Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Відкритий доступ

 

Комунальний заклад дошкільної освіти

(ясла-садок) № 148 Дніпровської міської ради

 

 

Місцезнаходження: 49074, м.Дніпро, вулиця Киснева, 8 

                                e-mail: [email protected]

 

Відомості

про заклад

Комунальний      заклад    дошкільної   освіти   (ясла-садок) № 148 Дніпровської міської ради знаходиться у пристосованому приміщенні колишнього житлового будинку. Прийнятий у комунальну власність рішенням Дніпропетровської міської ради №12/13 від 19.11.2003р. «Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста дошкільного навчального закладу №148 з будівлею по вул.Кисневій, 8» (свідоцтво про право власності САА № 544184 від 24.11.2005). ЗДО зареєстровано як юридичну особу (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А01 № 057252, дата проведення державної реєстрації - 17.01.2002). Ідентифікаційний код юридичної особи - 34498439.

 

Адміністрація

Директор – Воронова Людмила Пантеліївна, освіта вища педагогічна, стаж педагогічної роботи 43 роки. На посаді завідувача працює з січня 2007 року. 

Форма власності

 

Комунальна (свідоцтво про право власності на нерухоме майно САА № 544184 від 24.11.2005)

 

Основні

напрями діяльності

Створення комфортних умов та організація безперервного,  якісного  освітнього процесу для оптимального  гармонійного  розвитку та виховання всебічно розвиненої особистості дитини у художньо-естетичному просторі

 

Організаційна структура і основні підрозділи

 

В ЗДО групи для дітей раннього віку,

- 1 група для дітей молодшого віку,

- 1 група для дітей середнього віку,

- 1 група для дітей старшого віку.

Ліцензований обсяг прийму - 90 осіб. 

Станом на 01.06.2021 кількість вихованців,

які відвідують ЗДО - 104 дитини

Режим роботи ДНЗ

07.00-17.30 щоденно

17.30-19.00 чергова група

субота, неділя, святкові дні - вихідні

Територія обслуговування, закріплена за ДНЗ

 

 

Ріішення виконавчого комітету Індустріальної районної у місті ради від 23.06.2016 № 212 «Про закріплення території обслуговування за загальноосвітніми та дошкільними навчальними закладами в Індустріальному районі» 

 

Вулиці

№№ будинків

Пр. Слобожанський

98,100, 104,106, 108,109,109а,111,111а

Киснева

2,4,6

Байкальська

11,13

Запасна

1,5,8,9,10,11,12,13 (приватні будинки)

Сагайдачного

1,1а,1б,5,6,7,8

Воронезька

2

 

Мова

освітнього процесу

українська

 

Державна атестація закладу 

 

Заклад визнано атестованим (достатній рівень)

(свідоцтво про атестацію № 038646, дата видачі - 07.08.2015, строк дії свідоцтва - до 25.02.2023)

Наявність ліцензії на впровадження освітньої діяльності

 

Немає

Додаткові 

освітні та інші

послуги, їх вартість, порядок надання та оплати

Додаткових освітніх послуг ЗДО не надає

Умови доступності ДНЗ для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

 

Заклад знаходиться в пристасованому приміщенні колишнього житлового будинку. Технічних умов для навчання і виховання дітей з особливими потребами в ЗДО немає. При зверненні батьків дітей з особливими потребами щодо зарахування до ЗДО, питання буде вирішено згідно чинного законодавства (Закон України "Про освіту" - ст.19 "Освіта осіб з особливими освітніми потребами", ст.20 "Інклюзивне навчання"). 

Закон України "Про освіту": 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Нормативно-правова база щодо інклюзивної освіти:

http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/diti-z-osoblivimi-potrebami/normativno-pravova.html

 

Наявність

вакантних посад

немає

 

 

Кошторис ЗДО, звіт про використаня батьківських або спонсорських коштів, звіт про використання бюджетних коштів знаходяться у розділі "Фінансова діяльність".

 

Матеріально-технічне забезпечення КЗДО № 148 ДМР

 

        Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти місцевого бюджету.

      Для функціонування ЗДО придбано технологічне, ігрове, спортивне обладнання, твердий та м'який інвентар,  комп'ютерна та копіювальна техніка, меблі, замінено 100% вікон на металопластикові, встановлено систему очистки води.

       Зроблено утеплення фасаду будівлі та горищного перекриття. Проведено модернізацію теплового пункту. Систематично за бюджетні кошти здійснюється придбання миючих та дезінфекційних засобів, антисептиків.

      Заклад підготовлений до опалювального сезону в повному обсязі. Зроблено промивку системи опалення, проведено  ревізію холодильного та електричного обладнання, системи вентиляції. Проведено заміну фільтрів системи очистки води. Перезаряджено 20 вогнегасників, пройдено навчання на курсах з теплопостачання та пожежної безпеки відповідальних осіб, зроблено виміри в електроустановках, проведено обробку дерев'яних конструкцій горища вогнезахисними матеріалами, зроблено лабораторні дослідження мікроклімату, освітлення, води та піску. Оформлено акт готовності до нового навчального року, опалювального сезону.

 

 

Структура та органи управління ЗДО

 

 

Витяг із СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(ЯСЛА-САДОК) № 148 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1.3. Засновником Закладу є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради (далі – Засновник). Заклад підзвітний та підконтрольний Засновнику. Органом управління є департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (далі – Орган управління).

1.4. Засновник або Орган управління здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 

7.1. Управління Закладом у межах повноважень, визначених законами та цим Статутом, здійснюють:

– Орган управління та структурний підрозділ Органу управління в галузі освіти;

– керівник Закладу – директор;

– вищий колегіальний орган громадського самоврядування – загальні збори (конференція) колективу Закладу.

7.2. Безпосереднє керівництво Закладом здійснює його керівник, який призначається і звільняється з посади директором департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

7.4. Постійно діючий колегіальний орган у Закладі – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять усі педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради Закладу можуть входити представники батьківської громадськості, фізичні особи, які проводять освітню діяльність у Закладі.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є керівник Закладу.

7.5. Педагогічна рада Закладу:

– схвалює освітню програму Закладу, оцінює результати її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізм забезпечення академічної доброчесності;

– розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у Закладі;

– визначає план роботи Закладу;

– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої ініціативи;

– затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– розглядає питання  впровадження  в  освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

–­ визначає шляхи співпраці Закладу з сім’єю;

– розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

– розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом Закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію рішеннями керівника Закладу.

7.6. У Закладі можуть діяти:

– органи самоврядування працівників Закладу;

– органи батьківського самоврядування;

– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори (конференція) колективу Закладу.

Загальні збори:

– вносять пропозиції про зміни і доповнення до цього Статуту;

– обирають раду Закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

– заслуховують звіт керівника Закладу, голови ради Закладу з питань статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

– розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності Закладу;

– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Закладу.

 

 

 

Управління освіти департаменту гуманітарної політики

Дніпропетровської міської ради

49000, пр. Д.Яворницького, 75, телефон (056)744-63-14

 

Заступник директора-начальник управління освіти

департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради:

Салогуб Оксана Володимирівна

 

Дні прийому:     понеділок з 14.00 до 18.00

 

Електронна адреса управління освіти: [email protected]gmail.com

Сайт управління освіти: http://uon.dnepredu.com

 

 

Правила прийому

      Для зарахування дитини у заклад дошкільної освіти необхідно надати:

-     свідоцтво про народження дитини (+ксерокопія);

-     медичну довідку про стан здоров’я дитини;

-     медичну довідку про епідеміологічне оточення;

-    документи для встановлення пільгової оплати за харчування дитини (для дітей, позбавлених бальківського піклування, дітей-сиріт; для дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей, батьки яких беруть (брали) безпосередню участь в АТО; дітей ВПО; дітей з інвалідністю; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю тощо)(+ксерокопія).

 

  

Графік роботи комісії з організації обліку та прийому дітей в ЗДО

 

Cереда

14.00-17.00

 

 

 

Термін здійснення прийому дітей до ЗДО

 

     На підставі Положення про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до ДНЗ м.Дніпропетровска, затвердженого розпорядженням міського голови від 15.02.2016 № 60-р, прийом дітей до ЗДО здійснюється завідувачем відповідно до списків, сформованих базою даних, упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку - у серпні поточного року.

 

 

 

 

 

Шановні батьки!

 

В закладі дошкільної освіти здійснюється електронна реєстрація дітей.

 

Для здійснення електронної реєстрації (черги) Вашої дитини необхідно:

 

1. Для самостійної реєстрації зайдіть на сайт «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти» (https://reg.isuo.org) та виконайте функції, передбачені Інструкцією з сайту.

 

2. Якщо у Вас немає можливості зареєструвати дитину самостійно – зверніться, будь ласка, до адміністрації ЗДО.

 

Часи прийому: щосереди з 14.00 до 17.00

 

З собою мати:

- свідоцтво про народження дитини (+копія);

- паспорти батьків (для підтвердження особи);

- якщо Ви маєте пільги – надайте необхідні документи, які підтверджують наявність пільг.

З повагою, адміністрація КЗДО № 148

 

 

Нормативна база

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 752 "Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти".

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2015 № 986 "Про впровадження інформаційної системи управління освітою ІСУО".

3. Наказ головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 25.10.2012 № 877/0/212-12 "Про запровадження електронної реєстрації дітей дошкільного віку до дошкільних навчальних закладів області".

4. Розпорядження  голови  Дніпропетровської  облдержадміністрації   від   01.12.2015 № Р-698/0/3-15 "Про електронну реєстрацію дітей дошкільного віку".

5. Розпорядження Дніпропетровського міського голови від 15.02.2016 № 60-р "Про електронну реєстрацію дітей дошкільного віку міста Дніпропетровська".

6. Положення про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів міста Дніпропетровська (затверджено розпорядженням Дніпропетровського міського голови від 15.02.2016 № 60-р).

