Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 148 Дніпровської міської ради

 

Робочий навчальний план

 

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                              Директор КЗДО № 148 ДМР

                                                                                              __________Людмила ВОРОНОВА

                                                                                              «30»  серпня   2021 р.

 

 

 

 

                                                                                               СХВАЛЕНО

                                                                                               Протокол

                                                                                               Педагогічної ради

      «30» серпня 2021 р. № 4

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 148 Дніпровської міської ради

 на 2021/2022 навчальний рік

 

 

Розділ 2. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

 

Блок 2.1. Підвищення професійної компетентності працівників

 

Тема та зміст  заходу

Термін

проведення

Форма

проведення

Відповідальні

особи

Примітка

 

 Семінари

1

ТЕМА : Етапи соціального розвитку дитини.

1.Творчі ігри як засіб розвитку соціальних навичок дошкільників.

2.Соціальне щеплення, або стимульні ситуації в роботі з дітьми.

3. Комунікативні навички та їх значення для успішної соціалізації дитини.

Жовтень

 

сучасні підходи організації

життєдіяльності

методичні рекоменда

ції

вихователь-методист

вихователі

 

 

 

2

 

ТЕМА: Особливості пізнавального  розвитку  дітей дошкільного віку.

1. Ігрові освітні технології для розвитку дитини.

2. Як стимулювати розвиток  пізнавального інтересу дітей дошкільного віку.

3. Сучасні діти

Грудень

 

сучасні підходи

 

організації

життєдіяльності

 

поради психолога

 

 

вихователь-методист

вихователі,

 

 

 

 

3

ТЕМА : Особливості  фізичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку.

1.У здорового тіла –здоровий рух: оптимізуємо фізичний розвиток дошкільників.

2.Фізкультурно-оздоровча робота на свіжому повітрі з дітьми раннього віку.

3. Фізкультурно-оздоровча робота : втілюємо комплексний підхід.

 

Березень

 

 

 

 

форми роботи

 

 

 

методичні рекоменда

ції  

 вихователі,

вихователь-методист

 

 

 

 

 

Тема та зміст  заходу

       Термін

     проведення

Форма

проведення

Відповідальні    особи

Примітка

                                                       Консультації

1

Любити дитину-покликання чи  мистецтво ?

 Жовтень

Інформація

Кизима І.А. 

 

2

Руйнуємо педагогічні стереотипи дошкільної освіти.

 Листопад

Круглий стіл

Коваленко К.В.

 

3

Як стимулювати розвиток допитливості у  дітей.

Грудень

Інтерактивна   гра

Гаманюк С.О.

 

4

Грамота для дошкільників –потреба розвитку чи запит батьків ?

Січень 

Дерево рішень

 Старишко А.І.

 

5

Прогулянки в дитячому  садку :методичні засади .

Лютий

Методичні прийоми

 Діденко Л.П.

 

6

Місточки взаємодії та довіри.

Березень

Батьківська пошта

 Порохня І.М.

 

7

Соціальні навички дитини та їх вплив на адаптацію до школи .

Квітень

Обмін досвідом

Гайдус  Л.М.

 

 

 

Відкриті покази

1

«Як малята сонечку допомагали»

гр.№3 (3 р.ж)

Листопад

Інтегроване заняття з   розвитку мовлення та  емоц.ціннісного розвитку

Порохня І.М

 

2

«На гостину до Бабусі»

гр. № 2 (5 р.ж)

Грудень

Сюжетно-рольове заняття

Коваленко К.В.

 

3

«Із цеглинками  грали й колобка рятували»

гр.№4  (4р.ж.)

Лютий

Заняття з  логіко-математичного розвитку

Гайдус Л.М.

 

4

«Взуття для жучка Сонечка на ім’я  Бонечко»

гр.№ 5 (3р.ж.)

Березень

Інтегроване заняття

Діденко Л.П.

 


БЛОК 2.2.   УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ

 

Тема та зміст  заходу

       Термін

проведення

Форма

проведення

Відповідальні

особи

Примітка

1

Дві сторони медалі , або які освітні інновації впровадити в ЗДО .

 

вересень

 тренінг- лабораторія

вихователь-методист

 

2

Працюємо з батьками в єдиному соціальному просторі.

жовтень-

травень 

круглий стіл

 ініціативна   група

 

 

3

 Як стати приємним співрозмовником, або спілкуйтеся  професійно.

