме: з багатодітних сімей -   10 дітей (50%), малозабезпечені сім’ї - 3 дітей (100%), діти, батьки яких приймали участь в АТО - 6 (100 %),  під опікою - 1 дитина(100%).

Питання стану харчування дітей та результати громадського контролю розглядались на нарадах при завідувачу, батьківських зборах,виробничих нарадах,видавались накази.  щодо організації харчування дітей. Незадовільних відгуків щодо стану харчування дітей у дошкільному навчальному закладі не зареєстровано.

Аналіз стану роботи із запобігання та профілактики дитячого травматизму в дошкільному навчальному закладі показав, що робота з безпеки життєдіяльності  проводиться  згідно  Комплексного плану  основних заходів   з  безпеки життєдіяльності дитини  на підставі нормативно-правових документів.  Під час організації навчально-виховного процесу вихователі приділяють належну увагу  цьому питанню.

Протягом навчального року вихователями проводилась систематична робота з питання безпеки життєдіяльності дитини,а саме:

- пожежна безпека;

- дорожньо-транспортний травматизм;

- дитина та природа;

- правила безпечної поведінки у побуті;

- початкові правові знання.

 Традиційно  у листопаді та квітні проведено Тиждень знань  правил дорожнього руху, а листопаді та травні - Тиждень  знань з основ безпеки життєдіяльності  дитини.

Згідно зі статистичними даними за 2018/2019 навчальний рік нещасних випадків з дітьми не зареєстровано. Приписи з боку Держпродспоживслужби  відсутні.

Територія закладу має естетичний вигляд, повністю огороджена, достатньо озеленена, розбито 5 квітників та 4 городні ділянки. Ігрові  майданчики забезпечені  необхідним обладнанням , обладнання  пофарбоване та підтримується у задовільному стані.

Планово проведено профілактичні огляди та ревізію опалювального, вентиляційного, технологічного обладнання. У наявності  16 (ВП-2)  та 4(ВП-5) вогнегасників, які  пройшли  перезарядку у вересні 2018 року . Підвальні та складські приміщення у задовільному стані, пожежні виходи в групах не захаращенні.

Здійснено якісну підготовку закладу до  опалювального сезону та підписано паспорт готовності(промивка системи опалення буде здійснена за бюджетні кошти).

Стан та справність усіх конструкцій та систем відповідає нормі. Наявні акти  випробування на міцність та справність фізкультурного обладнання та малих форм на ігрових майданчиках, меблі надійно закріплені. Є технічний звіт з комплексних електровимірів, акти перевірки готовності до експлуатації та опресування тепломережі. оформлено паспорт готовності закладу до нового навчального року.

Утримання та влаштування будівлі та території ДНЗ відповідає нормативним санітарно-гігієнічним вимогам устрою та утримання дошкільних закладів. Проводяться проектні роботи щодо утеплення фасаду будівлі,модернізації вузла обліку тепломережі,заміни сантехніки в групах у рамках інвестиційної програми Європейського банку реконструкції та розвитку. Виконання робіт заплановано на 2019 рік.

Прибирання майданчиків і всієї території здійснюється щоденно, сміття  вивозиться  згідно  графіка..

Будівля закладу та територія знаходиться під охороною служби ТОВ «ВЕТО» за позабюджетні кошти, про що укладено відповідну угоду з батьківським комітетом.

У  травні  в  усіх  вікових  групах  були  проведені  творчі  звіти  вихователів  перед  батьківською  громадськістю, які  показали, що  у  дошкільному закладі  створено   комфортні  психологічні   умови, які  дозволяють підвищити  рівень  життєвої  компетентності  дітей та розвивають їх творчі здібності.

Робота з батьками проводилась через різноманітні форми: батьківські збори  консультації, дні відкритих дверей, анкетування,  засідання клубу  для молодих батьків,роботу батьківської гостинної . Батьки  активно допомагали педагогам в організації свят,  розваг,ремонту груп, спільних заходів ,тощо

Інтенсивний розвиток інформаційних технологій дає нам змогу надавати батькам інформацію через наш сайт ДНЗ. Портал  доступний для різних груп користувачів засобами інтернет -технологій. Наявність у дошкільного навчального закладу власного сайту в мережі інтернет надає батькам можливість оперативного отримання інформації про історію та життя закладу, групи, розклад занять, про заходи, що проводяться, свята, розваги, про педагогічний колектив, про останні події, що відбулися, про зміцнення матеріально-технічної бази. Він надає можливість спілкування батьків і педагогів.  Окрім цього, сайт  став для батьків джерелом інформації навчального, методичного та виховного характеру. Із сторінок сайту батьки можуть отримувати інформацію про методи  покращення здоров'я дітей, їх безпеку, правилах поведінки дитини в сім'ї і в суспільстві, корисні поради з навчання і виховання дошкільників.