 

 

Пам'ятка для батьків

 

 

 

Для подачі заявки щодо реєстрації спочатку необхідно зареєструватися на сайті. Для цього Вам необхідно вийти на портал Дніпропетровського освітнього центру за посиланням http://dp.isuo.org/authorities/preschools-list/id/60. На закладці «Список ЗДО (дошкілля)» Ви зможете переглянути інформацію про всі заклади дошкільної освіти Вашого регіону. Для цього, в полі «Населений пункт» виберіть свій населений пункт, розгортаючи дерево адміністративного устрою. Внизу списку Вам буде представлено всі дитячі садки обраного несеного пункту з зазначенням даних про кількість місць в кожному закладі та інформації про заявки на зарахування в ці навчальні заклади. Натиснувши кнопку «Докладніше» навпроти ЗДО, Ви зможете переглянути всю інформацію про цей навчальний заклад та подати на цій же сторінці заявку на зарахування дитини в цей навчальних заклад, натиснувши «Подати заявку на вступ». На цій же сторінці Ви можете переглянути інформацію про цей навчальний заклад на порталі Інформаційної системи управління освітою, натиснувши на «Інформація про ЗДО на порталі ІСУО». На закладці «Черга» Ви зможете переглянути інформацію про чергу на зарахування дітей в цей ЗДО.

Після цього, натисніть «Реєстрація» у правому верхньому куті сторінки. Введіть логін та пароль, під якими Ви будете заходити на сайт (логін і пароль ви обираєте самостійно), обов’язково вкажіть адресу вашої електронної пошти, на яку будуть приходити повідомлення. Підтвердивши дозвіл на обробку персональних даних, натисніть кнопку «Зареєструватися». Після успішної реєстрації Ви побачите повідомлення «Дякуємо за реєстрацію, тепер ви можете додати заявку».

Перейдіть на закладку «Мої заявки». На даній закладці Ви можете подати нову заявку та спостерігати за статусом вже поданої заявки (заявок). Щоб додати нову заявку, натисніть кнопку «Нова заявка». Далі необхідно внести інформацію про дитину, заповнивши відповідні поля. Поля, що виділені напівжирним написанням, обов'язкові для заповнення. Внесіть прізвище, ім'я та по-батькові дитини, вкажіть дату народження дитини. В полі «Населений пункт» необхідно вибрати свій населений пункт розгортаючи дерево адміністративного устрою. Після вибору населеного пункту, в полі «ДНЗ», Вам будуть представлені всі дитячі садки обраного населеного пункту для вибору бажаного. Далі, необхідно вказати бажаний рік зарахування дитини до дитячого навчального закладу. Вкажіть місце народження, адресу реєстрації та адресу проживання дитини. Обов'язково необхідно вказати серію та номер свідоцтва про народження дитини. Ці дані необхідні для перевірки унікальності введених даних (для унеможливлення реєстрації в електронній черзі двох або більше осіб під одними й тими же персональними даними). Для успішної реєстрації Вашої дитини в електронній черзі при заповненні форми заяви, Вам необхідно вказати достовірну інформацію.

Для підтвердження інформації, зазначеної в заяві, необхідно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви звернутися до відділу освіти з оригіналами документів (паспорт заявника, свідоцтво про народження дитини, документ, що підтверджує наявність пільг) або прикріпити до заяви скан-копії вищевказаних документів. Щоб прикріпити до заяви скан-копії, натисніть на кнопку «Виберіть файл» навпроти відповідних полів та виберіть відповідний файл на Вашому комп'ютері. Якщо Ваша дитина перебуває на диспансерному обліку, виберіть «Так» навпроти поля «Диспансерний облік» та вкажіть напрям обліку. Якщо Ваша дитина має право на пільги при зарахування до дошкільного навчального закладу, поставте «Так» у відповідному полі та вкажіть необхідні дані про документ, що підтверджує право на пільги.

Якщо заповнена Вами форма заяви за змістом не буде відповідати оригіналам документів, Вашу заяву буде анульовано. Якщо інформація, зазначена в заяві, підтверджена оригіналами документів, то дитина отримує постійну реєстрацію в електронній черзі за первісною датою подання заяви в електронному вигляді.

Далі, необхідно внести дані про одного з батьків дитини або її офіційних представників. В полі «Тип» необхідно вибрати зі списку чиї дані Ви будете вносити (мати, батька або опікуна). Далі, внесіть прізвище, ім’я та по-батькові, вкажіть адресу реєстрації та адресу проживання заявника. Вкажіть паспортні дані у відповідних полях. В полі «Телефон» вкажіть контактний номер телефону, за яким з Вами можна буде зв’язатися стосовно зарахування Вашої дитини до ЗДО. В полі «е-mаіl», відповідно, вкажіть свою електронну пошту.

При необхідності Ви можете вказати контактні дані ще одного представника дитини. Для цього, натисніть кнопку «Додати представника дитини» та внесіть відповідну інформацію.

Після внесення всіх необхідних даних, натисніть кнопку «Відправити». Ви повинні побачити повідомлення про те, що заявка додана. Тепер, на закладці «Мої заявки» Ви зможете стежити за статусом своїх заявок та за перебігом електронної черги.

 

 

 Освітні програми, що реалізуються в КЗДО № 148 ДМР

 

       Всі вікові групи КЗДО № 148 ДМР працюють згідно Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) та Комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки»; музичний керівник - за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»; керівник гуртка з хореографії - за  програмою «Дитяча хореографія» (А.Шевчук).

          ЗДО впроваджує в практику роботи інноваційні технології:

- парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»;

- програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» (Р.М.Борщ, Д.В.Самойлик);

- технології  саморозвитку  М.Монтессорі «Будинок вільної дитини»;

- система роботи  з формування  екологічної  освіти дошкільників Г.Ситнікова;

- парціальна програма організації театралізованої діяльності в ДНЗ «Грайлик».

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту

гуманітарної політики

Дніпровської міської ради

19.02.2021р. № 41/1

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(ЯСЛА-САДОК) № 148  ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

1. Загальні положення

 

1.1.   КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 148 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Заклад).

Тип закладу – ясла-садок.

Організаційно-правова форма: комунальний заклад.

Форма власності: комунальна.

Повне найменування: Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 148 Дніпровської міської ради,

скорочена назва: КЗДО № 148 ДМР.

1.2. Місцезнаходження закладу: 49074, м. Дніпро, вул. Киснева, буд. 8.

1.3. Засновником Закладу є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради (далі – Засновник). Заклад підзвітний та підконтрольний Засновнику. Органом управління є департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (далі – Орган управління).

1.4. Засновник або Орган управління здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5. Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний код 34498439, з централізованою системою бухгалтерського обліку.

1.6. Усвоїй діяльності Заклад керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Дніпровської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та його структурного підрозділу в галузі освіти, цим Статутом.

1.7. Головною метою діяльності Закладу є:

– забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти;

– задоволення потреб дитини у догляді, вихованні, навчанні та оздоровленні;

– створення умов для фізичного, розумового, духовного і цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації;

– формування необхідних життєвих навичок дитини та її готовності продовжувати освіту.

1.8. Основні завдання Закладу:

– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей;

– забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту;

– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

– надання методичної і консультативної допомоги сім’ям, залучення батьків до освітнього процесу;

– провадження експериментальної та інноваційної діяльності;

– здійснення інших повноважень відповідно до Статуту Закладу. 

1.9. Заклад несе відповідальність перед територіальною громадою міста Дніпра, здобувачами освіти, суспільством і державою за:

– реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

– забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

– дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.

1.11. У Закладі визначена українська мова навчання.

1.12. Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними згідно з чинним законодавством України.

               

2. Комплектування

 

2.1. Порядок комплектування Закладу визначається чинним законодавством України.

2.2. Заклад може мати одновікові та різновікові групи загального розвитку, а також групи з денним, цілодобовим та короткотривалим режимом перебування дітей.

2.3. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти.

2.4. Закриття та перепрофілювання груп за віком дітей здійснюється за наказом Органу управління.

2.5. У Закладі функціонують групи загального розвитку, при необхідності можливе відкриття груп для дітей з особливими освітніми потребами - інклюзивні групи.

2.6. Зарахування дитини до Закладу здійснюється у порядку електронної системи реєстрації дітей дошкільного віку, на безконкурсній основі.

2.7. Для зарахування дитини у Заклад необхідно пред'явити:

– заяву батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють;

– медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

– копію свідоцтва про народження дитини;

– документи для встановлення батьківської плати за харчування (при наявності пільг);

– висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини та індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю (для інклюзивних груп).

2.8. Діти, які перебувають у Закладі короткотривалий час чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у Закладі.

Порядок та умови здійснення соціально-педагогічного патронату – 1 раз на місяць у разі необхідності.

2.9. За дитиною зберігається місце в Закладі у літній період та у таких випадках:

– у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;

– у разі карантину в закладі дошкільної освіти;

– на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

2.10. Відрахування дитини із Закладу може  здійснюватися:

 –  за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини;

 – на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у Закладі відповідного типу;

– у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

– у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

– у разі невідвідування дитиною Закладу протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

2.11. Адміністрація Закладу зобов’язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків здобувачів освіти або осіб, що їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

2.12. Забороняється безпідставне відрахування дитини з Закладу.

 

3. Режим роботи

 

3.1. Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 год. Вихідні дні - субота, неділя, святкові дні.

Щоденний графік роботи Закладу: з 7.00 до 17.30.

3.2. Щоденний графік роботи Закладу:

– група для дітей раннього віку з 7.00 до 17.30;

– група для дітей дошкільного віку з 7.00 до 17.30;

– чергова (раннього віку/дошкільного віку) група з 17.30 до 19.00.

 

4. Організація освітнього процесу

 

4.1. Навчальний рік у закладі починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у Закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Освітній процес у Закладі здійснюється відповідно до освітньої програми, розробленої на основі Базового компонента дошкільної освіти.