 листопад

Година - пік

вихователь-методист

практичний психолог

 

 

 4

Участь педагогічних працівників у онлайн-вебінарах, семінарах на інтернетплатформах.                                         Майстер  клас

протягом року

 

педагогічні працівники

 

5

«Крок у майбутнє через сталий стиль життя»

квітень

тренінг для вихователів

 

вихователь-методист

 

6

Мандрівка Морем Здоров’я.

протягом року

майстер-клас

вихователь-методист

 

7

Казкова АРТ майстерня

протягом року

майстер-клас

вихователь-методист

 

 

БЛОК 2.3.   САМООСВІТА

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Нормативні документи та постанови Міністерства освіти і науки України  щодо організації освітнього процесу в КЗДО

постійно

 директор вихователь- методист

 

2

Зміст     Інструктивно-методичних  рекомендацій «Щодо  окремих питань діяльності  закладів дошкільної  освіти  у 2021/2022 навчальному році»

до 01.09.

 

 

 всі педагоги

 

 

 

 

 

3

Обговорити  та затвердити індивідуальні   теми самоосвіти педагогів на  поточний навчальний рік.  

вересень

 

 

директор

вихователь-методист

педагоги

 

4

Скласти індивідуальні плани роботи із самоосвіти.

 до

 01.10.

педагоги

 

 

5

Систематично вивчати стан самоосвіти педагогів з метою надання методичної допомоги.

Вести щоденник з підвищення професійного рівня педагога, як обов’язкової документації.

протягом року

 

директор

вихователь-методист

 

 

6

Провести  «Час-пік» з методичного навчання педагогічних кадрів з метою:

 • оволодіння новими освітніми технологіями та педагогічними ідеями, новинками методичної літератури, сучасними підходами до планування освітнього процесу ;
 • надання методичної допомоги з питань самоосвіти, атестації.

1р\міс

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Взаємовідвідування занять, свят, розваг, інших форм роботи з дітьми з метою обміну досвідом роботи досвідчених педагогів.

 

протягом року

 

педагоги

 

 

 

8

Активне залучення педагогів до обміну досвідом роботи  на  інтернет  платформах.

протягом року

 директор, вихователь методист

 

9

 Аналіз матеріалів  періодичних видань : «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Дитячий садок»,  «Освіта України» та інших видань.

протягом року

 директор, вихователь методист,

педагоги

 

 

 

БЛОК  2.4    ПЕДАГОГІЧНІ     РАДИ

 

           

БЛОК 2.5. АТЕСТАЦІЯ, КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА,

УЧАСТЬ У МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ МІСТА ТА ОБЛАСТІ

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Видати  наказ з питань атестації педагогічних кадрів.

вересень

директор

 

2

Направити  на курси  підвищення кваліфікації    педагогів  за графіком :

вихователя-методиста Кизиму І.А. , вихователя Гаманюк С.О.

 

 

 

директор, вихователь-методист

 

3

Перевірити  особові  справи,
трудові книжки працівників.

жовтень

директор

 

4

Організувати та затвердити графік  засідань  експертної групи.

листопад

директор

 

5

Досліджувати  роботу педагогів, які будуть атестовані у поточному році.

протягом року

експертна     група

 

6

Провести засідання ради  ЗДО, щодо ознайомлення  членів педагогічного колективу та батьків з атестаційними характеристиками педагогів    Порохні І.М. та практичного психолога Стряпан Н.О

лютий

 

експертна    група

 

7

Провести підсумкове засідання  експертної групи. Зробити  експертний  висновок.

березень

директор,

експертна група

 

8

Видати  наказ  про результати атестації   в  ЗДО.

квітень травень

директор

атестаційна       комісія

 

9

Приймати участь у навчально-виховних заходах району та міста.

протягом року

педагоги

 

 

БЛОК 2.6. ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ ДІТЕЙ.

МОНІТОРИНГОВІ  ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Провести моніторинг  рівня обізнаності  дітей   всіх  вікових груп.

вересень

вихователь-методист, вихователі

 

2

Вивчити складові професійної компетентності педагогів.

протя-гом року

вихователь-методист

 

3

Провести діагностику емоційного вигорання з метою проведення корекції емоційних станів  серед педагогічних працівників.

грудень, березень

практичний психолог

 

4

Провести діагностику рівня компетентності    та  морально-психологічної готовності  до школи  дітей старшого дошкільного віку.

