Відкритий доступ

 

Комунальний заклад освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 148»

Дніпровської міської ради

 

 

Місцезнаходження: 49074, м.Дніпро, вулиця Киснева, 8 

                                e-mail: dnz148@dhp.dniprorada.gov.ua


 

 

Відомості

про заклад

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 148» Дніпровської міської ради знаходиться у пристосованому приміщенні колишнього житлового будинку. Прийнятий у комунальну власність рішенням Дніпропетровської міської ради №12/13 від 19.11.2003р. «Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста дошкільного навчального закладу №148 з будівлею по вул.Кисневій, 8» (свідоцтво про право власності САА № 544184 від 24.11.2005). ДНЗ зареєстровано як юридичну особу (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А01 № 057252, дата проведення державної реєстрації - 17.01.2002). Ідентифікаційний код юридичної особи - 34498439.

 

Адміністрація

Завідувач – Воронова Людмила Пантеліївна, освіта вища педагогічна, стаж педагогічної роботи 43 роки. На посаді завідувача працює з січня 2007 року.

Форма власності

 

Комунальна (свідоцтво про право власності на нерухоме майно САА № 544184 від 24.11.2005)

 

Основні

напрями діяльності

Створення комфортних умов та організація безперервного,  якісного  навчально-виховного процесу для оптимального  гармонійного  розвитку та    виховання всебічно розвиненої особистості дитини у художньо-естетичному просторі

 

Організаційна структура і основні підрозділи

 

В ДНЗ функціонує 5 вікових груп:

- 2 групи для дітей раннього віку,

- 1 група для дітей молодшого віку,

- 1 група для дітей середнього віку,

- 1 група для дітей старшого віку.

Ліцензований обсяг прийму - 90 осіб. 

Станом на 01.10.2019 кількість вихованців,

які відвідують ДНЗ - 115 дітей

 

Режим роботи ДНЗ

07.00-17.30 щоденно

07.00-19.00 чергова група

субота, неділя, святкові дні - вихідні

Територія обслуговування, закріплена за ДНЗ

 

 

Ріішення виконавчого комітету Індустріальної районної у місті ради від 23.06.2016 № 212 «Про закріплення території обслуговування за загальноосвітніми та дошкільними навчальними закладами в Індустріальному районі» 

 

Вулиці

№№ будинків

Пр. Слобожанський

98,100, 104,106, 108,109,109а,111,111а

Киснева

2,4,6

Байкальська

11,13

Запасна

1,5,8,9,10,11,12,13 (приватні будинки)

Сагайдачного

1,1а,1б,5,6,7,8

Воронезька

2

 

Мова

освітнього процесу

українська

 

Державна атестація закладу 

 

Заклад визнано атестованим (достатній рівень)

(свідоцтво про атестацію № 038646, дата видачі - 07.08.2015, строк дії свідоцтва - до 25.02.2023)

Наявність ліцензії на впровадження освітньої діяльності

 

Немає

Додаткові 

освітні та інші

послуги, їх вартість, порядок надання та оплати

Додаткових освітніх послуг ДНЗ не надає

Умови доступності ДНЗ для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

 

Заклад знаходиться в пристасованому приміщенні колишнього житлового будинку. Технічних умов для навчання і виховання дітей з особливими потребами в ДНЗ немає. При зверненні батьків дітей з особливими потребами щодо зарахування до ДНЗ, питання буде вирішено згідно чинного законодавства (Закон України "Про освіту" - ст.19 "Освіта осіб з особливими освітніми потребами", ст.20 "Інклюзивне навчання"). 

Закон України "Про освіту": 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Нормативно-правова база щодо інклюзивної освіти:

http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/diti-z-osoblivimi-potrebami/normativno-pravova.html

 

Наявність

вакантних посад

станом на 01.10.2019:

практичний психолог - 0,5 ст. (на час соціальної відпустки основного працівника)

 

 

Кошторис ДНЗ на 2019 рік, звіт про використаня батьківських або спонсорських коштів, звіт про використання бюджетних коштів знаходяться у розділі "Фінансова діяльність".

 

Матеріально-технічне забезпечення ДНЗ № 148

 

        Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти місцевого бюджету.

      Для функціонування ДНЗ придбано технологічне, ігрове, спортивне обладнання, твердий та м'який інвентар,  комп'ютерна та копіювальна техніка, меблі, замінено 92% вікон на металопластикові, встановлено систему очистки води.

       На харчоблоці встановлено нову електричну плиту, проведено нову кабельну лінію та збільшено потужність електроенергії, встановлено новий 2-тарифний електролічильник НІК2303L, придбано нову електросковороду, встановлено витяжку. Поповнено твердий та м'який інвентар, придбано постільну білизну, гардини, водонагрівач. Систематично за позабюджетні кошти здійснюється придбання чистячих та миючих засобів, засобів особистої гігієни.

      Заклад підготовлений до опалювального сезону в повному обсязі. Зроблено промивку системи опалення, проведено  ревізію холодильного та електричного обладнання, системи вентиляції. Проведено заміну фільтрів системи очистки води. Перезаряджено 12 вогнегасників, пройдено навчання на курсах з теплопостачання та пожежної безпеки відповідальних осіб, зроблено виміри в електроустановках. Оформлено акт готовності до нового навчального року, опалювального сезону.

 

 

Структура та органи управління ДНЗ

 

 

Витяг із Статуту Комунального закладу освіти

«Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) № 148»

Дніпровської міської ради

 

1.3. Власник дошкільного закладу - територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт  приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради який  є представником власника.