Освітня програма схвалюється педагогічною радою Закладу та затверджується його керівником.

4.3. На основі освітньої програми Заклад складає та затверджує план роботи на рік та оздоровчий період, що конкретизує організацію освітнього процесу.

4.4. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей Заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, гуманітарний тощо).

4.5. Заклад може надавати платні освітні та інші послуги згідно з чинним законодавством у межах гранично допустимого навантаження дитини.

                                                               

5. Організація харчування і медичного обслуговування дітей

 

5.1. Харчування дітей у Закладі проводиться відповідно до чинного законодавства України.

5.2. У Закладі визначений 3-разовий режим харчування.

5.3. Харчування у Закладі здійснюється на умовах аутсорсингу компанією, обраною за результатами публічної закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства Органом управління, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та батьківської оплати (спеціального фонду надходжень) відповідно до норм харчування та умов договору про надання послуги.

У групах з короткотривалим перебуванням дітей харчування не здійснюється.

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування покладається на Засновника, Орган управління, медичних працівників та керівника Закладу.

5.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням міської ради за рахунок коштів міського бюджету.

5.6. Медичне обслуговування дітей у Закладі здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5.7. Медичний персонал Закладу здійснює лікувально-профілактичні заходи, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування, проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють, та працівників Закладу.

 

6. Учасники освітнього процесу

                               

6.1. Учасниками освітнього процесу у Закладі є:

– здобувачі освіти (діти дошкільного віку, вихованці);

– педагогічні працівники (директор, вихователь-методист, вихователі, асистенти вихователів, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з фізичної культкри, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти);

– помічники вихователів;

– медичні працівники;

– батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють;

– асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

– фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

6.2. Права дитини:

– безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

– захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

– здоровий спосіб життя.

6.3. Права батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють:

– вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;

– звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

– бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини;

– брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу;

– інші права, що визначені Законом України «Про освіту».

6.4. Батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

– поважати гідність дитини;

– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, до народних традицій і звичаїв;

– своєчасно повідомляти Заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

– своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі у встановленому порядку;

– виконувати інші обов’язки, що визначені Законом України «Про освіту».

6.5. Педагогічні працівники мають право:

– на захист професійної честі, гідності;

– на вільний вибір форм, методів і засобів роботи з дітьми;

– брати участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;

– на підвищення кваліфікації, перепідготовку;

– проводити в установленому порядку експериментальну, пошукову роботу;

– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу;

– на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

– на інші права, що не суперечать законодавству України.

6.6. Педагогічні працівники зобов'язані:

– дотримуватись Статуту Закладу, правил внутрішнього розпорядку, умов контракту чи трудового договору, посадової інструкції;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

– забезпечувати умови для засвоєння вихованцями Державної базової програми, інших додаткових програм розвитку дітей, затверджених Міністерством освіти і науки України;

– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну  майстерність, загальну і політичну культуру;

– брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах;

– виконувати накази та розпорядження керівництва;

– співпрацювати з сім’єю здобувача освіти Закладу з питань його освіти;

– виконувати інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

6.7. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до Закладу його керівником.

Трудові відносини працівників Закладу регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Закладу, іншими нормативно-правовими актами.

Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно з чинним законодавством України.

6.8. На посаду педагогічного працівника Закладу приймається особа з високими моральними якостями, яка має педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

6.9. Працівники Закладу проходять періодичні медичні огляди в установленому чинним законодавством України порядку.

6.10. Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

6.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку Закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

 

7. Управління Закладом

 

7.1. Управління Закладом у межах повноважень, визначених законами та цим Статутом, здійснюють:

– Орган управління та структурний підрозділ Органу управління в галузі освіти;

– керівник Закладу – директор;

– вищий колегіальний орган громадського самоврядування – загальні збори (конференція) колективу Закладу.

7.2. Безпосереднє керівництво Закладом здійснює його керівник, який призначається і звільняється з посади директором департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

7.3. Керівник Закладу:

– відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

– здійснює керівництво і контроль за діяльністю Закладу;

– діє від імені Закладу, представляє його  в  усіх державних  та  інших органах, установах і організаціях, може укладати угоди з юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України;

– розпоряджається в установленому порядку майном Закладу і відповідає за збереження матеріально-технічної бази Закладу;

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників Закладу;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

– складає штатний розпис;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

– затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників;

– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

– контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, експериментальну та інноваційну діяльність педагогів;

– організовує різні форми співпраці з батьками здобувачів освіти або особами, які їх замінюють;

– щороку звітує про освітню, методичну, фінансово-господарську діяльність Закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють.

7.4. Постійно діючий колегіальний орган у Закладі – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять усі педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради Закладу можуть входити представники батьківської громадськості, фізичні особи, які проводять освітню діяльність у Закладі.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є керівник Закладу.

7.5. Педагогічна рада Закладу:

– схвалює освітню програму Закладу, оцінює результати її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізм забезпечення академічної доброчесності;

– розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у Закладі;

– визначає план роботи Закладу;

– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої ініціативи;

– затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– розглядає питання  впровадження  в  освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

–­ визначає шляхи співпраці Закладу з сім’єю;

– розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

– розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом Закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію рішеннями керівника Закладу.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб Закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 разів на рік.

7.6. У Закладі можуть діяти:

– органи самоврядування працівників Закладу;

– органи батьківського самоврядування;

– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори (конференція) колективу Закладу.

Загальні збори:

– вносять пропозиції про зміни і доповнення до цього Статуту;

– обирають раду Закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

– заслуховують звіт керівника Закладу, голови ради Закладу з питань статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

– розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності Закладу;

– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Закладу.

 

8. Майно, матеріально-технічна база

 

8.1. Нерухоме майно, що використовує Заклад, перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, в оперативному управлінні та на балансі Органу управління.

8.2. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, яке є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням Засновника, тобто територіальної громади міста, в особі Дніпровської міської ради, за погодженням з Органом управління або структурним підрозділом з питань освіти відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

8.3. Відповідно до чинного законодавства Заклад користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.4. Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами.

 

9. Фінансово-господарська діяльність

 

9.1. Заклад є неприбутковою установою. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів Органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

9.2. Фінансування  Закладу  здійснюється головним розпорядником коштів – Органом управління згідно з чинним законодавством України та на основі кошторису.

Джерелами фінансування Закладує кошти:

– Засновника;

– бюджету міської територіальної громади;

– надходження від платних освітніх та інших послуг;

– добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

– інші кошти, незаборонені чинним законодавством України.

9.3. Порядок ведення діловодства у Закладі визначається чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів, яким підпорядковується Заклад.

9.4. Штатний розпис Закладу встановлюється (затверджується) Органом управління відповідно до чинного законодавства України.

9.5. Статистична звітність про діяльність Закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

 

10. Міжнародне співробітництво

 

Міжнародне співробітництво у Закладі здійснюється відповідно до законів України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

11. Контроль за діяльністю Закладу

 

11.1. Заклад підпорядкований і підзвітний Органу управління.

11.2. Основною формою контролю за діяльністю Закладу є державний нагляд у сфері дошкільної освіти, який здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» контролюючими органами, Органом управління та структурним підрозділом Органу управління з питань освіти.

 

12. Реорганізація, ліквідація або перепрофілювання Закладу

 

12.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) Закладу приймає його Засновник.

12.2. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання Закладу здійснюється за рішенням його Засновника або за рішенням суду.

12.3. У разі припинення діяльності Закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Закладу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до бюджету.

12.4. Заклад вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

 

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів,

директор департаменту гуманітарної

політики Дніпровської міської ради                                                   К. А. Сушко            

 

 

 

Кадровий склад КЗДО № 148

 

           

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

1

Воронова Людмила Пантеліївна

Завідувач

2

Кизима Ірина Анатоліївна

Вих.-методист, музкерівник

3

Гаманюк Світлана Олексіївна

Вихователь

4

Старишко Анастасія Ігорівна

Вихователь

5

Макогончук Галина Степанівна

Вихователь

6

Порохня Ірина Михайлівна

Вихователь

7

Діденко Лариса Павлівна

Вихователь

8

Гайдус Лідія Миколаївна

Вихователь

9

Коваленко Катерина Валеріївна

Вихователь

10

Рибальченко Наталія Віталіївна

Керівник гуртка

11

Лисковацька Людмила Іванівна

Пом.вихователя

12

Лихацька Ніна Борисівна

Пом.вихователя

13

Єсакова Марина Вікторівна

Пом.вихователя

14

Кічма Наталя Аркадіївна

Пом.вихователя

15

Герасименко Олена Кузьмівна

Пом.вихователя

16

Новицька Ганна Аввакумівна

Завгосп

17

Лошкарьова Янна Рафіковна

Пом.вихователя

18

Єрмак Віта Вікторівна

Вихователь, мед.сестра старша

19

Гаманюк Денис Вікторович

Робітник з обсл.будівлі

20

Архипова Тамара Михайлівна

Прибиральниця прим.

21

Кривенко Олена Володимирівна

Машиніст з прання

22

Антоник Світлана Богданівна

Двірник

23

Бережанський Сергій Михайлович

Сторож

24

Кривошеєв Віктор Іванович

Сторож

25

Колісник Юрій Васильович

Сторож

26

Стряпан Наталія Олександрівна

Практичний психолог

27

Ліпська Юлія Геннадіївна

Сторож

(соц.відп. по догл. за дит.)

 

 

 

      Зрізи знань дітей (вересень 2020 р., травень 2021р.)                                                   

 

      На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), наказу по дошкільному закладу № 52/1-од від 21.09.2020 «Про організацію та проведення моніторингового дослідження вивчення рівня знань вихованців щодо засвоєння ними навчальної програми», з  метою покращення  якості навчання  та  виховання дітей в закладі дошкільної освіти та  згідно річному  плану  в КЗДО № 148 ДМР у вересні 2020р. та у травні 2021р. проводились  зрізи знань  дітей за  освітніми лініями вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).