 квітень- травень

 вихователі, вихователь-методист

 

5

Провести анкетування вихователів  згідно річного плану.

протя-гом року

вихователь-методист

 

6

Провести   діагностування рівня обізнаності  вихователів з обласної  проблеми.

квітень

  вихователь-методист

 

7

Провести діагностику рівня  обізнаності  дітей   всіх вікових груп.

 травень

вихователь-методист, вихователі  

 

 

Розділ 3.   ВИВЧЕННЯ  СТАНУ  ОРГАНІЗАЦІЇ

         ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  ДІТЕЙ

 

    №

п/п

Напрямки контролю

та  зміст роботи

Форма  підведення підсумків

Термін

проведення

Відповіда-льний

Примітка

 1. Комплексний контроль

 

1.1

Організація  ігрової діяльності   дошкільнят  в ЗДО.

довідка

до наказу

грудень

 директор

вихователь-методист

 

 1. Тематичний контроль

 

2.1

 Стан  роботи  із соціального розвитку  дошкільників.

 довідка до педради

листопад

 директор

вихователь-методист

 

2.2

 Стан роботи з пізнавального розвитку дітей дошкільного віку

довідка до педради

лютий

  директор

вихователь-методист

 

2.3

 Стан організації фізкультурно-оздоровчої роботи.

довідка до наради

травень

 директор

вихователь-методист

 

2.4

Створення належних умов для  організації  освітньо –виховного процесу в  ЗДО.

довідка до наради

серпень

 директор

вихователь-методист

 

 1. Оперативний контроль

 

3.1

Готовність ЗДО до нового навчального року. Створення навчально-матеріальної бази для забезпечення належного стану організації життєдіяльності  учасників освітнього процесу.

інформація

до   наради,

наказ

серпень

  директор

вихователь-методист

старша сестра медична

 

3.2

Перевірка виконання педагогами попередніх пропозицій, управлінських рішень.

інформація до педради

протягом року

 директор

вихователь-методист

 

3.3

Організація роботи з охорони життя та здоров'я  учасників освітнього процесу.

інформація до відома,

до наради

1 р/квартал

 директор

вихователь-методист

 

3.4

Дотримання розпорядку  дня, організації процесів життєдіяльності, організованої діяльності   учасників освітнього процесу.

інформація

до відома,

до наради

щомісячно

 директор

старша сестра медична

вихователь-методист

 

3.5

Виконання  Санітарного регламенту щодо організації життєдіяльності дошкільників.

інформація

до відома,

до наради

щомісячно

 директор

старша сестра медична

вихователь -методист

 

3.6

Планування та проведення   фізкультурно-оздоровчих  заходів у розпорядку дня.

інформація

до відома,

до наради

щомісячно

 директор

старша сестра медична

вихователь-методист

 

3.7

Готовність вихователів до проведення  освітнього процесу: занять, прогулянки, праці в природі, інших видів діяльності дітей.

інформація

до відома,  до педгодини

щомісячно

 директор

вихователь-методист

 

3.8

Стан ведення ділової доку-ментації, дотримання номенклатури справ.

інформація до відома

до педгодини

щомісячно

 

               

 

 директор

вихователь-методист

 

 

3.9

Організація харчування дітей  у групах.

інформація

до відома,

до наради

наказ

постійно

 директор

старша сестра медична

 

3.10

Відвідування дітьми  ЗДО.  

Стан захворювання.

 

інформація

до відома,

до наради

 4р\ рік

 директор

старша сестра медична

 

3.11

Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку

інформація

до відома,

до наради

щомісячно

 директор

вихователь-методист

 

3.12

Стан самоосвіти педагогічних  працівників.

інформація

до відома,

 

щомісячно

 директор

вихователь-методист

 

3.13

Рівень проведення батьківських зборів. Наявність протоколів.

інформація

до відома

2 р\рік

 директор

вихователь-методист

 

3.14

Створення умов для самостійної ігрової діяльності дітей на вулиці. Оснащення дитячих ігрових  майданчиків.

інформація

до відома,

до педради

2р\рік

 директор

вихователь-методист

 

    4.Вибірковий контроль

 

4.1.

 

Медико-педагогічний контроль занять з фізкультури  у  групах.

інформація

до відома

щомісячно

 директор

вихователь-методист

ст.сестра медична

 

4.2.

Організація та проведення прогулянок: дотримання   рухового режиму та тривалості  прогулянок .