 

8.3. Постійно діючим колегіальним органом дошкільному закладі є педагогічна рада. Педагогічна рада дошкільного закладу: розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення; організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду; приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

 

8.4. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють. Загальні збори: приймають Статут, зміни і доповнення до нього; обирають раду дошкільного закладу відповідно до Положення про раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень; заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності  дошкільного закладу, дають їм оцінку шляхом таємного або відкритого голосування; розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу; затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

 

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття  дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету дошкільного закладу; вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків та виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

 

8.6. У дошкільному закладі  діє  батьківський комітет згідно з Положенням про батьківські  комітети дошкільного навчального закладу, який є добровільним  органом громадського  самоврядування,  створений на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав своїх дітей. Основними завданнями батьківського комітету є: захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування дошкільного закладу, у відповідних державних та судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу дошкільного закладу; співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей  у дошкільному закладі; сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, , лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу; залучення додаткових джерел фінансування дошкільного закладу; організація та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу; стимулювання творчої праці педагогічних працівників; сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

 

Управління освіти департаменту гуманітарної політики

Дніпропетровської міської ради

49000, пр. Д.Яворницького, 75, телефон (056)744-63-14

 

Начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики

Дніпровської міської ради:

Салогуб Оксана Володимирівна

 

Дні прийому:     понеділок з 14.00 до 18.00

 

Електронна адреса управління освіти: dnepr_uon@gmail.com

Сайт управління освіти: http://uon.dnepredu.com

 

 

Правила прийому

      Для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад необхідно надати:

-     свідоцтво про народження дитини (+ксерокопія);

-     медичну довідку про стан здоров’я дитини;

-     медичну довідку про епідеміологічне оточення;

-    документи для встановлення пільгової оплати за харчування дитини (для дітей, позбавлених бальківського піклування, дітей-сиріт; для дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей, батьки яких беруть (брали) безпосередню участь в АТО; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю)(+ксерокопія).

 

  

Графік роботи комісії з організації обліку та прийому дітей в ДНЗ

 

Cереда

14.00-17.00

 

 

 

Шановні батьки!

 

В дошкільному навчальному закладі здійснюється електронна реєстрація дітей.

 

Для здійснення електронної реєстрації (черги) Вашої дитини необхідно:

 

1. Для самостійної реєстрації зайдіть на сайт «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні закладі» (https://reg.isuo.org) та виконайте функції, передбачені Інструкцією з сайту.

 

2. Якщо у Вас немає можливості зареєструвати дитину самостійно – зверніться, будь ласка, до адміністрації дошкільного навчального закладу.

 

Часи прийому: щосереди з 14.00 до 17.00

 

З собою мати:

- свідоцтво про народження дитини (+копія);

- паспорти батьків (для підтвердження особи);

- якщо Ви маєте пільги – надайте необхідні документи, які підтверджують наявність пільг.

З повагою, адміністрація ДНЗ № 148

 

 

Нормативна база

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 752 "Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти".

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2015 № 986 "Про впровадження інформаційної системи управління освітою ІСУО".

3. Наказ головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 25.10.2012 № 877/0/212-12 "Про запровадження електронної реєстрації дітей дошкільного віку до дошкільних навчальних закладів області".

4. Розпорядження  голови  Дніпропетровської  облдержадміністрації   від   01.12.2015 № Р-698/0/3-15 "Про електронну реєстрацію дітей дошкільного віку".

5. Розпорядження Дніпропетровського міського голови від 15.02.2016 № 60-р "Про електронну реєстрацію дітей дошкільного віку міста Дніпропетровська".

6. Положення про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів міста Дніпропетровська (затверджено розпорядженням Дніпропетровського міського голови від 15.02.2016 № 60-р).

 

 

Пам'ятка для батьків

 

 

 

Для подачі заявки щодо реєстрації спочатку необхідно зареєструватися на сайті. Для цього Вам необхідно вийти на портал Дніпропетровського освітнього центру за посиланням http://dp.isuo.org/authorities/preschools-list/id/60. На закладці «Список ДНЗ» Ви зможете переглянути інформацію про всі дошкільні заклади Вашого регіону. Для цього, в полі «Населений пункт» виберіть свій населений пункт, розгортаючи дерево адміністративного устрою. Внизу списку Вам буде представлено всі дитячі садки обраного несеного пункту з зазначенням даних про кількість місць в кожному закладі та інформації про заявки на зарахування в ці навчальні заклади. Натиснувши кнопку «Докладніше» навпроти ДНЗ, Ви зможете переглянути всю інформацію про цей навчальний заклад та подати на цій же сторінці заявку на зарахування дитини в цей навчальних заклад, натиснувши «Подати заявку на вступ». На цій же сторінці Ви можете переглянути інформацію про цей навчальний заклад на порталі Інформаційної системи управління освітою, натиснувши на «Інформація про ДНЗ на порталі ІСУО». На закладці «Черга» Ви зможете переглянути інформацію про чергу на зарахування дітей в цей навчальний заклад.

Після цього, натисніть «Реєстрація» у правому верхньому куті сторінки. Введіть логін та пароль, під якими Ви будете заходити на сайт (логін і пароль ви обираєте самостійно), обов’язково вкажіть адресу вашої електронної пошти, на яку будуть приходити повідомлення. Підтвердивши дозвіл на обробку персональних даних, натисніть кнопку «Зареєструватися». Після успішної реєстрації Ви побачите повідомлення «Дякуємо за реєстрацію, тепер ви можете додати заявку».

Перейдіть на закладку «Мої заявки». На даній закладці Ви можете подати нову заявку та спостерігати за статусом вже поданої заявки (заявок). Щоб додати нову заявку, натисніть кнопку «Нова заявка». Далі необхідно внести інформацію про дитину, заповнивши відповідні поля. Поля, що виділені напівжирним написанням, обов'язкові для заповнення. Внесіть прізвище, ім'я та по-батькові дитини, вкажіть дату народження дитини. В полі «Населений пункт» необхідно вибрати свій населений пункт розгортаючи дерево адміністративного устрою. Після вибору населеного пункту, в полі «ДНЗ», Вам будуть представлені всі дитячі садки обраного населеного пункту для вибору бажаного. Далі, необхідно вказати бажаний рік зарахування дитини до дитячого навчального закладу. Вкажіть місце народження, адресу реєстрації та адресу проживання дитини. Обов'язково необхідно вказати серію та номер свідоцтва про народження дитини. Ці дані необхідні для перевірки унікальності введених даних (для унеможливлення реєстрації в електронній черзі двох або більше осіб під одними й тими же персональними даними). Для успішної реєстрації Вашої дитини в електронній черзі при заповненні форми заяви, Вам необхідно вказати достовірну інформацію.