Електронна реєстрація дітей до закладу здійснювалась систематично:

На 2018 рік було взято на облік 58 дітей, 44 - було зараховано до закладу, 1  заявку - відкладено за бажанням батьків на 2019 рік.

На серпень 2019 року зареєстровано -  60 дітей (на 2019 рік - 33 дитини, на 2020 рік - 19 дітей, на 2021 рік - 8 дітей).

Протягом 2018/2019 навчального року фінансово-матеріально забезпечення відбувалось за рахунок  бюджетних коштів та позабюджетних благодійних внесків батьків. Прийом благодійних внесків та подарунків від батьків  здійснювався виключно на добровільній основі відповідно до  чинного законодавства з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку. Систематично проводилось звітування головою батьківського комітету про використання благодійних внесків. Забезпечено постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів у інформаційних куточках для батьків та на сайті дошкільного навчального закладу.

 

З вересня 2018 року по травень 2019 року було придбано та зроблено:

 

Використання

 бюджетних коштів та позабюджетних (благодійних) внесків(відповідно звітів батьківського комітету)

з/п

Назва

НЗ

КЕКВ з розшифровкою

Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг

Одиниць виміру придбаних товарів, робіт, послуг

Сума коштів,  грн. (за бухгалтерським обліком)

бюджетні

позабюджетні

1

2

3

4

5

6

7

1

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 148»

Дніпровської міської ради

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар

М який  інвентар

 

 

 

Комплекти дитячої постільної білизни (14 шт)

 

 

 

 

 

 

 

 

2680,00

 

 

2

Чистячі, миючі, деззасоби,

пральний порошок, предмети гігієни

В асортименті

-

16659,52

3

Будівельні матеріали

В асортименті

 

12569.50

4

Господарчі товари

В асортименті

 

3799,00

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

Лампа ЛЕД ЛЕДЛЕДДбактерицидна

21 шт

 

883.17

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

Вогнегасники

ВП-2 таВП-5

16+4 шт

Перезарядка

1033,20

 

11

канцтовари

В асортименті

-

298,9-

12

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

Медикаменти

В асортименті

1020,00

-

13

 

 

 

 

-

Послуги Інтернет- звязку

За 9 міс

 

1278,00

 

Проведення електровимірів в елетроустановках

грудень 2019

 

500,00

Охорона закладу ТОВ «Вето»

За рік

 

4050,00

Лабораторні дослідження

8 аналізів

За бюджетні кошти

 

Промивка системи опалення

1шт

За бюджетні кошти

 

Підписка інформаційно-методичної літератури,навчально-методична література,відеоезйомка,прикрашання муз зали,тощо

2комплекти,

В асортименті

 

5449,75

Обслуговування комп’ютерної техніки

З березня 2019р

щомісяця

За бюджетні кошти

 

Протипожежні заходи

 

 

460,00

Перезаправка картриджів

 

480,00

Обслуговування системи водоочищення

4р./рік

7200,00

 

    Ігровий матеріал

В асортименті

 

1504,80

Сантехніка

В асотименті

 

2187,40

   Посуд      

В асортименті

 

547,00

                                                

                                    ВСЬОГО :                            9253,20                                53347,04                                                 

     І наприкінці звіту  хотілося  б подякувати батьківській громадськості за підтримку і допомогу у вирішенні різноманітних питань закладу та співробітництво.

У наступному 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив дошкільного навчального закладу буде працювати над наступними  завданнями:

1. Формування культури здоров’я та фізичних якостей дошкільників.

2. Розвиток творчого потенціалу  особистості дитини  та її соціалізація у суспільстві.

3. Інтеграція родинного та суспільного виховання у сучасних умовах.

 

 

З повагою, завідувач ДНЗ № 148  Воронова Л.П.

 


1
2