інформація

до відома

щомісячно

 директор

вихователь-методист

ст.сестра медична

 

4.3.

Рівень проведення фізкуль-турних та музичних свят і розваг.

 інформація

до відома

1р\квартал

 директор

вихователь-методист

ст.сестра медична

 

4.4.

Аналіз дитячих робіт з образотворчої діяльності. Збереження дитячих робіт.

 інформація

до відома

1р\квартал

 директор

вихователь-методист

 

4.5.

Підготовка вихователів до робочого  дня.

інформація

до відома

щомісячно

 директор

вихователь-методист

 

4.6.

Зміцнення матеріально-технічної бази в групах.

інформація

до відома

1р\квартал

 директор

вихователь-методист

 

4.7.

Рівень навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в ЗДО.

інформація

до відома

1р\квартал

 директор

вихователь-методист

 

4.8.

Рівень сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей.

інформація

до педгодини

щомісячно

 директор

вихователь-методист

ст.сестра медична

 

4.9

Організація чергувань дітей в старших групах.

інформація

до відома

1р\квартал

 директор

вихователь-методист

 

 

 

 1. Підсумковий контроль

 

5.1.

Обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

інформація

до відома

вересень січень травень

 директор

вихователь-методист

 

5.2.

Діагностика рівня виконання    освітніх  завдань комплексної  програми  «Стежинки у Всесвіт» та  вимог БКДО, щодо формування  життєвої  компетенції дошкільників.

інформація

до педради

вересень  травень

 директор

вихователь-методист

 

5.3.

Стан  освітнього  процесу   педагогів, які атестуються.

інформація

до відома, для АК

щомісячно

члени експертної групи

 


Розділ 4.  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 

Блок 4.1  Взаємодія закладу дошкільної освіти із загальноосвітніми навчальними закладами

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Співбесіда вихователів та вчителів з питань спадкоємності в роботі ЗДО та НВО № 113

 

   вересень

січень

травень

 

 директор

вихователі

вчителі

 

2

Взаємовідвідування  уроків та  організованої  діяльності   НВО№113  та   ЗДО  №148

протягом року

 директор вихователі вихователь - методист вчителі

 

3

Запрошення вчителів початкових класів  на батьківські збори до ЗДО.

травень

серпень

 директор ЗДО  директор НВО

 

4

Обговорення та затвердження плану  наступності   в   роботі

ЗДО № 148  та  НВО № 113

травень

серпень

директор ЗДО  директор НВО

 

5

Конкурс  малюнків на тему «Здрастуй, школа !»

травень 

вихователі

практичний психолог

вчителі

 

 

Блок 4.2. Робота з батьками

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

Загальні батьківські збори

 

1

 І. Взаємодія ЗДО  та родини

 • Перспективи та завдання розвитку ЗДО на 2021-2022 навчальний рік.
 • Освітня програма « Стежинки у Всесвіт»  - працюємо  з батьками в єдиному просторі.
 • Стан харчування дітей в ЗДО: впровадження системи  безпечного харчування  НАССР
 • Відкритий мікрофон «Що ми очікуємо від дитячого садка?»  

жовтень

 директор,

вихователі,

практичний психолог,

вихователь-

методист,старша сестра медична

 

2

ІІ.  Дитина в соціумі .

 • формування особистісної зрілості дошкільника
 •  портфель емоцій майбутнього школяра
 • міфи та реальність  адаптаційного періоду
 • анкетування батьків  «Оцінка діяльності  ЗДО».

 

травень

 директор,

вихователь-

методист, вихователі,

старша сестра медична

 

Групові  батьківські  збори

 

1

Групи   3 року  життя (гр.№3-5)

І. Організація життєдіяльності дітей в ЗДО

 • Спільна робота вихователя та сім’ї  із соціальної адаптації дітей у світлі вимог програми «Маляточко».
 • Готуємося до відвідування ЗДО разом з батьками
 • Вибори батьківського комітету .

 

 

 

 вересень

Вихователі груп, вихователь-методист,   старша сестра медична,

 

 

 

 

 

 

2

ІІ. Супровід розвитку дітей раннього віку

 •  Попередження дитячого травматизму та харчових отруєнь.
 • Дискусія «Я сам - або криза трьох років».
 • Експрес-огляд виставки дитячих малюнків.