Для підтвердження інформації, зазначеної в заяві, необхідно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви звернутися до відділу освіти з оригіналами документів (паспорт заявника, свідоцтво про народження дитини, документ, що підтверджує наявність пільг) або прикріпити до заяви скан-копії вищевказаних документів. Щоб прикріпити до заяви скан-копії, натисніть на кнопку «Виберіть файл» навпроти відповідних полів та виберіть відповідний файл на Вашому комп'ютері. Якщо Ваша дитина перебуває на диспансерному обліку, виберіть «Так» навпроти поля «Диспансерний облік» та вкажіть напрям обліку. Якщо Ваша дитина має право на пільги при зарахування до дошкільного навчального закладу, поставте «Так» у відповідному полі та вкажіть необхідні дані про документ, що підтверджує право на пільги.

Якщо заповнена Вами форма заяви за змістом не буде відповідати оригіналам документів, Вашу заяву буде анульовано. Якщо інформація, зазначена в заяві, підтверджена оригіналами документів, то дитина отримує постійну реєстрацію в електронній черзі за первісною датою подання заяви в електронному вигляді.

Далі, необхідно внести дані про одного з батьків дитини або її офіційних представників. В полі «Тип» необхідно вибрати зі списку чиї дані Ви будете вносити (мати, батька або опікуна). Далі, внесіть прізвище, ім’я та по-батькові, вкажіть адресу реєстрації та адресу проживання заявника. Вкажіть паспортні дані у відповідних полях. В полі «Телефон» вкажіть контактний номер телефону, за яким з Вами можна буде зв’язатися стосовно зарахування Вашої дитини до ДНЗ. В полі «е-mаіl», відповідно, вкажіть свою електронну пошту.

При необхідності Ви можете вказати контактні дані ще одного представника дитини. Для цього, натисніть кнопку «Додати представника дитини» та внесіть відповідну інформацію.

Після внесення всіх необхідних даних, натисніть кнопку «Відправити». Ви повинні побачити повідомлення про те, що заявка додана. Тепер, на закладці «Мої заявки» Ви зможете стежити за статусом своїх заявок та за перебігом електронної черги.

 

 

 Освітні програми, що реалізуються в ДНЗ № 148  

 

       Всі вікові групи ДНЗ № 148 працюють згідно Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) та Комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки»; музичний керівник - за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»; керівник гуртка з хореографії - за  програмою «Дитяча хореографія» (А.Шевчук).

          ДНЗ впроваджує в практику роботи інноваційні технології:

- парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»;

- програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» (Р.М.Борщ, Д.В.Самойлик);

- технології  саморозвитку  М.Монтессорі «Будинок вільної дитини»;

- система роботи  з формування  екологічної  освіти дошкільників Г.Ситнікова;

- парціальна програма організації театралізованої діяльності в ДНЗ «Грайлик».

 

 

СТАТУТ

Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 148» Дніпровської міської ради

 

 

  Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) № 148» Дніпровської міської ради, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради рішення від 17.01.2002  № 6, 03.05.2006 №175, перереєстрованого із урахуванням змін від 25.11.2009, номер запису 122410500040027884,  ідентифікаційний код 34498439.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальний заклад освіти – «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 148» Дніпровської міської ради (далі – дошкільний заклад), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002 № 6, 03.05.2006 №175, перереєстрованого із урахуванням змін від 25.11.2009, номер запису 12241050004027884, ідентифікаційний код 34498439 знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

 1.2. Місцезнаходження Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 148» Дніпровської міської ради (скорочена назва – ДНЗ № 148):

49074,  м. Дніпро,

вулиця Киснева, будинок № 8

телефон: (0562) 27-95-47

1.3.   Власник дошкільного закладу - територіальна громада міста в особі Дніпровської  міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт  приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону  дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305(із змінами), іншими нормативно – правовими актами, власним Статутом.

1.5.   Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, ,реєстраційний рахунок в   органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

1.6.        Головною метою дошкільного закладу є забезпечення  права дитини  на доступність і безоплатність  дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7.        Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

·          збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;

·          формування  особистості дитини, розвиток  її творчих здібностей та нахилів;

·          забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

·          підвищення соціального статусу та ролі дошкільного закладу у даному мікрорайоні;

·          виховання у дітей любові до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей  українського народу;

·          залучення батьків, спонсорів, приватних осіб  до активної участі у діяльності дошкільного закладу;

·          здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.8.        Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.9.        Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за :

·     реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»,Базовим компонентом дошкільної освіти;

·     забезпечення обсягу та змісту дошкільної освіти у межах державних вимог;

·     дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.   Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

        

2.1.        Дошкільний заклад розрахований на 90 місць.

2.2.        Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3.        У дошкільному закладі функціонують групи:

·        загального розвитку – 5 груп.

2.4.        Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей. При потребі можуть бути організовані групи короткотривалого перебування дітей, 12-годинного перебування дітей та групи з гнучким режимом дня.

2.5.        Наповнюваність груп дітьми становить:

·        від 1 року до 3 років - 15 осіб,

·        від 3 років до 6 років – 20 осіб,

·        в оздоровчий  період – 15 осіб.

·        різновікові групи – 15 осіб.

2.6.        Для зарахування  дитини до дошкільного закладу необхідно зареєструвати дитину  у електронній  черзі та пред’явити:

·              реєстрація дитини  в електронній черзі;

·              свідоцтво про народження дитини;

·              медична довідка про стан здоров’я дитини;

·              медична довідка про епідеміологічне оточення;

·              документи для встановлення  пільгової оплати за харчування дитини  згідно до чинного законодавства.