        

Загальні результати діагностування дітей за вимогами Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція): 

(вересень 2020р.)

№гр

Всього дітей

Всього дітей діагностовано

Високий

рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівень

1

28

28

      4-14%

       10-36%

14-50%

-

2

23

21

4-19 %

 11-53%

 4-19%

2-9%

3

 17

12

 ---

3-25%

1-9%

 8-66%

4

27

23

6-26 %

 10-44 %

 7-30%

-

5

 15

 13

 4-30%

2-15%

     4-30%

3-25%

Висновки

110

97

18-21%

     26-30%

30-34%

13-15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІАГНОСТУВАННЯ ДІТЕЙ ЗА ВИМОГАМИ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (НОВА РЕДАКЦІЯ): 

(травень 2021р.)

№гр

Всього дітей

Всього дітей діагностовано

Високий

рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівень

1

26

25

7-28%

10-40%

8-32%

-

2

23

21

4-19 %

13-62%

4-19%

-

3

15

14

2-14%

5-36%

5-36%

2-14%

4

25

25

8-32%

7-28 %

10-40%

-

5

15

15

8-55%

5-31%

2-14%

-

Висновки

104

100

29-29%

40-40%

29-29%

2-2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні  результати  діагностування дітей з музичного виховання за освітніми лініями розвитку дитини  Базового компоненту  дошкільної  освіти (нова редакція):                                     

(вересень 2020р.)

№ гр

Всього дітей

Всього дітей атестовано

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівень

1

28

28

4-14%

10-36%

    10-36%

4-14%

2

23

21

      4-19%  

 9-43%

 4-19%

4-19%

3

 17

12

 ---

--

8-66%

4-34% 

4

27

23

10-43%

8-35%

 5-22%

 -

5

15

13

4-30%

4-30%

3-25%

2-15%

Висновки

110

97

22-23%

31-32%

30 -31%

14-14 %

      

 

Загальні  результати  діагностування дітей з музичного виховання за освітніми лініями розвитку дитини  Базового компоненту  дошкільної  освіти (нова редакція):                                     

(травень 2021р.)

 

№ гр

Всього дітей

Всього дітей атестовано

Всього дітей не атестовано

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівень

1

26

24

2

10-38,5%

9-34,5%

5-8%

-

2

22

19

3

8-36%

5-23%

6-27%

-

3

15

14

1

2-14%

5-36%

5-36%

2-14%

4

25

25

-

7-32%

12-48%

6-20%

-

5

15

15

-

3-20%

4-27%

8-53%

-

Висновки

103

97

6

30- 31%

35-36%

30-31%

2-2%

 

Висновки мають позитивну динаміку  засвоєння навчального матеріалу дітьми  у порівнянні з показниками на вересень 2020-2021 н.р., що свідчить про достатній рівень роботи  педагогічного колективу та правильний курс освітнього процесу.

 

 

 

 Звіт керівника

КЗДО № 148 ДМР

 

«Про роботу керівника КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 148» ДМР

у 2019-2020 навчальному році»

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №148» Дніпровської міської ради знаходиться у пристосованому приміщенні. За проектною потужністю заклад розраховано на  90 місць (5 груп) для дітей від 2 до 6 років.

У дошкільному навчальному закладі протягом 2019/2020 навчального року  працювало 5 груп, в яких виховується  118 вихованців:

· дві групи    - для дітей раннього віку(3-го року життя);

· одна група - для дітей молодшого дошкільного віку (4-го року життя);

· одна група - для дітей середнього дошкільного віку (5-го року життя);

· одна група - для дітей старшого дошкільного віку (6-го року життя).

            Режим роботи   дошкільного закладу відповідає санітарно-гігієнічним нормам щодо навантаження дітей протягом навчального тижня згідно Санітарного регламенту.

            У 2019/2020 навчальному році колектив закладу керувався основними положеннями Законів  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про захист дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Базовим компонентом дошкільної освіти у новій редакції. Організація навчально-виховного процесу здійснювалась відповідно до  комплексної Програми виховання і навчання дітей  «Дитина у дошкільні роки», Програми виховання і навчання дітей  від двох до семи років «Дитина»,  впроваджувались елементи  інноваційних програм:  авторської програми  М.Єфименка «Казкова фізкультура», систем  М.Монтессорі та ТРВЗ.    

            У дошкільному закладі протягом навчального року працював гурток хореографії.

            Упродовж 2019/2020 навчального року дошкільний навчальний заклад був укомплектований педагогічними кадрами на 90%.(вакансія – 1 вихователь).  

          У закладі працює  25 працівників: 10 педагогів,  15 технічних працівників,  1 сестра медична старша. Дошкільний навчальний заклад повністю забезпечено  обслуговуючим персоналом.

           Якісний склад педагогічних кадрів:

               Звання «вихователь-методист»   - 3 особи

                Вища категорія                             - 2 особи

               9-й тарифний розряд                    - 5 осіб          

               8-й тарифний розряд                     - 3 особи

               1  вихователь - навчається  на ІІІ курсі  Дніпропетровського педагогічного коледжу.

У 2019 році  пройшли курсову перепідготовку: вихователі Коваленко К.В., Макогончук Г.С.  та музичний керівник  Кизима І.А.

У 2019 році були атестовані вхователі Уралов А.І. - встановлено  11-й тарифний розряд, Гайдус Л.М.- пдтверджено 11-й тарифний розряд, Воронова Л.П. - підтверджено вищу категорію та звання "вихователь-методист".

 Педагогічний  колектив дошкільного  навчального  закладу  протягом 2018-2019 навчального року  працював над такими   пріоритетними завданнями:

1.  Виховання національно-духовних цінностей дошкільників на засадах патріотичного виховання.

2. Екологічне виховання особистості  шляхом ігрової та дослідницької діяльності.

3. Формування основ здорового способу життя вихованців шляхом єдності здоровязберігаючих заходів .

Методична робота з педагогічними кадрами була спрямована на реалізацію основної мети: створення оптимальних умов для підвищення результативності і якості освітнього-виховного процесу.

          Згідно з  річним планом роботи підготовлено і проведено 4 педагогічні ради,  на яких розглянуто 14 питань з 4-х тем.

Протягом року з педагогами проводились різноманітні форми роботи: семінар-практикум «Формування патріотичного світогляду дошкільнят засобами взаємодії сімї та соціального оточення.», модеративний семінар-практикум «Двигун прогресу або гра як джерело розвитку дошкільника»,  психолого-педагогічні тренінги «Емоції під контролем», 8 консультацій , 5 відкритих практичних показів, з них  проведено на високому рівні – 5. Проведені заходи і їх зміст сприяли підвищенню професійної майстерності педагогів.

Музичний керівник Кизима І.А. працює за програмою «Дитина» та втілює в практику роботи авторську  програму  Т.С.Науменко  «Музичний  розвиток  дітей  від 2 до 7 років в  умовах  дошкільного  закладу».

З метою ефективної реалізації  завдань Програми виховання і навчання дітей  «Дитина у дошкільні роки»  тричі на рік здійснювався моніторинг рівня розвитку дітей.

      Моніторинг рівня готовності до шкільного навчання дітей-випускників показав, що з 30 обстежених дітей до шкільного навчання готові 30 дітей; з них -32 % мають високий рівень підготовки, 41% – достатній, 27 %  – середній.              

У ДНЗ розроблені заходи щодо охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою . Педагогічним колективом проводилась робота з даного питання разом з дитячою поліклінікою, КЗО «НВО № 113» та КЗ «Будинок дитячої творчості». 

У мікрорайоні ДНЗ всі діти 5-річного   віку  відвідують дошкільні заклади (100 %), а охоплення дітей інших вікових категорій складає - 93 %.

Збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – одне із найважливіших завдань колективу дошкільного навчального закладу, забезпечення якого було раціонально організовано розпорядок дня згідно Санітарного регламенту.

У дошкільному навчальному закладі в наявності  пристосований медичний кабінет  все обладнання відповідає нормативним вимогам.

           Медичне обслуговування дітей здійснює сестра медична старша  Єрмак В.В., в листках здоров’я дітей кожної вікової групи,  вказана група здоров’я та рівень фізичного розвитку дитини для здійснення індивідуального, диференційованого підходу у навчанні та вихованні педагогами кожної дитини. .

ДНЗ забезпечений медикаментами  у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів .

Упродовж року сестрою медичною старшою Єрмак В.В. та вихователями груп  проводилась оздоровчо-профілактична робота, яка сприяла покращенню здоров’я дітей та попередженню застудних захворювань. Відвідування дітей дошкільних груп досягало до 100% спискового складу.

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі, яке здійснювалося на підставі законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (ст.35), «Про охорону дитинства» (ст.5), «Про дитяче харчування», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 № 298/227, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (із змінами).

Аналіз харчування дітей за 2019/2020 навчальний рік показав, що у дошкільному закладі  створені необхідні умови для організації харчування  дітей. Харчування дітей організовує ТОВ «Контакт Продрезерв 5». Роботу харчоблоку забезпечують: 2 кухарі та підсобний робітник. Приміщення забезпечене проточною гарячою та холодною водою, оснащене необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму виконувалися. Забезпечено необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів, посуду, спецодягу,ремонт сантехніки.  Забезпечення дітей питною водою здійснюється за допомогою системи водоочищення, яку обслуговує ПП «Тесьолкіна» за рахунок  бюджетних коштів. За рахунок бюджетних коштів було  проведено аналізи піску,клімату приміщень,освітлення. Аналізи питної води зроблено за рахунок батьківських коштів.

