Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 148 Дніпровської міської ради

 

Освітній процес

 

В 2021 – 2022 навчальному році педагогічний колектив КЗДО  № 148  ставить такі завдання:

 1. Забезпечити максимально сприятливі  та безпечні умови навчання  та виховання дошкільників, психологічний  та медичний супровід організації життєдіяльності  здобувачів освіти в умовах КЗДО,  як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.
 2. Продовжити вивчення основних концептуальних положень SТRЕАМ- освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.
 3. Формувати в дошкільників навички соціальної взаємодії   під час   творчих ігор.
 4. Розвивати пізнавальний інтерес  дітей дошкільного віку засобами ігрових освітніх технологій.
 5. Постійно та послідовно  підвищувати  якість  освіти на основі  відстеження динаміки показників освітньої діяльності та освітніх  процесів в закладі згідно Положення  про внутрішню систему  забезпечення якості освіти.

 

 

Організація освітнього процесу

 

 

В освітньому процесі нашого закладу дошкільної освіти використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.


Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.). Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (заняття) для дітей раннього віку – 10-15 хвилин, молодшого дошкільного віку – від 15 до 25 хвилин, старшого дошкільного віку – від 25 до 35 хвилин (в залежності від типу заняття).


Під час складання розкладу занять враховуємо їхнє домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачаємо раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна) на кожному з них та доцільне використання місць для проведення занять (зокрема, спортивної та музичної зали, ігрового, спортивного майданчика, квітника тощо).


Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускається проведення деяких занять у другій половині дня. Це може стосуватися занять з фізичної культури, образотворчої діяльності в групах дітей старшого дошкільного віку. Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо).

З огляду на те, що провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко використовується у освітньому процесі нашого закладу як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетно-рольовим, будівельно-конструктивним, іграм-драматизаціям та інсценівкам, іграм з елементами праці та художньотворчої діяльності) та іграм з правилами (дидактичним, інтелектуальним, рухливим, хороводним тощо).
Упродовж усього дня організовуються різні види ігор з урахуванням віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей.

Переорієнтація освітнього процесу на розвиток дитячої особистості надає особливої ваги таким формам організації життєдіяльності дошкільника як його самостійна діяльність та індивідуальна робота з ним.
Самостійна діяльність дітей організовується в усіх вікових групах щодня в першій та другій половині дня. Протягом дня поєднуються різні за змістовою направленістю її види (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.) та поступово залучаються до участі в них всі діти даної групи. Зміст та рівень самостійної діяльності дітей залежать від їхнього досвіду, запасу знань, умінь і навичок, рівня розвитку творчої уяви, самостійності, ініціативи, організаторських здібностей, а також від наявної матеріальної бази та якості педагогічного керівництва. Організоване проведення цієї форми роботи забезпечується як безпосереднім, так і опосередкованим керівництвом з боку вихователя.

Індивідуальна робота з дітьми як самостійна організаційна форма проводиться з дітьми всіх вікових груп у вільні години (під час ранкового прийому, прогулянок тощо) в приміщеннях і на свіжому повітрі. Вона організовується з метою активізації пасивних дітей, додаткових занять з окремими дітьми (новенькими, тими, що часто пропускають через хворобу, інші причини та гірше засвоюють програмовий матеріал під час фронтальної роботи).

 

 

Загальні заходи для дітей

 

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

1

Провести:

Свято  «Садочок вітає малят !»

 

01.09.2021

Вихователь-методист

вихователі

музичний керівник

 

2

День міста

вересень

3

Виставку  овочів та квітів 

жовтень

4

Виставку творчих   робіт дітей та батьків

січень

5

День  пам’яті    Л.Українки  

березень

6

День здоров’я

І раз на

 квартал

7

Огляди конкурси на:

 • осередок національної символіки ;
 • оснащення обладнання

     для  занять з   логіко-математичної компетенціі дітей;

 •  презентацію   групи   вихованців  «Моя група»;
 •  підготовку груп до нового навчального року.

протягом року

 директор

вихователь-методист

вихователі

 

 

8

Тиждень знань з основ  безпеки життєдіяльності дитини

квітень

листопад 

вихователь-методист

вихователі

 

 

9

Діагностичне обстеження рівня обізнаності дітей за І та ІІ півріччя навчального року

грудень

травень

вихователь-методист

вихователі

 

 

10

Моніторинг якості навчання, виховання та життєвої компетентності дошкільників

вересень

 

травень

вихователь - методист

 

11

Свята та розваги:            

 директор

вихователь- методист

музичний керівник вихователі

практичний психолог

 

 

 • Свято  осені

листопад

 

 

 • День захисника України

жовтень

 

 • Різдвяні свята

січень

 

 • Стрітення

лютий

 

 • Художнє слово –змалку.

    День  Л.Українки

01.03

 

 •  Березень вітає !

 01-08.03

 

 • Шевченко - художник, поет,  митець.

01-10.03

 

 • Великодній  дзвін

квітень

 

 • Здраствуй, весно!

квітень

 

 •  Свято випуску до школи 

травень

 

 • День захисту дітей

01.06

 

 • Спортивне свято  «Гол ! »

 червень

 

 • День незалежності України

 серпень

 

12

Тиждень дорожнього руху

жовтень

травень

 

13

Тиждень довкілля

листопад    квітень