квітень

Вихователі груп, вихователь-методист,   старша сестра медична,

 

3

Групи  4-5  року  життя   (№2-4)  

І. Роль родини у вихованні дитини

 • Завдання виховання та навчання дітей у світлі вимог програми « Стежинки у Всесвіт»
 • Про заборони та заохочення  
 • Вибори батьківського комітету.

 вересень

Вихователі груп, вихователь-методист,   старша сестра медична,

 

4

ІІ. Супровід розвитку дітей  середнього дошкільного  віку

 • Ранній розвиток  дитини : потреба соціуму чи батьківські амбіції ?
 • Експрес-огляд виставки  робіт дітей .

квітень

Вихователі груп, вихователь-методист,   старша сестра медична,

 

5

 Група   6  року  життя (№1)

І. Домашнє і суспільне дошкільне виховання

 • Державний стандарт дошкільної освіти: вимоги часу.
 • Як формувати особистісну зрілість дошкільника ?
 • Вибори батьківського комітету.

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

Вихователі груп, вихователь-методист, практичний психолог, старша сестра медична,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ІІ. Формування дошкільної зрілості

 • Готовність дитини до НУШ: важливі аспекти.         
 • Показники готовності дитини до школи.
 • Відкритий мікрофон  «Чи варто

вчити  дітей  читати?».

 

квітень

Вихователі груп, вихователь-методист,   старша сестра медична,

 

Заняття батьківського психолого-педагогічного всеобучу

 

1

Міфи та реальність адаптаційного періоду.

жовтень

вихователі 

 

 

2

Чи потрібно долати впертість дитини ? або 7 порад, як  взаємодіяти з упертою дитиною.

грудень

вихователі  

 

 

3

Місточки  взаємодії та довіри

березень

вихователі   

 

 

4

Перевантаження небезпечне !

лютий

вихователі 

 

 

 5

Про заборони та заохочення

квітень

вихователі

 

 

6

Дні відкритих дверей

1 раз на квартал

колектив КЗДО

 

 

 

Сумісні  акції:

 

1

«За чисте  довкілля »

жовтень

завідувач, вихователі, музичний керівник,

практичний психолог

 

 

2

Тиждень  знань з основ безпеки життєдіяльності дитини

листопад

квітень

 

 

3

«Чарівний  чобіток »

грудень

 

 

4

«Тиждень сім’ї »

січень

 

 

5

«Тиждень пам’яті  Т.Г.Шевченка»

березень

 

 

6

«Блакитна планета»

травень

 

 

7

«Літній   калейдоскоп»

серпень

 

 

 

Організувати:

 

 

 • оформлення інформаційних листівок  для батьків;

протягом року

вихователі

 

 

 

 • анкетування   батьків;

за потребою

вихователі

 

 

 

 • консультації для батьків

(за планом  вихователів);

протягом року

вихователі

 

 

 

 • випуск родинних відеороликів  «Родинне  дерево»

листопад

вихователі, батьки

 

 

 

 • творчий звіт педагогічного  колективу перед батьками та громадськістю;

травень

педагогічний колектив

 

 

 

 • соціально-педагогічний патронат родин  дітей пільгових категорій;

1 раз на квартал

вихователі,

практичний психолог

 

 

 

 • групу короткотривалого перебування дітей в ДНЗ;

вересень

завідувач

 

 

 

 • випуски інформаційних бюлетенів на сайті закладу

1 раз на квартал

вихователь-методист

 

 

 

Блок 4.3  Загальні заходи для дітей

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

1

Провести:

Свято  «Садочок вітає малят !»

 

01.09.2021

Вихователь-методист

вихователі

музичний керівник

 

2

День міста

вересень

3

Виставку  овочів та квітів 

жовтень

4

Виставку творчих   робіт дітей та батьків

січень

5

День  пам’яті    Л.Українки  

березень

6

День здоров’я

І раз на

 квартал

7

Огляди конкурси на:

 • осередок національної символіки ;
 • оснащення обладнання

     для  занять з   логіко-математичної компетенціі дітей;

 •  презентацію   групи   вихованців  «Моя група»;
 •  підготовку груп до нового навчального року.