 Завідувач виробництвом та сестра медична старша  контролюють якість продуктів харчування, про що свідчить наявна документація. Систематично здійснювався чіткий контроль за умовами зберігання та дотриманням строків реалізації продуктів, за технологією приготування страв, дотриманням Санітарного регламенту, про що свідчать записи в щоденниках контролю. Регулярно проводиться  відбір добових проб, ведеться необхідна документація.

   Двотижневе меню з метою забезпечення збалансованого харчування погоджується з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. 

Щоденне меню складається відповідно до  цього меню та картотеки страв.

Діти одержували різноманітне харчування, а саме:

- м’ясо та м’ясопродукти – щодня;

- молоко – щодня;

- яловичина,риба, печінка куряча  – два рази на тиждень;

- сметана, сир кисломолочний – два рази на тиждень;

- яйця – два рази на тиждень;

- овочі,картопля,крупи – щодня;

- сир твердий - 3 рази на тиждень;

- фрукти, соки - щодня;

- кондитерські вироби - 3 рази на тиждень.  

Результати бракеражу  сирих продуктів, що надходять до харчоблоку фіксуються сестрою медичною старшою в Журналі бракеражу сирої продукції. Видача готової їжі дозволялась тільки після зняття проби медичною сестрою згідно графіка. Результати зняття проб заносились в Журнал бракеражу готової продукції. Ці журнали прошиті, пронумеровані  та скріплені печаткою.

Працівники харчоблоку суворо виконують санітарно-гігієнічні вимоги утримання харчоблоку, комори та овочесховища, технологічного обладнання та інвентарю; правила кулінарної обробки продуктів та технології приготування їжі.

Середня вартість харчування з 2 січня 2019  року становить:

ранній вік -  всього: 31.05 грн (для батьків – 12.73 грн)- 41%,

дошкільні групи:  50.05 грн (для батьків – 20.52  грн)-41%.

У закладі організоване пільгове харчування дітей, а саме: з багатодітних сімей -   10 дітей (50%), малозабезпечені сім’ї - 3 дітей (100%), діти, батьки яких приймали участь в АТО - 6 (100 %),  під опікою - 1 дитина(100%).

Питання стану харчування дітей та результати громадського контролю розглядались на нарадах при завідувачу, батьківських зборах,виробничих нарадах,видавались накази.  щодо організації харчування дітей. Незадовільних відгуків щодо стану харчування дітей у дошкільному навчальному закладі не зареєстровано.

Аналіз стану роботи із запобігання та профілактики дитячого травматизму в дошкільному навчальному закладі показав, що робота з безпеки життєдіяльності  проводиться  згідно  Комплексного плану  основних заходів   з  безпеки життєдіяльності дитини  на підставі нормативно-правових документів.  Під час організації навчально-виховного процесу вихователі приділяють належну увагу  цьому питанню.

Протягом навчального року вихователями проводилась систематична робота з питання безпеки життєдіяльності дитини,а саме:

- пожежна безпека;

- дорожньо-транспортний травматизм;

- дитина та природа;

- правила безпечної поведінки у побуті;

- початкові правові знання.

 Традиційно  у листопаді та квітні проведено Тиждень знань  правил дорожнього руху, а листопаді та травні - Тиждень  знань з основ безпеки життєдіяльності  дитини.

Згідно зі статистичними даними за 2019/2020 навчальний рік нещасних випадків з дітьми не зареєстровано. Приписи з боку Держпродспоживслужби  відсутні.

Територія закладу має естетичний вигляд, повністю огороджена, достатньо озеленена, розбито 5 квітників та 4 городні ділянки. Ігрові  майданчики забезпечені  необхідним обладнанням , обладнання  пофарбоване та підтримується у задовільному стані.

Планово проведено профілактичні огляди та ревізію опалювального, вентиляційного, технологічного обладнання. У наявності  16 (ВП-2)  та 4(ВП-5) вогнегасників, які  пройшли  перезарядку у вересні 2018 року . Підвальні та складські приміщення у задовільному стані, пожежні виходи в групах не захаращенні.

Здійснено якісну підготовку закладу до  опалювального сезону та підписано паспорт готовності(промивка системи опалення буде здійснена за бюджетні кошти).

Стан та справність усіх конструкцій та систем відповідає нормі. Наявні акти  випробування на міцність та справність фізкультурного обладнання та малих форм на ігрових майданчиках, меблі надійно закріплені. Є технічний звіт з комплексних електровимірів, акти перевірки готовності до експлуатації та опресування тепломережі. оформлено паспорт готовності закладу до нового навчального року.

Утримання та влаштування будівлі та території ДНЗ відповідає нормативним санітарно-гігієнічним вимогам устрою та утримання дошкільних закладів. Проводяться проектні роботи щодо утеплення фасаду будівлі,модернізації вузла обліку тепломережі,заміни сантехніки в групах у рамках інвестиційної програми Європейського банку реконструкції та розвитку. Виконання робіт заплановано на 2020 рік.

Прибирання майданчиків і всієї території здійснюється щоденно, сміття  вивозиться  згідно  графіка..

Будівля закладу та територія знаходиться під охороною служби ТОВ «ВЕТО» за позабюджетні кошти, про що укладено відповідну угоду з батьківським комітетом.

У  травні  в  усіх  вікових  групах  були  проведені  творчі  звіти  вихователів  перед  батьківською  громадськістю, які  показали, що  у  дошкільному закладі  створено   комфортні  психологічні   умови, які  дозволяють підвищити  рівень  життєвої  компетентності  дітей та розвивають їх творчі здібності.

Робота з батьками проводилась через різноманітні форми: батьківські збори  консультації, дні відкритих дверей, анкетування,  засідання клубу  для молодих батьків,роботу батьківської гостинної . Батьки  активно допомагали педагогам в організації свят,  розваг,ремонту груп, спільних заходів тощо.

Інтенсивний розвиток інформаційних технологій дає нам змогу надавати батькам інформацію через наш сайт ДНЗ. Портал  доступний для різних груп користувачів засобами інтернет -технологій. Наявність у дошкільного навчального закладу власного сайту в мережі інтернет надає батькам можливість оперативного отримання інформації про історію та життя закладу, групи, розклад занять, про заходи, що проводяться, свята, розваги, про педагогічний колектив, про останні події, що відбулися, про зміцнення матеріально-технічної бази. Він надає можливість спілкування батьків і педагогів.  Окрім цього, сайт  став для батьків джерелом інформації навчального, методичного та виховного характеру. Із сторінок сайту батьки можуть отримувати інформацію про методи  покращення здоров'я дітей, їх безпеку, правилах поведінки дитини в сім'ї і в суспільстві, корисні поради з навчання і виховання дошкільників.

Електронна реєстрація дітей до закладу здійснювалась систематично:

На 2019 рік було взято на облік 58 дітей, 44 - було зараховано до закладу, 1  заявку - відкладено за бажанням батьків на 2019 рік.

На серпень 2020 року зареєстровано -  60 дітей (на 2019 рік - 33 дитини, на 2020 рік - 19 дітей, на 2021 рік - 8 дітей).

Протягом 2019/2020 навчального року фінансово-матеріально забезпечення відбувалось за рахунок  бюджетних коштів та позабюджетних благодійних внесків батьків. Прийом благодійних внесків та подарунків від батьків  здійснювався виключно на добровільній основі відповідно до  чинного законодавства з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку. Систематично проводилось звітування головою батьківського комітету про використання благодійних внесків. Забезпечено постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів у інформаційних куточках для батьків та на сайті дошкільного навчального закладу.

                                 

     І наприкінці звіту  хотілося  б подякувати батьківській громадськості за підтримку і допомогу у вирішенні різноманітних питань закладу та співробітництво.

У наступному 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив дошкільного навчального закладу буде працювати над наступними  завданнями:

1. Формування культури здоров’я та фізичних якостей дошкільників.

2. Розвиток творчого потенціалу  особистості дитини  та її соціалізація у суспільстві.

3. Інтеграція родинного та суспільного виховання у сучасних умовах.

 

З повагою, завідувач ДНЗ № 148  Воронова Л.П.

ПЛАН РОБОТИ

Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 148 Дніпровської міської ради

 на 2020/2021 навчальний рік

 

​ Розділ 2. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

Блок 2.1. Підвищення професійної компетентності працівників

Тема та зміст заходу

​Термін

проведення

Форма

проведення

Відповідальні

особи

Примітка

Семінари

1

Семінар-практикум

ТЕМА :Організація діяльності ЗДО в період пандемії.

1.Проблеми дистанційної освіти дошкільнят.

 

Жовтень

сучасні підходи організації

життєдіяльності

методичні рекоменда

ції

вихователь-методист

вихователі

 

 

2

 

Семінар:

ТЕМА: Організація режимних моментів в ЗДО.

1.Труднощі звикання малюків до режимних моментів.

2.Теплі ранки у дружньому колі.

3. Організовуємо режимні моменти, повязані з харчуванням дітей правильно.

4.Вечірнє коло: підсумки дня.

Грудень

 

Тренінг

 

сучасні підходи організації

життєдіяльності

методичні рекоменда

ції

 

 

вихователь-методист

вихователі,

 

 

 

3

Інтерактивний практикум

ТЕМА: Соціальна і фінансова освіта: починаємо вже в дошкільному закладі.О

1.Соціально-економічне виховання дошкільників.

2. Числова вежа, або актуалізуємо математичні знання педагогів.

3.Граємо з цифро-образами : мнемотехніка для математичного розвитку.

Березень

 

 

 

 

практичні прийоми та форми роботи

методичні рекоменда

ції

вихователі,

вихователь-методист

 

 

 

Тема та зміст заходу

​ Термін

​ проведення

Форма

проведення

Відповідальні особи

Примітка

Консультації

1

Дитячий садок, батьки та школа : форми ефективної взаємодії.

Жовтень

Інформація

Кизима І.А.

 

2

Парк професій, або як зацікавити дошкільників професіями дорослих

Листопад

Круглий стіл

Коваленко К.В.