2.7.        За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі  у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, під час відпустки батьків або осіб , які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8.        Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

·              за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

·              коли дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця;

·              на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

·              у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2–х місяців;

Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини – 10 днів.

 

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

3.1.    Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.

3.2.    Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

·     з 10,5 годинним перебуванням – з 7.00 до 17.30;

·     з 12-ти годинним перебуванням (чергова група) - з 7.00 до 19.00.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

4.1.        Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня по 31 серпня у дошкільному закладі проводяться  літні оздоровчі заходи.

4.2.        Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на  період літнього оздоровлення.

4.3.        План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу та  погоджується з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради; план на літній оздоровчій період затверджується завідувачем дошкільного навчального закладу.

4.4.        У дошкільному закладі визначена мова навчання і виховання дітей згідно з чинним законодавством (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 № 251).

4.5.        Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового  компонента дошкільної освіти, чинних державних та альтернативних програм.

4.6.     Дошкільний заклад організовує навчально-виховний  процес за таким  напрямом:

-         художньо-естетичний.

4.7.     Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним  наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 15.11.2013 № 1/9-813 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними  та комунальними навчальним закладами» від 23.07.2010 № 736/902/758 та інструктивно-методичного листа Міністерства освіти  і науки України від 15.11.2013 № 1/9-813 «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах».

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

5.1. Організація харчування в дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2. Забезпечення продуктами харчування здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради  на тендерній основі централізовано за рахунок місцевого бюджету та батьківської плати відповідно до  норм харчування.

5.3. Вартість харчування встановлюється згідно з рішенням сесії Дніпровської міської ради,нормативних документів профільного міністерства.

5.4. У дошкільному закладі встановлено триразове харчування (сніданок, обід, підвечірок).

5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів, кулінарною обробкою, виходом готових страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів  здійснюється медичними працівниками та керівником закладу.

 

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

6.1. У дошкільному закладі медичне обслуговування дітей здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, передбаченими штатним розкладом цього закладу та лікарем Комунального закладу «Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9», який працює  згідно зі встановленим графіком роботи.

6.2. Медичний персонал здійснює  обов’язкові медичні огляди, у тому числі медичні огляди перед профілактичними щепленнями; проводить профілактичні щеплення дітей  згідно з календарем щеплень; надає невідкладну медичну допомогу та організовує заходи для госпіталізації (у разі показань); інформує батьків або осіб, які їх замінюють про стан здоров я дітей.

6.3. Медичний персонал забезпечує санітарно-гігієнічну, санітарно-просвітницьку, оздоровчу, профілактичну роботу  з дітьми, персоналом закладу та батьківською громадськістю.

 

VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1.Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є:

·                   діти дошкільного віку;

·                   педагогічні працівники;

·                   медичні працівники;

·                   помічники вихователів;

·                   батьки або особи, які їх замінюють;

·                   фізичні особи, які надають додаткові  освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

7.2. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.3. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.

7.4. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного стану здоров’я дитини згідно із чинним законодавством.

7.5. Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» двічі на рік проходять  медичні(профілактичні) огляди.

7.6. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка (усна або із записом у трудову книжку), грамоти (управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України), нагороди (значок «Відмінник освіти України», медалі Софії Русової та Василя Сухомлинського), грошові премії, інші форми заохочення, які не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту), або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

7.10. Педагогічні працівники мають право на:

·          вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і прийомів роботи з дітьми;

·          участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;

·          підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

·          проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної та пошукової роботи;

·          внесення пропозицій щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;

·           соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

·          об’єднання у професійні спілки та на членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

·          захист професійної честі та власної гідності;

·          інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.11. Педагогічні працівники зобов’язані:

·     виконувати Статут, правила внутрішнього  трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

·     дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

·     забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

·     брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

·     виконувати накази та розпорядження керівництва;

·     інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

 

7.12. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України  , законами України « Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

- Дитина має на гарантоване державою право на :

·        безоплатну дошкільну освіту в державних  комунальних дошкільних навчальних закладах;

·        безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

·        захист від будь-якої інформації ,пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

·        захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

·        здоровий спосіб життя.

 

7.13. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

·        вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

·        обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного закладу; звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

·        брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

·        звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку , виховання і навчання своїх дітей;

·        відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

·        захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

·        інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.14. Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:

·        виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей  українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

·        своєчасно вносити оплату за харчування дитини у дошкільному закладі у встановленому порядку;

·        своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

·        відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів,затвердженого наказом Міністерства охорони здоров я  України від 24.03.2016 3234 діти з ознаками інфекційного захворювання до дошкільного закладу не приймаються.

·        у разі невідвідування дитиною дошкільного закладу за хворобою, батьки зобов’язані надати довідку про стан здоров’я дитини;

·        діти після тимчасової відсутності з інших причин приймаються  без медичної довідки за умови в;

·        слідкувати за станом здоров’я дитини;

·        забезпечити умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

·        поважати гідність дитини;

·        дотримуватися режиму роботи дошкільного закладу;

·        співпрацювати з вихователями та іншими спеціалістами  дошкільного закладу.

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради який  є представником власника.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади  наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради згідно з чинним законодавством

         Керівник дошкільного закладу:

·          відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний  навчальний заклад (зі змінами), забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

·          здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

·          діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах та організаціях, розпоряджається в установленому порядку майном  дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни, за збереження матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

·          приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу (практичний психолог та молоді спеціалісти – за згодою департаменту гуманітарної політики);

·          видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

·          затверджує штатний розклад за погодженням із власником дошкільного закладу;

·          контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

·          затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

·          забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

·          контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізичним особливостям, здібностям і потребам;

·          підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

·          організовує додаткові освітні послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання, навчання дітей;

·          організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

·          щороку звітує перед колективом працівників та батьківською громадськістю про навчальну-виховну, методичну  та фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу.