протягом року

 директор

вихователь-методист

вихователі

 

 

8

Тиждень знань з основ  безпеки життєдіяльності дитини

квітень

листопад 

вихователь-методист

вихователі

 

 

9

Діагностичне обстеження рівня обізнаності дітей за І та ІІ півріччя навчального року

грудень

травень

вихователь-методист

вихователі

 

 

10

Моніторинг якості навчання, виховання та життєвої компетентності дошкільників

вересень

 

травень

вихователь - методист

 

11

Свята та розваги:            

 директор

вихователь- методист

музичний керівник вихователі

практичний психолог

 

 

 • Свято  осені

листопад

 

 

 • День захисника України

жовтень

 

 • Різдвяні свята

січень

 

 • Стрітення

лютий

 

 • Художнє слово –змалку.

    День  Л.Українки

01.03

 

 •  Березень вітає !

 01-08.03

 

 • Шевченко - художник, поет,  митець.

01-10.03

 

 • Великодній  дзвін

квітень

 

 • Здраствуй, весно!

квітень

 

 •  Свято випуску до школи 

травень

 

 • День захисту дітей

01.06

 

 • Спортивне свято  «Гол ! »

 червень

 

 • День незалежності України

 серпень

 

12

Тиждень дорожнього руху

жовтень

травень

 

13

Тиждень довкілля

листопад    квітень

 

 

Розділ 5.  РОБОТА  МЕТОДИЧНОГО  КАБІНЕТУ

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

ОСНАЩЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

1

Поповнити кабінет методичною літературою, оформити передплату періодичних видань «Вихователь-методист», «Дошкільне виховання», «Палітра педагога»  та інше.

упродовж року

  директор

вихователь-методист

 

2

Забезпечити педагогічний колектив  необхідною науково-методичною літературою, нормативно-правовими   документами  з питань організації освітнього процесу в ЗДО.

 жовтень

вихователі

 

 

3

Поліпшити матеріально – технічне забезпечення ігрових зон:

-оновити обладнання

-осучаснити атрибути

-урізноманітнити іграшки, ігри для дозвілля дошкільників.

 вересень-грудень

 директор

вихователь-методист вихователі

муз. керівник

 

4

Поповнити    матеріали   з патріотичного виховання.

 жовтень

вихователі

 

 

5

Поповнити  осередки   державної  символіки.

листопад 

вихователь-методист вихователі

 

6

 Скласти  сценарії свят, розваг, дозвіль, музичних ігор-драматизацій.

упродовж року 

муз. керівник вихователі

старших груп

 

7

Виготовити   атрибути  та декорації до   свят і розваг.

квітень 

муз. керівник вихователі

старших груп

 

8

Висвітлювати  матеріали  ме-тодично-освітнього центру для батьківської громадськості.

упродовж року

 директор

 вихователь- методист

 

9

Викладати  матеріали  на  сайті ЗДО щодо життєдіяльності та організації освітнього  процесу.

упродовж року

 директор

вихователь- методист

 

ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

1

Використовувати в фізкультурно - оздоровчій роботі з дітьми  елементи авторської програми фізичного розвитку М.Єфіменко «Казкова фізкультура».

Протягом року

вихователь-методист

вихователі

 

2

Використовувати в   роботі з дітьми раннього віку елементи системи  М.Монтессорі. 

Протягом року

вихователь-методист

вихователі груп раннього віку

 

3

Використовувати в   роботі з дітьми  елементи  театралізації за програмою  «Грайлик». Березіна О.М, Гніровська О.З.

Протягом року

вихователь-методист

вихователі

 

 

Розділ 6. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Блок 6.1. Створення розвивального життєвого простору дитини

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Комплектування  ЗДО педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. 

серпень

директор

 

2

Готовність груп, музичної зали та    інших приміщень  ЗДО, території  до навчального року.

   серпень

директор

 

3

Готовність  до осінньо-зимового періоду.

 жовтень

директор

 

4

Контроль за роботою структурних підрозділів:

сестри медичної-старшої:

 • щодо виконання посадових обов’язків;
 • якість готових  страв;
 • дотримання норм видачі порцій на групи;
 • виконання інструкцій з ОП;
 • дотримання правил Санітарного регламенту.

- помічників вихователів                -щодо виконання  посадових обов’язків;

- виконання інструкцій з ОП та ТБ  тощо;

 •  дотримання правил Санітарного регламенту.

машиніста з прання білизни:

 •  наявність та дотримання графіку зміни білизни;
 • якість прання білизни;
 •  дотримання норм витрат мийних засобів;
 • збереження обладнання;
 • виконання інструкцій з ОП та ТБ

2р\міс

директор

 

5

Облік  дітей у ЗДО  з веденням  журналу  обліку  відвідування.