 

3

Граємо разом – з іграшками та без них.

Грудень

Інтерактивна гра

Гаманюк С.О.

 

4

Сучасна дитина у світі почуттів.

Січень

Дерево рішень

Уралова А.І.

 

5

Прогулянки в дитячому садку : методичні засади.

Лютий

Методичні прийоми

Діденко Л.П.

 

6

Життя за розкладом, або навіщо дитині розпорядок дня.

Березень

Батьківська пошта

Порохня І.М.

 

7

Портфель емоцій майбутнього школяра.

Квітень

Обмін досвідом

Гайдус Л.М.

 

 

 

 

Відкриті покази

1

«Рибки до маляток завітали і навчали їх, і розважали»

гр.№5 (3 р.ж)

Листопад

Інтегроване заняття з розвитку мовлення та емоц.ціннісного розвитку

Діденко Л.П.

 

2

«Їжачку допомагаємо й дружно овочі вивчаємо»

гр. № 2 (4 р.ж)

Грудень

Інтегроване заняття з розвитку мовлення та театр.дія-ті

Макогончук Г.С.

 

3

«На гостині у Білочки»

 

гр.№4 (6р.ж.)

Лютий

Заняття з логіко-математичного розвитку

Гайдус Л.М.

 

4

«У кожного своя оселя.»

гр.№ 3 (3.ж.)

Березень

Заняття з елементами технології М.Монтессорі

Порохня І.М

 

5

«Ведмедикова крамниця» гр.№ 1 (5 р.ж.)

Квітень

Заняття з економіки для старших дошкільнят

Гаманюк С.О.

 

 

БЛОК 2.2. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ

Тема та зміст заходу

​ Термін

проведення

Форма

проведення

Відповідальні

особи

Примітка

1

«Стоп емоційному вигорянню !»

 

вересень

тренінг- лабораторія

вихователь-методист

 

2

Створення та робота ініціативної групи педагогічних працівників з питань взаємодії ЗДО та родини у контексті соціально-економічного виховання дитини дошкільного віку.

жовтень-

травень

 

ініціативна група

 

 

3

Проблеми дистанційної освіти

січень

круглий стіл

вихователь-методист

 

 

4

Участь педагогічних працівників у онлайн-вебінарах, семінарах на інтернет платформах. Майстер клас

протягом року

 

педагогічні працівники

 

5

«Крок у майбутнє через сталий стиль життя»

квітень

тренінг для вихователів

 

вихователь-методист

 

6

Використання інформаційних компютерних технологій у роботі вихователів

протягом року

майстер-класси

вихователь-методист

 

7

 

 

 

 

вихователь-методист

 

БЛОК 2.3. САМООСВІТА

Зміст роботи

​Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Нормативні документи та постанови Міністерства освіти і науки України.

постійно

завідувач, вихователь- методист

 

2

Зміст Інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році»

до 01.09.

 

 

всі педагоги

 

 

 

 

 

3

Обговорити та затвердити індивідуальні теми самоосвіти педагогів на поточний навчальний рік.

вересень

 

 

завідувач

вихователь-методист

педагоги

 

4

Скласти індивідуальні плани роботи із самоосвіти.

до

01.10.

педагоги

 

 

5

Систематично вивчати стан самоосвіти педагогів з метою надання методичної допомоги.

Вести щоденник з підвищення професійного рівня педагога, як обов’язкової документації.

протягом року

 

завідувач

вихователь-методист

 

 

6

Провести «Час-пік» з методичного навчання педагогічних кадрів з метою:

 • оволодіння новими освітніми технологіями та педагогічними ідеями, новинками методичної літератури, сучасними підходами до планування освітнього процесу ;

 • надання методичної допомоги з питань самоосвіти, атестації.

1р\міс

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Навчальні програми, які будуть додатково використовуватися в освітньому процесі ЗДО :

 • «Казкова фізкультура», парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт.Єфименко М.М.);

 • «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в ДНЗ (авт.Березіна О.М., Гніровська О.З);

 • «Радість творчості» (авт.Борщ Р.М.,Самойлик Д.В.)

до 01.10

 

всі педагоги

 

 

 

8

Взаємовідвідування занять, свят, розваг, інших форм роботи з дітьми з метою обміну досвідом роботи досвідчених педагогів.

протягом року

 

педагоги

 

 

 

9

Активне залучення педагогів до обміну досвідом роботи на інтернет платформах.

протягом року

завідувач, вихователь методист

 

10

Аналіз матеріалів періодичних видань : «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Дитячий садок», «Освіта України» та інших видань.

протягом року

завідувач, вихователь методист,

педагоги

 

 

БЛОК 2.4 ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

Зміст роботи

​Термін

Форма

відбиття

Відповідальні

Примітка

1

Тема. STREAM освіта: розвиваємо критичне мислення дошкільнят.

 

1.Упроваджуємо STREAM освіту.

 

2.Творчо спрямована особистість народжується у грі.

 

3. Сюжетно-рольова гра як засіб виховання ініціативності.

 

 

листо-пад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методична панорама

 

 

методичні рекомендації

 

 

 

 

завідувач,

вихователь- методист, вихователі,

 

 

 

2

 

Тема .Формування в дошкільників основ екологічної свідомості в контексті стратегії сталого розвитку.

 

1.Дитинство серед природи.

 

2.Виховуємо любов до природи.

 

3.Збережемо планету для майбутніх поколінь.

 

 

лютий

 

 

 

 

 

 

методичні рекомендації

 

форми роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач,

вихователь-методист,

вихователі,

батьківський комітет,

 

Зміст роботи

​Термін

Форма

відбиття

Відповідальні

Примітка

3

Тема . Стан навчально-виховного процесу в ЗДО. Підготовка дітей до шкільного навчання.

 

1. Стан навчально-ви-ховного процесу в ЗДО.

2.Результативність виконання державних програм розвитку, виховання та навчання дітей всіх вікових груп.

3. Готовність дитини до НУШ :важливі аспекти.

4. Ознайомлення та вивчення плану спадкоємності ЗДО №148 та НВО №113.

5. Завдання літнього оздоровлення дітей.

 

травень

 

 

 

 

 

 

підсумки роботи за навчальнийрік

 

доповідь

 

 

інформація

 

 

внесення змін та доповнення

 

завідувач, вихователь-методист,

муз.керівник, вихователі, старша сестра медична, батьківський комітет, вчитель, практичний психолог школи

 

 

4

Тема. Підсумки роботи дошкільного закладу за 2020-2021 р.

1. Про підсумки роботи ЗДО за 2020-2021 н.р.

 

2. Про підсумки роботи ЗДО за час літнього оздоровлення.

 

3. Про готовність груп до нового навчального року.

4. Обговорення та за-твердження річного плану роботи на 2020-2021 н.р.

5. Затвердження плану спадкоємності ЗДО №148 з НВО №113

 

серпень

 

 

 

інформація

 

 

наказ

 

 

 

доповідь

 

 

 

інформація

 

 

протокол

завідувач, вихователь-методист,

практичний психолог,

муз.керівник, вихователі, старша сестра медична, батьківський комітет, вчитель, практичний психолог школи,

 

 

 

БЛОК 2.5. АТЕСТАЦІЯ, КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА,

УЧАСТЬ У МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ МІСТА ТА ОБЛАСТІ

 

Зміст роботи

​Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Видати наказ з питань атестації педагогічних кадрів.

вересень

завідувач

 

2

Направити на курси підвищення кваліфікації педагогів за графіком :

вихователя Порохню І.М.

 

 

 

завідувач, вихователь-методист

 

3

Перевірити особові справи,
трудові книжки працівників.

жовтень

завідувач

 

4

Організувати та затвердити графік засідань експертної групи.

листопад

завідувач

 

5

Досліджувати роботу педагогів, які будуть атестовані у поточному році.

протягом року

експертна група

 

6

Провести засідання ради дошкільного навчального закладу, щодо ознайомлення членів педагогічного колективу та батьків з атестаційними характеристика ми педагогів Діденко Л.П. та практичного психолога Стряпан Н.О

лютий

завідувач

експертна група

 

7

Провести підсумкове засідання експертної групи. Зробити експертний висновок.

березень

завідувач,

експертна група

 

8

Видати наказ про результати атестації в ЗДО.

квітень травень

завідувач,

атестаційна комісія

 

9

Приймати участь у навчально-виховних заходах району та міста.

протягом року

педагоги

 

 

БЛОК 2.6. ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ ДІТЕЙ. МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Зміст роботи

​Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Провести моніторинг рівня обізнаності дітей всіх вікових груп.

вересень

вихователь-методист, вихователі

 

2

Вивчити складові професійної компетентності педагогів.

протя-гом року

вихователь-методист

 

3

Провести діагностику емоційного вигорання з метою проведення корекції емоційних станів серед педагогічних працівників.

грудень, березень

практичний психолог

 

4

Провести діагностику рівня компетентності та морально-психологічної готовності до школи дітей старшого дошкільного віку.

квітень- травень

вихователі, вихователь-методист

 

5

Провести анкетування вихователів згідно річного плану.

протя-гом року

вихователь-методист

 

6

Провести діагностування рівня обізнаності вихователів з обласної проблеми.

квітень

вихователь-методист

 

7

Провести діагностику рівня обізнаності дітей всіх вікових груп.

травень

вихователь-методист, вихователі

 

 

Розділ 3. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

 

п/п

Напрямки контролю

та зміст роботи

Форма підведення підсумків

Термін

проведення

Відповіда-льний

Примітка

 1. Комплексний контроль

 

1.1

Організація режимних моментів в ЗДО.

довідка

до наказу

грудень

завідувач

вихователь-методист

 

 1. Тематичний контроль

 

2.1

Формування природничо-екологічної компетенції дітей старшого дошкільного віку.

інформа

ція до педради

листопад

завідувач

вихователь-методист

 

2.2

Організація роботи із соціально-економічного виховання дошкільників.