·          забезпечує та здійснює контроль за роботою сайтів дошкільного закладу.

8.3. Постійно діючим колегіальним органом дошкільному закладі є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти, а також голова батьківського комітету дошкільного закладу. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

Педагогічна рада дошкільного закладу:

·       розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

·       організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

·       приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

         Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить не менше 4 на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.

         Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – не менше 70%, батьків або осіб, які їх замінюють – не менше 70%.

         Термін їх повноважень становить 1 навчальний рік.

         Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

         Загальні збори:

·       приймають Статут, зміни і доповнення до нього;

·       обирають раду дошкільного закладу відповідно до Положення про раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

·       заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності  дошкільного закладу, дають їм оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

·       розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

·       затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

         Кількість засідань ради визначається за потребою.

         Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, власник, спонсори та інші).

         Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття  дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету дошкільного закладу; вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків та виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

8.6. У дошкільному закладі  діє  батьківський комітет згідно з Положенням про батьківські  комітети дошкільного навчального закладу, який є добровільним  органом громадського  самоврядування,  створений на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав своїх дітей. Він формується з батьків або осіб, які їх замінюють, по одному представнику  від кожної вікової групи та діє від їх імені.

         Батьківський комітет створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени батьківського комітету  обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює батьківський комітет  голова, який обирається шляхом голосування на його засіданні з числа членів батьківського комітету. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Легалізація батьківського комітету  здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному закладу після письмового повідомлення  керівництва закладу про його заснування.

         Основними завданнями батьківського комітету є:

·       захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування дошкільного закладу, у відповідних державних та судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу дошкільного закладу;

·       співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей  у дошкільному закладі;

·       сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, , лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

·       залучення додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

·       організація та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

·       стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

·       сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1. Дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлю, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

9.2. Дошкільний заклад розташований на ділянці площею 2160 кв.м згідно з технічним паспортом, виданим Комунальним підприємством Дніпропетровське   міжміське   бюро   технічної   інвентаризації,   реєстровий № 12907984, інвентаризаційна справа № 2341.

9.3. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської  міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю дошкільного закладу, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

9.4. Дошкільний заклад за погодженням із власником може придбати і орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; здавати в оренду приміщення,  обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

·       майно власника;

·        кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

·       кошти батьків, або осіб, які їх замінюють;

·       добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

·       інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із власником має право:

·       придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

·       отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, батьків або осіб, які їх замінюють;

·       здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється  відповідно до чинного законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

10.5. Дошкільний заклад є неприбутковою установою. За рішенням власника бухгалтерський облік здійснюється  самостійно або централізовано.

10.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації,працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших,пов’язаних з ними осіб.

10.7. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації,реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених  її установчими документами.

 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Державний контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється власником, департаментом  гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Державною інспекцією навчальних закладів .

11.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється власником дошкільного навчального закладу.

 

XII. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації  (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації за рішенням власника, в інших випадках, передбачених чинним законодавством,  за рішенням суду.

12.2. При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективної угоди.

12.3. У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступника.

12.4. У разі припинення діяльності юридичної особи (у разі її ліквідації,  злиття,поділу, приєднання або  перетворення)  передбачається  передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

12.5. Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або судом.

 

 

Кадровий склад ДНЗ № 148

 

           

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

1

Воронова Людмила Пантеліївна

Завідувач

2

Кизима Ірина Анатоліївна

Вих.-методист, музкерівник

3

Гаманюк Світлана Олексіївна

Вихователь

4

Уралова Анастасія Ігорівна

Вихователь

5

Макогончук Галина Степанівна

Вихователь

6

Порохня Ірина Михайлівна

Вихователь

7

Діденко Лариса Павлівна

Вихователь

8

Гайдус Лідія Миколаївна

Вихователь

9

Коваленко Катерина Валеріївна

Вихователь

10

Рибальченко Наталія Віталіївна

Керівник гуртка

11

Лисковацька Людмила Іванівна

Пом.вихователя

12

Лихацька Ніна Борисівна

Пом.вихователя

13

Єсакова Марина Вікторівна

Пом.вихователя

14

Кічма Наталя Аркадіївна

Пом.вихователя

15

Герасименко Олена Кузьмівна

Пом.вихователя

16

Новицька Ганна Аввакумівна

Завгосп

17

Лошкарьова Янна Рафіковна

Пом.вихователя (діловод)

18

Єрмак Віта Вікторівна

Вихователь, мед.сестра старша

19

Гаманюк Денис Вікторович

Робітник з обсл.будівлі

20

Архипова Тамара Михайлівна

Прибиральниця прим.

21

Діденко Ніна Костянтинівна

Машиніст з прання

22

Антоник Світлана Богданівна

Двірник

23

Бережанський Сергій Михайлович

Сторож

24

Кривошеєв Віктор Іванович

Сторож

25

Колісник Юрій Васильович

Сторож

26

Стряпан Наталія Олександрівна

Практичний психолог (соц.відп. по догл. за дит.)

27

Кривенко Віра Станіславівна

Машиніст з прання білизни

(соц.відп. по догл. за дит.)

28

Ліпська Юлія Геннадіївна

Сторож

(соц.відп. по догл. за дит.)

 

 

 

      Зрізи знань дітей (травень 2019 р.)                                                   

 

      На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), наказу по дошкільному закладу № 89-од від 20.09.2018 «Про організацію та проведення моніторингового дослідження вивчення рівня знань вихованців щодо засвоєння ними навчальної програми», з  метою покращення  якості навчання  та  виховання дітей в дошкільному закладі та  згідно річному  плану  в  ДНЗ № 148 в травні 2019р. проводились  зрізи знань  дітей за  освітніми лініями вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).