постійно

директор

 

6

Складання заходів щодо підготовки ЗДО  до роботи в осінньо-зимовий період та контроль за ходом їх виконання.

серпень

директор

 

7

Косметичний ремонт приміщень ЗДО  за необхідності.

червень- серпень

директор

 

8

Придбання    канцтоварів, навчальних посібників, іграшок для дітей.

за потребою

директор

 

9

Ремонт та фарбування  спортивного обладнання на території закладу.

червень-серпень

  директор завідувач господарства

 

10

Завезення піску.

 травень

 директор

 

11

Придбання медикаментів.

за графіком

 директор

старша сестра медична

 

12

Проведення повірки вогнегасників. 

за планом

 директор завідувач господарства

 

13

 Участь в  акції «Чисте довкілля» (благоустрій території  ЗДО)

квітень

 директор

 

14

Звіт  про   відвідування вихованцями ДНЗ;

про своєчасність сплати батьками  за харчування.

щоквартально

 директор старша сестра медична

 

15

Якість прибирання приміщень ДНЗ.

постійно

 директор

 

 

16

Забезпечення  своєчасного проходження працівниками ДНЗ медичного обстеження.

серпень- лютий

  директор

старша сестра медична

 

17

Стан зелених насаджень  на території закладу.

за потребою

завідувач, завідувач господарства

 

18

Економія  електроенергії, споживання води, ведення журналів обліку витрат ресурсів.

постійно

 директор завідувач господарства

 

 

19

Впорядкування  особових справ працівників.

протягом року

 директор

 

20

Дотримання   Колективного договору.

постійно

 директор

 

21

Дотримання  правил внутрішнього трудового розпорядку.

постійно

 директор

 

22

Проведення інструктажів та контроль за  дотримання інструкцій працівниками з охорони праці  та  безпеки життєдіяльності.

протягом року

 

 директор

вихователь-методист

 завідувач господарства

 

 

 

Блок 6.2. Загальні  збори колективу,

виробничі наради, рада закладу дошкільної освіти

 

№  

Зміст    роботи

 

 

Термін

виконання

Відпові-дальні

Форма  відобра-ження

Примітка

 

Загальні збори колективу

 

1

1. Звіт  про  результати   роботи  всіх служб ЗДО  за  2020-2021  навчальний  рік.

 

вересень 

директор  вихова

тель-методист

завідувач господар

ства

 

доповідь

 

 

2.Затвердження плану  розвитку ЗДО  на  2021- 2022 навчальний  рік.

 

 

 

 

3.Визначення  напрямків  соціально-економічного  розвитку ЗДО.           

 

 

 

 

2

1. Звіт  про  роботу  ЗДО   у  2021-2022  навчальному  році.

2.Затвердження  плану заходів  щодо оздоровчої кампанії на  літо  2022 року.

травень

 

 

 

 

директор

вихова

тель – методист

вихователі

інфор-мація

 

 

Виробничі наради

1.

1.Про підсумки  літнього оздоровчого періоду. 2.Затвердження режиму роботи закладу дошкільної освіти та усіх служб.

3.Про підсумки підготовки до нового навчального року.

 

вересень

 

 

 

 

 директор

голова ПК

 

 

2.

1.Про затвердження Правил внутрішнього трудового  розпорядку.

2.Про організацію освітнього процесу в ЗДО за І півріччя 2021-2022  р.

3.Про затвердження графіка основних щорічних відпусток.

4.Організація профілак-тичної роботи з батьками щодо попередження дитячого травматизму.

 січень

директор

вихова

тель – методист

вихователі

 

 

 

3

1.Організація літнього оздоровлення дітей в  ЗДО та в родині.

2. Перспектива роботи ЗДО на літній період.

3. Підготовка обладнання навчально-виховного процесу до роботи  у новому навчальному році.

4.Підготовка Паспорту готовності  ЗДО  до опалювального періоду 2022-2023 р.

травень

директор

вихова

тель – методист

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 6.3. Інструктажі

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Проведення вступного інструктажу з ОП та ТБ при прийомі працівників на роботу  до  ЗДО.

за потребою

 директор

 

2

Проведення  усіх  видів   інструктажів (первинного, повторного, позапланового, цільового на робочому місці).

липень

січень

за потребою

 директор

завідувач господарством

 

3

Забезпечення наявності інструкцій з охорони праці на робочих місцях працівників.

постійно

       директор

завідувач господарством