довідка до педради

лютий

завідувач

вихователь-методист

 

2.3

Готовність старших дошкільників до НУШ.

довідка до наради

травень

завідувач

вихователь-методист

 

2.4

Створення належних умов для організації освітньо –виховного процесу в ЗДО.

довідка до наради

серпень

завідувач

вихователь-методист

 

 1. Оперативний контроль

 

3.1

Готовність ЗДО до нового навчального року. Створення навчально-матеріальної бази для забезпечення належного стану організації життєдіяльності дітей.

інформація

до наради,

наказ

серпень

завідувач

вихователь-методист

старша сестра медична

 

3.2

Перевірка виконання педагогами попередніх пропозицій, управлінських рішень.

інформація до педради

протягом року

завідувач

вихователь-методист

 

3.3

Організація роботи з охорони життя та здоров'я дітей.

інформація до відома,

до наради

1 р/квартал

завідувач,

вихователь-методист

 

3.4

Дотримання розпорядку дня, організації процесів життєдіяльності, організованої діяльності дошкільників.

інформація

до відома,

до наради

щомісячно

завідувач,

старша сестра медична,

вихователь-методист

 

3.5

Виконання Санітарного регламенту щодо організації життєдіяльності дошкільників.

інформація

до відома,

до наради

щомісячно

завідувач

старша сестра медична

вихователь -методист

 

3.6

Планування та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у розпорядку дня.

інформація

до відома,

до наради

щомісячно

завідувач

старша сестра медична

вихователь-методист

 

3.7

Готовність вихователів до проведення освітньо-виховного процесу: занять, прогулянки, праці в природі, інших видів діяльності дітей.

інформація

до відома, до педгодини

щомісячно

завідувач

вихователь-методист

 

3.8

Стан ведення ділової доку-ментації, дотримання номенклатури справ.

інформація до відома

до педгодини

щомісячно

 

 

 

завідувач

вихователь-методист

 

 

3.9

Організація харчування дітей у групах.

інформація

до відома,

до наради

наказ

постійно

завідувач

старша сестра медична

 

3.10

Відвідування дітьми ЗДО.

Стан захворювання.

 

інформація

до відома,

до наради

щомісячно

завідувач

старша. сестра медична

 

3.11

Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку

інформація

до відома,

до наради

щомісячно

завідувач

вихователь-методист

 

3.12

Стан самоосвіти педагогічних працівників.

інформація

до відома,

 

щомісячно

завідувач

вихователь-методист

 

3.13

Рівень проведення батьківських зборів. Наявність протоколів.

інформація

до відома

2 р\рік

завідувач

вихователь-методист

 

3.14

Створення умов для самостійної ігрової діяльності дітей на вулиці. Оснащення дитячих ігрових майданчиків.

інформація

до відома,

до педради

2р\рік

завідувач

вихователь-методист

 

4.Вибірковий контроль

 

4.1.

 

Медико-педагогічний контроль занять з фізкультури у групах.

інформація

до відома

щомісячно

завідувач

вихователь-методист

ст.сестра медична

 

4.2.

Організація та проведення прогулянок. Дотримання режиму прогулянок та рухового режиму.

інформація

до відома

щомісячно

завідувач

вихователь-методист

ст.сестра медична

 

4.3.

Рівень проведення фізкуль-турних та музичних свят і розваг.

інформація

до відома

1р\квартал

завідувач

вихователь-методист

ст.сестра медична

 

4.4.

Аналіз дитячих робіт з образотворчої діяльності. Збереження дитячих робіт.

інформація

до відома

1р\квартал

завідувач

вихователь-методист

 

4.5.

Підготовка вихователів до робочого дня.

інформація

до відома

щомісячно

завідувач

вихователь-методист

 

4.6.

Зміцнення матеріально-технічної бази в групах.

інформація

до відома

1р\квартал

завідувач

вихователь-методист

 

4.7.

Рівень навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в ЗДО.

інформація

до відома

1р\квартал

завідувач

вихователь-методист

 

4.8.

Рівень сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей.

інформація

до педгодини

щомісячно

завідувач

вихователь-методист,

ст.сестра медична

 

4.9

Організація чергувань дітей в старших групах.

інформація

до відома

1р\квартал

завідувач

вихователь-методист

 

 

 

 

 1. Підсумковий контроль

 

5.1.

Обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

інформація

до відома

вересень січень травень

завідувач

вихователь-методист

 

5.2.

Діагностика рівня виконання освітньо-виховних завдань програми «Дитина в дошкільні роки» та вимог БКДО, щодо формування життєвої компетенції дошкільників.

інформація

до педради

вересень травень

завідувач

вихователь-методист

 

5.3.

Стан освітньо-виховного процесу педагогів, які атестуються.

інформація

до відома, для АК

щомісячно

члени експертної групи

 

 

Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

Блок 4.1 Взаємодія дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами

Зміст роботи

​Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Співбесіда вихователів та вчителів з питань спадкоємності в роботі ЗДО та НВО № 113

 

вересень

січень

травень

 

Завідувач

вихователі

вчителі

 

2

Взаємовідвідування уроків та організованої діяльності НВО№113 та ЗДО №148

протягом року

Завідувач вихователі вихователь - методист вчителі

 

3

Запрошення вчителів початкових класів на батьківські збори до ЗДО.

травень

серпень

Завідувач ДНЗ директор НВО

 

4

Обговорення та затвердження плану наступності в роботі

ЗДО № 148 та НВО № 113

травень

серпень

Завідувач ДНЗ директор НВО

 

5

Конкурс малюнків на тему «Здрастуй, школа !»

травень

Вихователі

практичний психолог

вчителі

 

Блок 4.2. Робота з батьками

Зміст роботи

​Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

Загальні батьківські збори

1

І. Взаємодія ЗДО та родини

 • Перспективи та завдання розвитку ЗДО на 2020-2021 навчальний рік.

 • Освітня програма «Дитина в дошкільні роки» про оптимізацію взаємодії педагога з батьками.

 • Стан харчування дітей в ЗДО

 • Відкритий мікрофон «Що ми очікуємо від дитячого садка?»

жовтень

Завідувач,

вихователі,

практичний психолог,

вихователь-

методист,старша сестра медична

 

2

ІІ. Дитячий садок і Нова українська школа : як прокласти місток

 • 10 порад: як підготувати дитину до успішного шкільного життя

 • головні показники мовленнєвої компетенції дошкільника напередодні вступу до школи.

 • анкетування батьків «Оцінка діяльності дитячого садка».

 

травень

Завідувач,

вихователь-

методист, вихователі,

старша сестра медична

 

Групові батьківські збори

1

Групи 3 року життя (гр.№3-5)

І. Організація життєдіяльності дітей в ЗДО

 • Спільна робота вихователя та сім’ї із соціальної адаптації дітей у світлі вимог програми «Дитина».

 • Психологічне благополуччя дітей та дорослих, або як відновитися після тривалих вихідних .( поради щодо адаптації в умовах пандемії

 • Вибори батьківського комітету .

 

 

вересень

Вихователі груп, вихователь-методист, старша сестра медична,

 

 

 

 

 

 

2

ІІ. Супровід розвитку дітей раннього віку

 • Попередження дитячого травматизму та харчових отруєнь.

 • Дискусія «Я сам - або криза трьох років».

 • Експрес-огляд виставки дитячих малюнків.

квітень

Вихователі груп, вихователь-методист, старша сестра медична,

 

3

Групи 4-5 року життя (№1-2)

І. Роль родини у вихованні дитини

 • Завдання виховання та навчання дітей у світлі вимог програми «Дитина в дошкільні роки».

 • Психологічне благополуччя дітей та дорослих, або як відновитися після тривалих вихідних .( поради щодо адаптації в умовах пандемії

 • Вибори батьківського комітету.

вересень

Вихователі груп, вихователь-методист, старша сестра медична,

 

4

ІІ. Супровід розвитку дітей середнього дошкільного віку

 • Вередування малюків : розбещенність чи відстоювання свого вибору ?

квітень

Вихователі груп, вихователь-методист, старша сестра медична,

 

5

Група 6 року життя (№4)

І. Домашнє і суспільне дошкільне виховання

 • Державний стандарт дошкільної освіти: вимоги часу.

 • Психологічне благополуччя дітей та дорослих, або як відновитися після тривалих вихідних .( поради щодо адаптації в умовах пандемії

 • Вибори батьківського комітету.

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователі груп, вихователь-методист, практичний психолог, старша сестра медична,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ІІ. Формування дошкільної зрілості

 • Як подолати батьківські страхи перед школою

 • Показники готовності дитини до школи.

 • Відкритий мікрофон «Чи варто

вчити дітей читати?».

 

квітень

Вихователі груп, вихователь-методист, старша сестра медична,

 

Заняття батьківського психолого-педагогічного всеобучу

1

Готуємося до відвідування ЗДО разом з батьками.

жовтень

вихователі

 

2

Як полегшити адаптацію дитини до умов ЗДО.

грудень

вихователі

 

3

Ранній розвиток дитини : потреба соціуму чи батьківські амбіції ?

березень

вихователі

 

4

Як допомогти дітям стати творчими ?

лютий

вихователі

 

5

Готовність дитини до НУШ : важливі аспекти.