 

          Загальні результати діагностування дітей за вимогами Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція): 

 

№ гр

Всього дітей

Всього дітей атестовано

Всього дітей не атестовано

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівень

1

30

30

-

8-23%

14-41%

12-36%

-

2

30

30

 

7-25%

17-61%

4-14%

-

3

22

22

-

4-25%

7-43%

5-32%

-

4

30

30

-

6-24%

10-40%

9-36%

-

5

20

14

6

3-18%

6-38%

7-44%

-

Висновки

118

112

6

23%

44%

33%

-

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Звіт керівника

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 148»

Дніпровської міської ради

 

«Про роботу керівника КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 148» ДМР

у 2018-2019 навчальному році»

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №148» Дніпровської міської ради знаходиться у пристосованому приміщенні. За проектною потужністю заклад розраховано на  90 місць (5 груп) для дітей від 2 до 6 років.

У дошкільному навчальному закладі протягом 2018/2019 навчального року  працювало 5 груп, в яких виховується  118 вихованців:

· дві групи    - для дітей раннього віку(3-го року життя);

· одна група - для дітей молодшого дошкільного віку (4-го року життя);

· одна група - для дітей середнього дошкільного віку (5-го року життя);

· одна група - для дітей старшого дошкільного віку (6-го року життя).

            Режим роботи   дошкільного закладу відповідає санітарно-гігієнічним нормам щодо навантаження дітей протягом навчального тижня згідно Санітарного регламенту.

            У 2018/2019 навчальному році колектив закладу керувався основними положеннями Законів  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про захист дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Базовим компонентом дошкільної освіти у новій редакції. Організація навчально-виховного процесу здійснювалась відповідно до  комплексної Програми виховання і навчання дітей  «Дитина у дошкільні роки», Програми виховання і навчання дітей  від двох до семи років «Дитина»,  впроваджувались елементи  інноваційних програм:  авторської програми  М.Єфименка «Казкова фізкультура», систем  М.Монтессорі та ТРВЗ.    

            У дошкільному закладі протягом навчального року працював гурток хореографії.

            Упродовж 2018/2019 навчального року дошкільний навчальний заклад був укомплектований педагогічними кадрами на 90%.(вакансія – 1 вихователь).  

          У закладі працює  25 працівників: 10 педагогів,  15 технічних працівників,  1 сестра медична старша. Дошкільний навчальний заклад повністю забезпечено  обслуговуючим персоналом.

           Якісний склад педагогічних кадрів:

               Звання «вихователь-методист»   - 3 особи

                Вища категорія                             - 2 особи

               9-й тарифний розряд                    - 5 осіб          

               8-й тарифний розряд                     - 3 особи

               1  вихователь - навчається  на ІІІ курсі  Дніпропетровського педагогічного коледжу.

У 2019 році  пройшли курсову перепідготовку: вихователі Коваленко К.В., Макогончук Г.С.  та музичний керівник  Кизима І.А.

У 2019 році були атестовані вхователі Уралов А.І. - встановлено  11-й тарифний розряд, Гайдус Л.М.- пдтверджено 11-й тарифний розряд, Воронова Л.П. - підтверджено вищу категорію та звання "вихователь-методист".

 Педагогічний  колектив дошкільного  навчального  закладу  протягом 2018-2019 навчального року  працював над такими   пріоритетними завданнями:

1.  Виховання національно-духовних цінностей дошкільників на засадах патріотичного виховання.

2. Екологічне виховання особистості  шляхом ігрової та дослідницької діяльності.

3. Формування основ здорового способу життя вихованців шляхом єдності здоровязберігаючих заходів .

Методична робота з педагогічними кадрами була спрямована на реалізацію основної мети: створення оптимальних умов для підвищення результативності і якості освітнього-виховного процесу.

          Згідно з  річним планом роботи підготовлено і проведено 4 педагогічні ради,  на яких розглянуто 14 питань з 4-х тем.

Протягом року з педагогами проводились різноманітні форми роботи: семінар-практикум «Формування патріотичного світогляду дошкільнят засобами взаємодії сімї та соціального оточення.», модеративний семінар-практикум «Двигун прогресу або гра як джерело розвитку дошкільника»,  психолого-педагогічні тренінги «Емоції під контролем», 8 консультацій , 5 відкритих практичних показів, з них  проведено на високому рівні – 5. Проведені заходи і їх зміст сприяли підвищенню професійної майстерності педагогів.

Музичний керівник Кизима І.А. працює за програмою «Дитина» та втілює в практику роботи авторську  програму  Т.С.Науменко  «Музичний  розвиток  дітей  від 2 до 7 років в  умовах  дошкільного  закладу».

З метою ефективної реалізації  завдань Програми виховання і навчання дітей  «Дитина у дошкільні роки»  тричі на рік здійснювався моніторинг рівня розвитку дітей.

      Моніторинг рівня готовності до шкільного навчання дітей-випускників показав, що з 30 обстежених дітей до шкільного навчання готові 30 дітей; з них -32 % мають високий рівень підготовки, 41% – достатній, 27 %  – середній.              

У ДНЗ розроблені заходи щодо охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою . Педагогічним колективом проводилась робота з даного питання разом з дитячою поліклінікою, КЗО «НВО № 113» та КЗ «Будинок дитячої творчості». 

У мікрорайоні ДНЗ всі діти 5-річного   віку  відвідують дошкільні заклади (100 %), а охоплення дітей інших вікових категорій складає - 93 %.

Збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – одне із найважливіших завдань колективу дошкільного навчального закладу, забезпечення якого було раціонально організовано розпорядок дня згідно Санітарного регламенту.

У дошкільному навчальному закладі в наявності  пристосований медичний кабінет  все обладнання відповідає нормативним вимогам.

           Медичне обслуговування дітей здійснює сестра медична старша  Єрмак В.В., в листках здоров’я дітей кожної вікової групи,  вказана група здоров’я та рівень фізичного розвитку дитини для здійснення індивідуального, диференційованого підходу у навчанні та вихованні педагогами кожної дитини. .

ДНЗ забезпечений медикаментами  у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів .

Упродовж року сестрою медичною старшою Єрмак В.В. та вихователями груп  проводилась оздоровчо-профілактична робота, яка сприяла покращенню здоров’я дітей та попередженню застудних захворювань. Відвідування дітей дошкільних груп досягало до 100% спискового складу.

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі, яке здійснювалося на підставі законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (ст.35), «Про охорону дитинства» (ст.5), «Про дитяче харчування», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 № 298/227, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (із змінами).

Аналіз харчування дітей за 2018/2019 навчальний рік показав, що у дошкільному закладі  створені необхідні умови для організації харчування  дітей. Харчування дітей організовує ТОВ «Контакт Продрезерв 5». Роботу харчоблоку забезпечують: 2 кухарі та підсобний робітник. Приміщення забезпечене проточною гарячою та холодною водою, оснащене необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму виконувалися. Забезпечено необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів, посуду, спецодягу,ремонт сантехніки.  Забезпечення дітей питною водою здійснюється за допомогою системи водоочищення, яку обслуговує ПП «Тесьолкіна» за рахунок  бюджетних коштів. За рахунок бюджетних коштів було  проведено аналізи піску,клімату приміщень,освітлення. Аналізи питної води зроблено за рахунок батьківських коштів.

 Завідувач виробництвом та сестра медична старша  контролюють якість продуктів харчування, про що свідчить наявна документація. Систематично здійснювався чіткий контроль за умовами зберігання та дотриманням строків реалізації продуктів, за технологією приготування страв, дотриманням Санітарного регламенту, про що свідчать записи в щоденниках контролю. Регулярно проводиться  відбір добових проб, ведеться необхідна документація.

   Двотижневе меню з метою забезпечення збалансованого харчування погоджується з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. 

Щоденне меню складається відповідно до  цього меню та картотеки страв.

Діти одержували різноманітне харчування, а саме:

- м’ясо та м’ясопродукти – щодня;

- молоко – щодня;

- яловичина,риба, печінка куряча  – два рази на тиждень;

- сметана, сир кисломолочний – два рази на тиждень;

- яйця – два рази на тиждень;

- овочі,картопля,крупи – щодня;

- сир твердий - 3 рази на тиждень;

- фрукти, соки - щодня;

- кондитерські вироби - 3 рази на тиждень.  

Результати бракеражу  сирих продуктів, що надходять до харчоблоку фіксуються сестрою медичною старшою в Журналі бракеражу сирої продукції. Видача готової їжі дозволялась тільки після зняття проби медичною сестрою згідно графіка. Результати зняття проб заносились в Журнал бракеражу готової продукції. Ці журнали прошиті, пронумеровані  та скріплені печаткою.

Працівники харчоблоку суворо виконують санітарно-гігієнічні вимоги утримання харчоблоку, комори та овочесховища, технологічного обладнання та інвентарю; правила кулінарної обробки продуктів та технології приготування їжі.

Середня вартість харчування з 2 січня 2019  року становить:

ранній вік -  всього: 31.05 грн (для батьків – 12.73 грн)- 41%,

дошкільні групи:  50.05 грн (для батьків – 20.52  грн)-41%.

У закладі організоване пільгове харчування дітей, а саме: з багатодітних сімей -   10 дітей (50%), малозабезпечені сім’ї - 3 дітей (100%), діти, батьки яких приймали участь в АТО - 6 (100 %),  під опікою - 1 дитина(100%).

Питання стану харчування дітей та результати громадського контролю розглядались на нарадах при завідувачу, батьківських зборах,виробничих нарадах,видавались накази.  щодо організації харчування дітей. Незадовільних відгуків щодо стану харчування дітей у дошкільному навчальному закладі не зареєстровано.

Аналіз стану роботи із запобігання та профілактики дитячого травматизму в дошкільному навчальному закладі показав, що робота з безпеки життєдіяльності  проводиться  згідно  Комплексного плану  основних заходів   з  безпеки життєдіяльності дитини  на підставі нормативно-правових документів.  Під час організації навчально-виховного процесу вихователі приділяють належну увагу  цьому питанню.

Протягом навчального року вихователями проводилась систематична робота з питання безпеки життєдіяльності дитини,а саме:

- пожежна безпека;

- дорожньо-транспортний травматизм;

- дитина та природа;

- правила безпечної поведінки у побуті;

- початкові правові знання.

 Традиційно  у листопаді та квітні проведено Тиждень знань  правил дорожнього руху, а листопаді та травні - Тиждень  знань з основ безпеки життєдіяльності  дитини.

Згідно зі статистичними даними за 2018/2019 навчальний рік нещасних випадків з дітьми не зареєстровано. Приписи з боку Держпродспоживслужби  відсутні.

Територія закладу має естетичний вигляд, повністю огороджена, достатньо озеленена, розбито 5 квітників та 4 городні ділянки. Ігрові  майданчики забезпечені  необхідним обладнанням , обладнання  пофарбоване та підтримується у задовільному стані.

Планово проведено профілактичні огляди та ревізію опалювального, вентиляційного, технологічного обладнання. У наявності  16 (ВП-2)  та 4(ВП-5) вогнегасників, які  пройшли  перезарядку у вересні 2018 року . Підвальні та складські приміщення у задовільному стані, пожежні виходи в групах не захаращенні.

Здійснено якісну підготовку закладу до  опалювального сезону та підписано паспорт готовності(промивка системи опалення буде здійснена за бюджетні кошти).

Стан та справність усіх конструкцій та систем відповідає нормі. Наявні акти  випробування на міцність та справність фізкультурного обладнання та малих форм на ігрових майданчиках, меблі надійно закріплені. Є технічний звіт з комплексних електровимірів, акти перевірки готовності до експлуатації та опресування тепломережі. оформлено паспорт готовності закладу до нового навчального року.