квітень

вихователі

 

6

Дні відкритих дверей

1 раз на квартал

колектив ДНЗ

 

 

Сумісні акції:

1

«За чисте довкілля »

жовтень

завідувач, вихователі, музичний керівник,

практичний психолог

 

2

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності дитини

листопад

квітень

 

3

«Чарівний чобіток »

грудень

 

4

«Тиждень сім’ї »

січень

 

5

«Тиждень пам’яті Т.Г.Шевченка»

березень

 

6

«Блакитна планета»

травень

 

7

«Літній калейдоскоп»

серпень

 

 

Організувати:

 

 • оформлення інформаційних листівок для батьків;

протягом року

вихователі

 

 

 • анкетування батьків;

за потребою

вихователі

 

 

 • консультації для батьків

(за планом вихователів);

протягом року

вихователі

 

 

 • випуск родинних відеороликів «Родинне дерево»

листопад

вихователі, батьки

 

 

 • творчий звіт педагогічного колективу перед батьками та громадськістю;

травень

педагогічний колектив

 

 

 • соціально-педагогічний патронат родин дітей пільгових категорій;

1 раз на квартал

вихователі,

практичний психолог

 

 

 • групу короткотривалого перебування дітей в ДНЗ;

вересень

завідувач

 

 

 • випуски інформаційних бюлетенів на сайті закладу

1 раз на квартал

вихователь-методист

 


Блок 4.3 Загальні заходи для дітей

Зміст роботи

​Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

1

Провести:

Свято «Садочок вітає малят !»

 

01.09.2020

Вихователь-методист

вихователі

музичний керівник

 

2

День міста

вересень

3

Виставку овочів та квітів

жовтень

4

Виставку творчих робіт дітей та батьків

січень

5

День пам’яті Л.Українки

березень

6

День здоров’я

І раз на

квартал

7

Огляди конкурси на:

 • осередок національної символіки ;

 • оснащення обладнання

для занять з логіко-математичної компетенціі дітей;

 • презентацію групи вихованців «Моя група»;

 • підготовку груп до нового навчального року.

протягом року

Завідувач вихователі

вихователь-методист

 

 

8

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності дитини

квітень

листопад

Муз. керівник

вихователі батьки

 

9

Діагностичне обстеження рівня обізнаності дітей за І та ІІ півріччя навчального року

грудень

травень

Завідувач вихователі

вихователь - методист

 

10

Моніторинг якості навчання, виховання та життєвої компетентності дошкільників

вересень

 

травень

вихователь - методист

 

11

Свята та розваги:

Завідувач

вихователь- методист

музичний керівник вихователі

практичний психолог

 

 

 • Свято осені

листопад

 

 

 • День захисника України

жовтень

 

 • Різдвяні свята

січень

 

 • Стрітення

лютий

 

 • Художнє слово –змалку.

День Л.Українки

01.03

 

 • Березень вітає !

01-08.03

 

 • Шевченко - художник, поет, митець.

01-10.03

 

 • Великодній дзвін

квітень

 

 • Здраствуй, весно!

квітень

 

 • Свято випуску до школи

травень

 

 • День захисту дітей

01.06

 

 • Спортивне свято «Гол ! »

червень

 

 • День незалежності України

серпень

 

12

Тиждень дорожнього руху

жовтень

травень

 

13

Тиждень довкілля

листопад квітень

 

 

Розділ 5. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

Зміст роботи

​Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

ОСНАЩЕННЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

1

Поповнити кабінет методичною літературою, оформити передплату періодичних видань «Вихователь-методист», «Дошкільне виховання», «Палітра педагога» та інше.

упродовж року

завідувач

вихователь-методист

 

2

Забезпечити педагогічний колектив необхідною науково-методичною літературою, нормативно-правовими актами з питань організації освітнього процесу в ЗДО.

жовтень

вихователі

 

 

3

Поліпшити матеріально – технічне забезпечення ігрових зон:

-оновити обладнання

-осучаснити атрибути

-урізноманітнити іграшки, ігри для дозвілля дітей.

вересень-грудень

завідувач

вихователь-методист вихователі

муз. керівник

 

4

Поповнити матеріали з патріотичного виховання.

жовтень

вихователі

 

 

5

Поповнити осередки державної символіки.

листопад

вихователь-методист вихователі

 

6

Скласти сценарії свят, розваг, дозвіль, музичних ігор-драматизацій.

упродовж року

муз. керівник вихователі

старших груп

 

7

Виготовити атрибути та декорації до свят і розваг.

квітень

муз. керівник вихователі

старших груп

 

8

Висвітлювати матеріали методично-освітнього центру для батьківської громадскості.

упродож року

завідувач вихователь- методист

 

9

Викладати матеріали на сайті ЗДО щодо життєдіяльності та організації навчально-виховного процесу.

упродож року

завідувач вихователь- методист

 

ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

1

Використовувати в фізкультурно - оздоровчій роботі з дітьми елементи авторської програми фізичного розвитку М.Єфіменко «Казкова фізкультура».

​Протягом року

вихователь-методист

вихователі

 

2

Використовувати в роботі з дітьми раннього віку елементи системи М.Монтессорі.

​Протягом року

вихователь-методист

вихователі груп раннього віку

 

3

Використовувати в роботі з дітьми елементи театралізації за програмою «Грайлик». Березіна О.М, Гніровська О.З.

​Протягом року

вихователь-методист

вихователі

 

 

Розділ 6. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Блок 6.1. Створення розвивального життєвого простору дитини

 

Зміст роботи

​Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Комплектування ЗДО педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом.

серпень

завідувач

 

2

Готовність груп, музичної зали та інших приміщень ЗДО,території до навчального року.

серпень

завідувач

 

3

Готовність до осінньо-зимового періоду.

жовтень

завідувач

 

 

4

Контроль за роботою структурних підрозділів:

сестри медичної-старшої:

 • щодо виконання посадових обов’язків;

 • якість готових страв;

 • дотримання норм видачі порцій на групи;

 • виконання інструкцій з ОП;

 • дотримання правил Санітарного регламенту.

- помічників вихователів -щодо виконання посадових обов’язків;

- виконання інструкцій з ОП та ТБ тощо;

 • дотримання правил Санітарного регламенту.

машиніста з прання білизни:

 • наявність та дотримання графіку зміни білизни;

 • якість прання білизни;

 • дотримання норм витрат мийних засобів;

 • збереження обладнання;

 • виконання інструкцій з ОП та ТБ

2р\міс

завідувач

 

 

5

Облік дітей у ЗДО з веденням журналу обліку відвідування.

постійно

завідувач

 

6

Складання заходів щодо підготовки ЗДО до роботи в осінньо-зимовий період та контроль за ходом їх виконання.

серпень

завідувач

 

7

Косметичний ремонт приміщень ЗДО за необхідності.

червень- серпень

завідувач,

завідувач господарства

 

8

Придбання канцтоварів, навчальних посібників, іграшок для дітей.

за потребою

завідувач,

 

9

Ремонт та фарбування спортивного обладнання на території закладу.

червень-серпень

завідувач, завідувач господарства

 

10

Завезення піску.

травень

завідувач

 

11

Придбання медикаментів.

за графіком

завідувач,

старша сестра медична

 

12

Проведення повірки вогнегасників.

за планом

завідувач, завідувач господарства

 

13

Участь в акції «Чисте довкілля» (благоустрій території ЗДО)

квітень

завідувач

 

14

Звіт про відвідування вихованцями ДНЗ;

про своєчасність сплати батьками за харчування.

щоквартально

завідувач старша сестра медична

 

15

Якість прибирання приміщень ДНЗ.

постійно

завідувач

 

 

16

Забезпечення своєчасного проходження працівниками ДНЗ медичного обстеження.

серпень- лютий

завідувач,

старша сестра медична

 

17

Стан зелених насаджень на території закладу.

за потребою

завідувач, завідувач господарства

 

18

Економія електроенергії, споживання води, ведення журналів обліку витрат ресурсів.

постійно

завідувач, завідувач господарства

 

19

Впорядкування особових справ працівників.

протягом року

завідувач

 

20

Дотримання Колективного договору.

постійно

завідувач

 

21

Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

постійно

завідувач

 

22

Проведення інструктажів та контроль за дотримання інструкцій працівниками з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

протягом року

 

завідувач, завідувач господарства

 

Блок 6.2. Загальні збори колективу,

виробничі наради, рада дошкільного навчального закладу

3

 

1.Організація літнього оздоровлення дітей в ДНЗ та в родині.

2. Перспектива роботи ДНЗ на літній період.

3. Підготовка обладнання навчально-виховного процесу до роботи у новому навчальному році.

4.Підготовка Паспорту готовності ЗДО до опалювального періоду 2021-2022р.

травень

завідувач

вихова

тель – методист

вихователі

 

 

 

2.

 

 1. Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку.

 2. Про організацію навчально-виховної роботи в ЗДО за І півріччя 2020-2021 р.

 3. Про затвердження графіка основних щорічних відпусток.

 4. Організація профілактичної роботи з батьками щодо попередження дитячого травматизму.

січень

завідувач

вихова

тель – методист

вихователі

 

 

 

1.

 

 1. Про підсумки літнього оздоровчого періоду.

 2. Затвердження режиму роботи дошкільного закладу та усіх служб.

 3. Про підсумки підготовки до нового навчального року.

 

​вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач,

голова ПК

 

 

 

Виробничі наради

 

2

1. Звіт про роботу ЗДО у 2020-2021 навчальному році.

2.Затвердження плану заходів щодо оздоровчої кампанії на літо 2021року.

травень

 

 

 

 

завідувач

вихова

тель – методист

вихователі

інфор-мація

 

 

1

1. Звіт про результати роботи всіх служб

ЗДО за 2020-2021 навчальний рік.

 

вересень

завідувач вихова

тель-методист

завідувач господарства

 

доповідь

 

 

2.Затвердження плану розвитку ЗДО на 2021-2022 навчальний рік.

 

 

 

 

3.Визначення напрямків соціально-економічного розвитку ДНЗ.

 

 

 

Блок 6.3. Інструктажі

 

Зміст роботи

​Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Проведення вступного інструктажу з ОП та ТБ при прийомі працівників на роботу до ДНЗ.

за потребою

завідувач

 

2

Проведення усих видів інструктажів (первинного, повторного, позапланового, цільового на робочому місці).

липень

січень

за потребою

завідувач

завідувач господарством

 

3

Забезпечення наявності інструкцій з охорони праці на робочих місцях працівників.

постійно

завідувач завідувач господарством

 

 

 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10