Утримання та влаштування будівлі та території ДНЗ відповідає нормативним санітарно-гігієнічним вимогам устрою та утримання дошкільних закладів. Проводяться проектні роботи щодо утеплення фасаду будівлі,модернізації вузла обліку тепломережі,заміни сантехніки в групах у рамках інвестиційної програми Європейського банку реконструкції та розвитку. Виконання робіт заплановано на 2019 рік.

Прибирання майданчиків і всієї території здійснюється щоденно, сміття  вивозиться  згідно  графіка..

Будівля закладу та територія знаходиться під охороною служби ТОВ «ВЕТО» за позабюджетні кошти, про що укладено відповідну угоду з батьківським комітетом.

У  травні  в  усіх  вікових  групах  були  проведені  творчі  звіти  вихователів  перед  батьківською  громадськістю, які  показали, що  у  дошкільному закладі  створено   комфортні  психологічні   умови, які  дозволяють підвищити  рівень  життєвої  компетентності  дітей та розвивають їх творчі здібності.

Робота з батьками проводилась через різноманітні форми: батьківські збори  консультації, дні відкритих дверей, анкетування,  засідання клубу  для молодих батьків,роботу батьківської гостинної . Батьки  активно допомагали педагогам в організації свят,  розваг,ремонту груп, спільних заходів тощо.

Інтенсивний розвиток інформаційних технологій дає нам змогу надавати батькам інформацію через наш сайт ДНЗ. Портал  доступний для різних груп користувачів засобами інтернет -технологій. Наявність у дошкільного навчального закладу власного сайту в мережі інтернет надає батькам можливість оперативного отримання інформації про історію та життя закладу, групи, розклад занять, про заходи, що проводяться, свята, розваги, про педагогічний колектив, про останні події, що відбулися, про зміцнення матеріально-технічної бази. Він надає можливість спілкування батьків і педагогів.  Окрім цього, сайт  став для батьків джерелом інформації навчального, методичного та виховного характеру. Із сторінок сайту батьки можуть отримувати інформацію про методи  покращення здоров'я дітей, їх безпеку, правилах поведінки дитини в сім'ї і в суспільстві, корисні поради з навчання і виховання дошкільників.

Електронна реєстрація дітей до закладу здійснювалась систематично:

На 2018 рік було взято на облік 58 дітей, 44 - було зараховано до закладу, 1  заявку - відкладено за бажанням батьків на 2019 рік.

На серпень 2019 року зареєстровано -  60 дітей (на 2019 рік - 33 дитини, на 2020 рік - 19 дітей, на 2021 рік - 8 дітей).

Протягом 2018/2019 навчального року фінансово-матеріально забезпечення відбувалось за рахунок  бюджетних коштів та позабюджетних благодійних внесків батьків. Прийом благодійних внесків та подарунків від батьків  здійснювався виключно на добровільній основі відповідно до  чинного законодавства з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку. Систематично проводилось звітування головою батьківського комітету про використання благодійних внесків. Забезпечено постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів у інформаційних куточках для батьків та на сайті дошкільного навчального закладу.

 

З вересня 2018 року по травень 2019 року було придбано та зроблено:

 

Використання

 бюджетних коштів та позабюджетних (благодійних) внесків(відповідно звітів батьківського комітету)

з/п

Назва

НЗ

КЕКВ з розшифровкою

Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг

Одиниць виміру придбаних товарів, робіт, послуг

Сума коштів,  грн. (за бухгалтерським обліком)

бюджетні

позабюджетні

1

2

3

4

5

6

7

1

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 148»

Дніпровської міської ради

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар

М який  інвентар

 

 

 

Комплекти дитячої постільної білизни (14 шт)

 

 

 

 

 

 

 

 

2680,00

 

 

2

Чистячі, миючі, деззасоби,

пральний порошок, предмети гігієни

В асортименті

-

16659,52

3

Будівельні матеріали

В асортименті

 

12569.50

4

Господарчі товари

В асортименті

 

3799,00

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

Лампа ЛЕД ЛЕДЛЕДДбактерицидна

21 шт

 

883.17

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

Вогнегасники

ВП-2 таВП-5

16+4 шт

Перезарядка

1033,20

 

11

канцтовари

В асортименті

-

298,9-

12

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

Медикаменти

В асортименті

1020,00

-

13

 

 

 

 

-

Послуги Інтернет- звязку

За 9 міс

 

1278,00

 

Проведення електровимірів в елетроустановках

грудень 2019

 

500,00

Охорона закладу ТОВ «Вето»

За рік

 

4050,00

Лабораторні дослідження

8 аналізів

За бюджетні кошти

 

Промивка системи опалення

1шт

За бюджетні кошти

 

Підписка інформаційно-методичної літератури,навчально-методична література,відеоезйомка,прикрашання муз зали,тощо

2комплекти,

В асортименті

 

5449,75

Обслуговування комп’ютерної техніки

З березня 2019р

щомісяця

За бюджетні кошти

 

Протипожежні заходи

 

 

460,00

Перезаправка картриджів

 

480,00

Обслуговування системи водоочищення

4р./рік

7200,00

 

    Ігровий матеріал

В асортименті

 

1504,80

Сантехніка

В асотименті

 

2187,40

   Посуд      

В асортименті

 

547,00

                                                

                                    ВСЬОГО :                            9253,20                                53347,04                                                 

     І наприкінці звіту  хотілося  б подякувати батьківській громадськості за підтримку і допомогу у вирішенні різноманітних питань закладу та співробітництво.

У наступному 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив дошкільного навчального закладу буде працювати над наступними  завданнями:

1. Формування культури здоров’я та фізичних якостей дошкільників.

2. Розвиток творчого потенціалу  особистості дитини  та її соціалізація у суспільстві.

3. Інтеграція родинного та суспільного виховання у сучасних умовах.

 

 

З повагою, завідувач ДНЗ № 148  Воронова Л.П.

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 148» Дніпровської міської ради

 на 2019/2020 навчальний рік

 

 

 

 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10